Egumen/Stareț

 

Hram

„Sf. Apostoli Petru si Pavel“

Apartenența Administrativ-Bisericească

Episcopia Huşilor

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Adresa

Orașul Husi

Prezentare

Episcopia Hușilor: ansamblul arhitectural al Episcopiei Hușilor este constituit din biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel, turnul clopotniță, Palatul Episcopal, chiliile și zidul de incintă.

Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel a fost construită de Ștefan cel Mare în anul 1495, în cadrul curții domnești, funcționând de-a lungul timpului ca mănăstire și, mai apoi, ca și Catedrală Episcopală(începând de la sfârșitul secolului al XVII-lea).

Monument de o valoare istorică și religioasă excepțională, reconstruit în sec. XVIII-XIX, Mănăstirea mai păstrează și astăzi urmele temeliilor străvechi și pisania din vremea marelui voievod. Biserica a fost avariată de cutremurul din 1692, incendiată și jefuită în 1711 de tătari și reclădită în 1753-1756 de Episcopul Inochentie, cu ajutorul domnitorului Matei Ghica. Dărâmat de cutremurul din 1802, lăcașul a suferit numeroase transformări de la ferestre în sus; în 1863 a fost afectată zona cornișei, în 1945 turlele; au fost apoi adăugiri, în 1896 (proscomidiar), în  1910 (veșmântar) și în 1945 (pridvorul cel mare). Pisania, scrisă cu majuscule în limba slavonă, se află astăzi deasupra ușii de la intrare:

Binecredinciosul și de Hristos iubitorul, Io Ștefan Voievod, cu mila lui Dumnezeu, Domnul Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a început și a zidit această biserică în numele sfinților slăviților și întru tot lăudaților mai-marilor apostoli Petru și Pavel, care este în Huși pe Draslavat și s-a săvârșit în anul 7003 (1495), iar a Domniei-sale al 38-lea curgător, luna noiembrie 30.”

Turnul-Clopotniță, situat la intrarea în incintă, pe latura de est, a fost zidit în 1938 de Episcopul Nichifon Criveanul, din cărămidă și beton armat. Prezintă un plan rectangular, patru nivele, accesul făcându-se printr-o boltă cu deschidere în arc în plin centru.

Palatul Episcopal, construit de episcopul Iacov Stamati, 1782-1792, pe ruinele Palatului Domnesc (sec XV-XVII), înglobând și pivnițele din sec. XV, ars în 1813, a fost reclădit în 1849 de Episcopul Sofronie Miclescu. Zidul înconjurător și chiliile ridicate în anul 1849, prin stădania Episcopului Sofronie Miclescu, au fost refăcute în 1934 de episcopul Nichifon Criveanul.

Istorie recentă

Cu prilejul redeschiderii Episcopiei, din anul 1996, biserica a fost reparată prin strădania P.S. Ioachim, fost episcop al Hușilor .

Prin strădania Episcopului Ioachim Mareș, s-a înălțat Muzeul Eparhial de la Huși, zidire de o frumusețe și valoare arhitecturală impresionantă, ca urmare a unei investiții de 25 de miliarde de lei vechi. Muzeul adăpostește piese bibliografice, picturi, obiecte religioase și personale, aparținând tuturor episcopilor de Huși, valori spirituale, dar și materiale incontestabile.

Ultimele articole