Cuvântul Ierarhului

31 Ianuarie 2015

Legat de taina Întrupării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca Cel ce și-a asumat împlinirea Legii, sărbătoarea de astăzi ne cheamă spre a ne deschide ochii sufletului și a întâmpina cu cei de odinioară drepți, taina în care El se descoperă în chipul unui „Prunc care L-a dat nouă, al cărui nume este înger de mare sfat, Domn al Păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Isaia 9, 5), pe Dumnezeul cel veșnic care S-a făcut Om pentru noi și pentru mântuirea noastră.

30 Decembrie 2014

Anul care s-a încheiat a fost o binecuvântare, sau un blestem, depinde de noi, de felul cum am știut să prețuim timpul și ce am săvârșit noi pentru sufletele noastre. Anul care începe este un nou început, pe care-L dorim cu binecuvântarea lui Dumnezeu, ca El să fie pururi prezent în propria noastră viață.

15 Decembrie 2014

+ CORNELIU,

prin harul lui Dumnezeu, episcopul străvechii Episcopii a Hușilor,

Iubitorului de Hristos cler, viețuitorilor sfintelor mănăstiri, care și-au închinat viața slujirii lui Dumnezeu și la toți binecredincioșii creștini:

Har, milă, bucurie și pace de la Cel născut astăzi în Betleem pentru noi și pentru mântuirea (salvarea) noastră, iar de la noi părintească binecuvântare!

5 Decembrie 2014

Astăzi, în întreaga creștinătate, cinstim un astfel de păstor, care și-a dat viața pentru turma sa, este Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul cetății Mira, din provincial Likia, din Asia Mică, urmaș al Apostolilor, care s-a născut în timpurile cele mai grele, când Biserica era persecutată, sub împăratul Dioclețian (284-205).

6 Noiembrie 2014

Biserica ne cheamă, în fiecare an, la 8 noiembrie, să cinstim pe sfinții îngeri care sunt puteri cerești, create de Dumnezeu pentru a împlini voia Lui și a sluji tainelor cerești. Deasupra lumii văzute, trecătoare și limitată, în care trăim noi, există lumea sfinților îngeri, a celor fără de trup, de aceea sunt numiți puteri netrupești, așa precum focul nu are trup, dar dă lumină și căldură. Ei se mișcă cu o rapiditate foarte mare, pentru că nu se supun spațiului și timpului, depășind legile fizice ce guvernează această lume.

10 Octombrie 2014

Ea pururi mijlocește pentru toți, care o cheamă în ajutor, atingându-se de sfintele ei moaște. Izvor de sfințenie izvorăște cea purtătoare de putere dumnezeiască, care a biruit firea și legile omenești, și care, cu multă milă, privește către toți cei care o cheamă în ajutor.

12 Septembrie 2014

Taina Bisericii și lucrării ei în lume este legată de taina mântuirii noastre, care are în centru crucea Mântuitorului Iisus Hristos. În taina crucii se descoperă taina de necuprins a mântuirii (salvării) neamului omenesc petrecută pe dealul Golgotei.

5 Septembrie 2014

Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ne cheamă la viață și la asumarea rolului jertfelnic de a fi părinți. Cine se sacrifică pentru proprii copii, va culege roadele ajutorului, milei și mângâierii. Cine alege calea comodității și iresponsabilității, va culege suferințele, durerile, singurătatea, înstrăinarea, uitarea, părăsirea și moartea. Nașterea Născătoarei de Dumnezeu să fie un început binecuvântat pentru toți care iubesc, apără și doresc viața!

22 August 2014

Istoria omenirii, începând cu primii fii, ai primilor oameni, este marcată de multe crime, multe vărsări de sânge, războaie și multă violență. Pământul acesta, desfigurat de păcatele oamenilor, este îmbibat și suprasaturat de sânge. Mult sânge nevinovat a curs de-a lungul veacurilor, mult sânge nevinovat curge și astăzi. Puterea răului, însetat de sânge, pare că nu mai are sfârșit. Cele mai cumplite morți le-au inventat oamenii, pentru răzbunare și sadica plăcere de a chinui pe semenii lor.

30 Iulie 2014

Ilie este sfeșnicul de măslin, care aduce omenirii mesajul de păstrare a credinței, și de îndelungă răbdare. Prin jertfa sa, consumată pe muntele Carmel, el înfruntă și acuză omenirea, din toate timpurile și epocile istorice, care-și fabrică ideologii, patimi ce degradează omul, mai ales când acesta neagă și nu-și recunoaște sensul vieții lui, când părăsește pe adevăratul Dumnezeu, făcându-și, din egoism, avere, bani și pofte stricătoare de suflet, proclamându-se pe sine stăpân, omul devenind propria lege.

7 Iulie 2014

În Sinaxarul Bisericii noastre este consemnată la data de 7 iulie, ziua martiriului Sfintei Chiriachi. O sfântă martiră pentru credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos Cel mort şi înviat, care a avut curajul de a înfrunta păgânătatea, întunericul, compromisul, duplicitatea şi a pecetlui cu preţul propriei vieţi pământeşti trecătoare, credinţa în Mântuitorul Hristos.

10 Iunie 2014

Uriașa personalitate a celor doi corifei și luminători ai Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos ne îndeamnă în fiecare an la 29 iunie să privim cu atenția cuvenită, pe lângă toate învățăturile pe care le-au trăit și vestit lumii, și aspectul, deloc neglijabil, din propria lor viață, adică sensul și trăirea pocăinței la care ne cheamă pe fiecare dintre noi, care avem nevoie firească de pocăință și întoarcere la Dumnezeu, izvorul vieții și al nemuririi.

15 Mai 2014

Legăturile dintre noi oamenii, sistemul relațional, exprimarea gândurilor și a intențiilor se realizează prin dialog, modul de comunicare dintre oameni fiind limbajul prin care suntem înțeleși sau care ne ajută să ne înțelegem unii pe alții. Când oamenii nu-și mai vorbesc, când gândurile devin povară, neputând fi exprimate prin cuvânt, atunci își face loc starea de izolare și egoism care împreună duc la anxietate și fragilitate sufletească, tot mai evidentă într-o lume a izolării și autosuficienței.

17 Aprilie 2014

Învierea Domnului este singura și fără sfârșit mângâiere. Învierea Mântuitorului ne dă sens vieții și curaj trecerii din această trecătoare viață spre cea veșnică. Învierea Celui răstignit pe cruce pentru păcatele noastre ne cheamă la întâlnirea cu El în taina vieții celei veșnice, ne invită la masa bucuriei sfintei Împărtășanii: „gustați și vedeți cât de bun este Domnul”!

24 Decembrie 2013

Fericita zi a Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne-a adunat pe cei iubitori de Dumnezeu şi conştienţi de sensul vieţii noastre, să-L întâmpinăm prin credinţă, invitându-L să intre în sufletele şi viaţa noastră.

2 Noiembrie 2009

Evanghelia scrisă de Sfântul Luca este una dintre cele mai cuprinzătoare, care prezintă cele mai emoţionante, captivante şi demne de memorat întâmplări din viaţa obişnuită a noastră, oglindite prin pildele cele mai pline de învăţături, uşor de înţeles, cu un mesaj foarte precis.

Pagini