Anunţ privind intenţia de a implementa proiectul „Valorificarea turistică a Ansamblului Bisericii Sf. Gheorghe a Breslei Abagerilor, din Municipiul Bârlad”

EPISCOPIA HUȘILOR

PROTOPOPIATUL BÂRLAD

PAROHIA SFÂNTUL GHEORGHE

Nr.27/18.11.2016

 

Anunţ privind intenţia de a implementa proiectul „Valorificarea turistică a Ansamblului Bisericii Sf. Gheorghe a Breslei Abagerilor, din Municipiul Bârlad”

 

 

 

I - DATE GENERALE

 

-titlul proiectului:„VALORIFICAREA TURISTICĂ A ANSAMBLULUI BISERICII SF. GHEORGHE A BRESLEI ABAGERILOR, MUNICIPIUL BÂRLAD”;

- amplasamentul:Str. Popa Şapcă nr. 11-11bis, Municipiul Bârlad, Judeţul Vaslui;

- solicitant: Parohia Sf. Gheorghe Bârlad.

 

II - TIPUL DE INTERVENȚIE

 

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice: Restaurare si consolidare;

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare:£da  Tnu;

- intervenții asupra componentelor artistice interioare:£da  Tnu;

- categoria “C” – normala de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997);

- clasa “II” cu γ = 1,20, de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006).

 

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

 

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

 

- încadrare în localitate și zonă:Judeţul Vaslui, zona veche a Municipiului Bârlad, pe Str. Popa Şapcă nr. 11;

- descrierea terenului (parcelei):

  • suprafață (mp), formă, dimensiuni: Obiectivul este amplasat pe un teren cu o suprafaţă totală de 2.433,00 mp. Forma în plan a incintei este aproximativ un trapez cu formă neregulată;
  • vecinătăţile parohiei sunt:În Nord, imobile deţinute de Şcoala nr. 5 Bârlad şi Balint Vasile, cu regim de înălţime Parter; în Est, Imobil cu nr. cadastral provizoriu 4.146, cu regim de înălţime Parter şi P+1; în Sud, Imobil deţinut de Mitu Costicăcu regim de înălţime Parter şi imobil cu nr. cadastral 3.570 cu regim de înălţime Parter; în Vest, Str. Ioan Voda şi Str. Popa Şapcă;
  • căi de acces: În partea de Nord-Est, din Strada Popa Şapcă, nr.11-11bis, prin bolta Turnului de poartă şi clopotniţa (clădirea C3);
  • particularități topografice: Conform planul de situaţie topografic, terenul de proprietate al Parohiei are o suprafaţă totală =  2.433,00 mp, din care:
  • SP01= 1.571,00 mpsuprafaţă analizată şi amenajată în proiect;
  • SP02= 862,00 mp suprafaţă neanalizată  şi neamenajată în proiect.

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

  • Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr. 49/MI/2016 din data 10.11.2016 faza D.A.L.I./P.T.H., aviz favorabil, cu condiţionări;
  • Certificatul de Urbanism nr. 354/14.07.2016emis de Municipiul Bârlad;

- restricții de amplasare:Construcţie existentă;

- spaţii verzi:suprafaţă= 622,00mp;

- alte caracteristici specifice: alei carosabile inclusiv parcaje, alei auto şi parcaje dalate cu suprafaţa = 319,61 mp.

 

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

 

- funcțiunea:Clădire de cult, cu un regim de înălţime P+3E;

- dimensiunile:Biserica este de dimensiuni 31,285 m x 12,50 m, planul fiind trilobat;

- regim de înălțime:- Clădirea C1 (cadastru) - Biserica ,,Sf. Gheorghe” - Clădire cu regim de înălţime P. înalt + E1 parţial;Clădirea C3 (cadastru) - Turnul  de poartă şi clopotniţa - Clădire cu regim de înălţime P+3E;

- suprafața construită:Obiect 01 – Biserica Sf. GheorgheAc  = 295,00 mp; Obiect 02 – Turn de poartă şi clopotniţă Ac = 70,00 mp;

- suprafața desfășurată:Obiect 01 – Biserica Sf. Gheorghe  Adc= 337,88 mp; Obiect 02 – Turn de poartă şi clopotniţă Adc  = 235,55 mp;

- suprafața utilă totală: Obiect 01 – Biserica Sf. Gheorghe Au = 192,66 mp; Obiect 02 – Turn de poartă şi clopotniţă Au = 105,54 mp;

- sistem constructiv:Pereţi portanţi din zidărie de cărămidă;

- fundaţii: Zidărie din cărămidă;

- acoperiş (şarpantă/terasă):Streşinile din lemn din stejar finisat transparent;

- învelitoare (material/culoare):Învelitoare din tablă din cupru;

- finisaj exterior (material/culoare):Trepte, soclu şi brâu placate cu piatră naturală, tencuială minerală executată pe zidărie din cărămidă;

- tâmplărie exterior (material/culoare):Tâmplărie din stejar stratificat, tip termopan, finisată transparent cu deschidere interioară;

- intervenții asupra componentelor artistice:Refacere elemente decorative, după releveu şi mulaje şi conservare prin fotografii;

- sistem de încălzire:Racord la centrala termică;

- alte caracteristici specifice: Ferestre din lemn de stejar stratificat cu geam termopan şi termoizolaţie la planşeul peste parter din vată minerală bazaltică semirigidă Clasa Co, de 20,00 cm grosime.

Preot paroh,

Adrian Țapu.