Adunarea Eparhială a Episcopiei Hușilor s-a întrunit în ședința anuală

În sala Conventus a Palatului Episcopal a avut loc sâmbătă, 4 februarie  2017, Adunarea eparhială a Episcopiei Huşilor. Întâlnirea a fost prezidată de Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor.

Membrii adunării Eparhiale a Episcopiei Huşilor s-au reunit în ședința anuală la sediul Episcopiei Hușilor, sub preşedinţia Preasfinţitului Episcop Corneliu. După apelul nominal au  fost desemnați secretarii de şedinţă, în persoana domnilor profesori Didu Clapon și Dumitru Mihalache. Preasfințitul Corneliu a ținut un cuvânt de deschidere în care a mulțumit membrilor Adunării pentru prezenţă. A urmat apoi prezentarea rapoartelor de activitate pe sectoare. 

Din partea Sectorului administrativ-bisericesc raportul de activitate a fost prezentat de către Pr. Paul Rariță, consilier administrativ al Episcopiei Hușilor, care a prezentat succint activitatea acestui sector, supunând spre aprobare raportul anual. Episcopia Hușilor  este organizată în 3 protopopiate. Activitatea Administrației eparhiale se desfășoară în cadrul a 7 sectoare: Sectorul Administrativ Bisericesc, Sectorul Învățământ și activități cu tineretul, Sectorul Cultural și comunicații media, Sectorul Social – Filantropic și Misionar, Sectorul Economic și Financiar Contabil, Sectorul Patrimoniu și Construcții Bisericești și Sectorul Exarhatul Mănăstirilor.

A urmat prezentarea raportului Sectorului economic-financiar, patrimoniu şi construcţii bisericeşti, raportor fiind Arhim. Serafim Bodnar, consilier economic al Episcopiei Huşilor. S-a prezentat activitatea economică şi edilitară a Episcopiei Huşilor în anul ce a trecut, precum şi multiplele proiecte care de derulează în prezent. Aici s-a făcut referire la numeroasele şantiere de biserici şi complexe sociale ale parohiilor. Unele se află în curs de finalizare, iar altele au fost sfinţite de Preasfinţitul Corneliu. Astfel, în eparhie mai sunt 36 de biserici în construcție, alte 20 în curs de pictare, precum și 9 edificii eclesiale în curs de construcție sau restaurare.

Raportul  Sectorului Cultural și Social-Filantropic a fost prezentat de Pr. Cosmin Gubernat, consilier cultural și social-misionar al Episcopiei Hușilor, care a  făcut o trecere în revistă a principalelor proiecte misionare, sociale, educative și culturale desfășurate pe parcursul anului ce a trecut. Sub aspect social filantropic, cu binecuvântarea  și implicarea directă a Preasfințitului Părinte Corneliu, și cu sprijinul generos oferit din Germania și Olanda,  în 2016, au fost aduse la Azilul de bătrâni de la Giurcani mai multe transporturi de paturi noi cu saltele și noptiere, pentru echiparea totală a saloanelor ocupate de persoanele rezidente.  

De asemenea, au fost dotate cu mobilier nou Școala generală nr. 6 - Vaslui  (50 pupitre și scaune), Școala din Delești (240 pupitre și scaune), Școala din Chircești (75 pupitre și scaune), Grădinița Delești (25 pupitre  și scaune), (Grădinița Poienești - 25 pupitre și scaune), Grădinița nr. 2 Negrești (25 pupitre și scaune), Grădinița Căzănești (25 pupitre și scaune), Grădinița Crăciunești (25 pupitre și scaune), Grădinița Tatomirești (25 pupitre și scaune).  Elevii școlii din Târzii au primit de asemenea 150 ghiozdane cu rechizite. Totodată, au fost donate prin intermediul parohiilor aproximativ 400 de pătuțuri pentru copii.

Prin parteneriatul cu Fundatia Motivation România s-a venit în întâmpinarea nevoilor celor defavorizați și aflați în situații limită prin donațiile de scaune rulante și alte dispozitive de acest gen.

Totodată, din punct de vedere educațional, prin acordarea a 80 de burse copiilor aflați în situații de risc de abandon școlar, prin numeroasele ajutoare constând în bani, haine, rechizite, alimente, acordate copiilor și tinerilor, prin concursurile, excursiile care s-au organizat pentru ei, s-a încercat contracararea fenomenului de abandon școlar, precum și întâlnirea cu spiritualitatea ortodoxă, dătătoare de valori perene.

S-a mai prezentat activitatea culturală a Eparhiei Huşilor, activitatea asociațiilor de tineret din Episcopie, precum şi implicarea în proiectele naţionale derulate cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Exarhatul mănăstirilor l-a avut ca raportor pe Arhim. Iorest Matei, care a prezentat activitatea duhovnicească a aşezărilor monahale din Eparhia Huşilor.

În continuare, s-a discutat pe marginea rapoartelor prezentate, iar apoi au fost aprobate în unanimitate. De asemenea, s-a adus în discuţie şi s-a aprobat bugetul general pe anul în curs. Membrii laici au luat cuvântul, prezentând colaborarea pe care au avut-o cu Biserica în anul ce a trecut, făcând diferite propuneri în vederea îmbunătățirii și diversificării activităților desfășurate în Eparhia Hușilor.

Preasfințitul Părinte Corneliu a făcut o trecere în revistă a principalelor provocări cu care s-a confruntat Episcopia Huşilor în anul ce a trecut, amintind totodată de proiectele care se vor derula anul acesta, care au nevoie de colaborarea strânsă dintre Biserică şi factorii decidenţi ai instituţiilor publice şi private. De asemenea, a rostit o frumoasă meditație despre problema prezenței răului în lume și calea plină de lumină pe care o indică și o propune permanent Biserica.

În finalul lucrărilor, Preasfinţia Sa a mulţumit membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Huşilor pentru implicarea lor directă în viaţa Bisericii.