pastorala Nasterea Domnului

Nașterea Domnului Iisus Hristos, început al bucuriei veșnice - Scrisoare pastorală la marea sărbătoare a Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos din anul mântuirii 2016

† C O R N E L I U

prin harul lui Dumnezeu,

Episcop al străvechii Episcopii a Hușilor,

Slujitorilor lui Hristos Dumnezeu din parohii și mănăstiri și la toți dreptcredincioșii creștini:

Har, milă, pace de la Hristos Dumnezeu, Care pentru noi și mântuirea noastră, astăzi, în Betleem S-a născut, iar de la noi părintească binecuvântare!

Dumnezeu este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului! - Scrisoare pastorală la marea sărbătoare a Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos din anul mântuirii 2015

† C O R N E L I U

PRIN  HARUL LUI DUMNEZEU, EPISCOP AL STRĂVECHII EPISCOPII A HUȘILOR,

Iubitorului de Hristos cler, viețuitorilor din sfintele mănăstiri și la toți ortodocșii creștini:

Har, milă, pace și iertare de păcate de la Cel ce vine în lume pentru mântuirea ei, iar de la noi părintească binecuvântare!

Scrisoare pastorală la marea sărbătoare a Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos din anul mântuirii 2014 - Taina întrupării Domnului, pregustarea timpului veșnic

+ CORNELIU,

prin harul lui Dumnezeu, episcopul străvechii Episcopii a Hușilor,

Iubitorului de Hristos cler, viețuitorilor sfintelor mănăstiri, care și-au închinat viața slujirii lui Dumnezeu și la toți binecredincioșii creștini:

Har, milă, bucurie și pace de la Cel născut astăzi în Betleem pentru noi și pentru mântuirea (salvarea) noastră, iar de la noi părintească binecuvântare!

Subscribe to RSS - pastorala Nasterea Domnului