În sala de conferinţe a Protopopiatului Huşi a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie 2015, Adunarea eparhială a Episcopiei Huşilor. Întâlnirea a fost prezidată de Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor.

Membrii adunării Eparhiale a Episcopiei Huşilor s-au reunit în ultima zi a lunii ianuarie la sediul Protopopiatului Huşi, sub preşedinţia Preasfinţitului Episcop Corneliu. După apelul nominal au  fost desemnați secretarii de şedinţă, în persoana domnilor profesori Didu Clapon și Dumitru Mihalache. Preasfințitul Corneliu a ținut un cuvânt de deschidere în care a mulțumit membrilor Adunării pentru prezenţă. A propus apoi ca prezentarea rapoartelor de activitate să înceapă cu cel al Sectorului cultural și social misionar, dată fiind multitudinea de activități ce s-au derulat în anul 2014.

Raportul a fost prezentat de Pr. Cosmin Gubernat, consilier cultural și social-misionar al Episcopiei Hușilor, care a  făcut o trecere în revistă a principalelor proiecte misionare, sociale, educative și culturale desfășurate pe parcursul anului ce a trecut. Sub aspect social filantropic, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Corneliu, prin programele de dotare cu paturi echipate complet a unor secții ale spitalelor din județ, prin dotarea cu mobiler nou a 6 școli și grădinițe din mediul rural, însumând aprox. 800 de pupitre și scaune, a mai multor creșe din mediul rural cu peste 300 de pătuțuri pentru copii, prin donațiile de scaune rulante și alte dispositive de acest gen, s-a venit în întâmpinarea nevoilor celor defavorizați și aflați în situații limită. Totodată, din punct de vedere educațional, prin acordarea a 80 de burse copiilor aflați în situații de risc de abandon școlar, prin numeroasele ajutoare constând în bani, haine, rechizite, alimente, acordate copiilor și tinerilor, prin concursurile, excursiile care s-au organizat pentru ei, s-a încercat contracararea fenomenului de abandon școlar, precum și întâlnirea cu spiritualitatea ortodoxă, dătătoare de valori perene. S-a mai prezentat activitatea editorială a Eparhiei Huşilor, precum şi implicarea în proiectele naţionale derulate cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

A urmat apoi prezentarea raportului de activitate al Sectorului administrativ-bisericesc de către Pr. Paul Rariță, consilier administrativ al Episcopiei Hușilor, care a prezentat succint activitatea acestui sector, supunând spre aprobare raportul anual.

A urmat prezentarea raportului Sectorului economic-financiar, patrimoniu şi construcţii bisericeşti, raportor fiind Arhim. Serafim Bodnar, consilier economic al Episcopiei Huşilor S-a prezentat activitatea economică şi edilitară a Episcopiei Huşilor în anul ce a trecut, precum şi multiplele proiecte care de derulează în prezent. Aici s-a făcut referire la numeroasele şantiere de biserici şi complexe sociale ale parohiilor. Unele se află în curs de finalizare, iar altele au fost sfinţite de Preasfinţitul Corneliu.

Exarhatul mănăstirilor l-a avut ca raportor pe Protos. Iorest Matei, care a prezentat activitatea duhovnicească a aşezărilor monahale din Eparhia Huşilor.

În continuare, s-a discutat pe marginea rapoartelor prezentate, iar apoi au fost aprobate în unanimitate. De asemenea, s-a adus în discuţie şi s-a aprobat bugetul general pe anul în curs. Membrii laici au luat cuvântul, prezentând colaborarea pe care au avut-o cu Biserica în anul ce a trecut, făcând diferite propuneri în vederea îmbunătățirii și diversificării activităților desfășurate în Eparhia Hușilor.

 PS Corneliu a făcut o trecere în revistă a principalelor provocări cu care s-a confruntat Episcopia Huşilor în anul ce a trecut, a menționat semnificația alegerii anului 2014 ca an omagial euharistic și anul comemorativ al Sfinților martiri Brâncoveni, amintind totodată de proiectele care se vor derula anul acesta, care au nevoie de colaborarea strânsă dintre Biserică şi factorii decidenţi ai instituţiilor publice şi private. În finalul lucrărilor, Preasfinţia Sa a mulţumit membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Huşilor pentru implicarea lor directă în viaţa Bisericii.

Ultimele articole