Azilul Husi

Acțiune caritabilă pentru beneficiarii „Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice” și ai „Centrului de recuperare pentru persoane cu dizabilități neuro-psiho-motorii” din Huși

Cele aproximativ 500 de persoane rezidente ale „Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice” și ale „Centrului de recuperare pentru persoane cu dizabilități neuro-psiho-motorii” din Huși au primit grupul de creștini de la biserica „Sfântul Ioan” din Vaslui și biserica „Sfântul Gheorghe” Lipovăț.

Subscribe to RSS - Azilul Husi