Anunt implementare proiect Biserica „Sf. Dumitru” din Bârlad

Episcopia Hușilor

Protopopiatul Bârlad

Parohia ,, Sf. Dumitru ,,

Str. Vasile Lupu nr. 1 Bârlad, jud. Vaslui

CIF: 11711343

Nr. 32 / 17. 11. 2016

 

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

 

 

 

I - DATE GENERALE

- titlul proiectului: RESTAURAREA SI  INTEGRAREA TURISTICA A MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA ,,SF. DUMITRU” - MUNICIPIUL BÂRLAD, JUDEȚUL VASLUI;

- amplasamentul: Str. Vasile Lupu, nr. 1, mun. Bârlad, jud. Vaslui;

- solicitant: Parohia „Sf. Dumitru” – Bârlad.

 

 

II - TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice: Restaurare și consolidare;

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: £ da  T nu;

- intervenții asupra componentelor artistice interioare:  £ da  T nu;

- categoria “C” – normala de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997);

- clasa “II” cu γ = 1,20, de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006).

 

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

 

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă: zona centrală a Municipiului Bârlad, jud. Vaslui, Str. Vasile Lupu, nr.1;

- descrierea terenului (parcelei):

  • suprafață (mp), formă, dimensiuni: Obiectivul este amplasat pe un teren cu o suprafață totală de 1.336,00 mp. Aria construită a Bisericii „Sf. Dumitru” este de  282,00 mp;
  • vecinătăți, căi de acces public: accesul in incinta pentru credinciosi si cler, se realizeaza prin Vest, din Strada Vasile Lupu, nr.1, poarta auto si pietonala; parohia este delimitata in nord de imobile teren si constructii detinute de Primaria Mun.Barlad, in est de Strada Nicolae Iorga (fosta Moldovei), in sud de Blocul nr. 2, cu regim de inaltime P+3E si in vest de Str. Vasile Lupu;
  • particularități topografice: Conform planul de situaţie topografic, terenul prorietate al Parohiei „Sf. Dumitru” are o Suprafață totală = 1.336,00 mp, din care:
  • 1.096,24 mp suprafata analizata si amenajata in proiect;
  • 239,76 mp suprafata neanalizata si neamenajata in proiect.

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform: 

 

  • Certificatul de Urbanism nr. 354 din 14.07.2016, emis de Primăria Bârlad;

 

  • Avizul Ministerului Culturii (Directia Judeteana pentru Cultura Vaslui), nr. 48/MI/2016 din data de 10.11.2016 faza D.A.L.I./ P.T.H., aviz favorabil, cu conditionari;

 

- restricții de amplasare: construcție existentă

- spaţii verzi: spații verzi 520,34 (mp), pastrarea arborilor;

- alte caracteristici specifice: Rigole, trotuare, alei pietonale, alei auto, parcaje.

 

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea: clădire de cult

- dimensiunile: biserica este de dimensiuni 27,390 m x 15,880 m, planul fiind trilobat

- regim de înălțime: P. inalt + 3E partial;

- H MAX. CORNISA (STREASINA) = 13,29 m; H MAX. (TURLA) = 25,71 m;

- suprafața construită:   Sc  = 282,00 mp;

- suprafața desfășurată: Sd = 430,97,00 mp;

- suprafața utilă totală:  Su = 230,20 mp;

- sistem constructiv: elevaţii din zidarie de piatra de 0,750 m la Pridvor - 1,900 m  grosime Corp Biserica;

- fundaţii: zidărie din cărămidă;

- acoperiş (şarpantă/terasă): cosoroabă 14x14 cm, pană 14 x14 cm, căpriori 14 x10 cm, pop 14 x14 cm,  coamă 14 x10 cm, din lemn de rășinoase ecarisat, ignifugat și antiseptizat;

- învelitoare (material/culoare):  tablă de cupru de 0,5mm gros.executată cu falțuri verticale la 44cm și oriz. la 44 cm, tablă de cupru la acoperișuri de epocă, cu formă bulbară, de 0,5 mm grosime executată cu falțuri verticale la 27 cm  și orizontale la 44 cm, pe astereala la turla  Bisericii;

- finisaj exterior (material/culoare): tencuieli minerale granulație 0 - 3 mm, culoare ocru inchis si ocru deschis;

- tâmplărie exterior (material/culoare): tâmplărie exterioară metalică din profile, corniere 25 x 25 x 2 mm;

- intervenții asupra componentelor artistice:

- sistem de încălzire: centrala termica pe gaz metan

  • alte caracteristici specifice: ferestre din lemn de stejar stratificat cu geam termopan (cu exceptia Bisericii) si termizolatie din vata minerala bazaltica semirigida Clasa Co, de 20,00 cm grosime.

 

 

 

                                                                        Preot Paroh,

                                                                Acostioaei Răzvan Andrei