Născut la 7 iul. 1976, în Bilbor, jud. Harghita, fiul lui Gheorghe şi al Anei, Preasfinţitul Ignatie a absolvit Şcoala Generală în comuna natală, Bilbor, jud. Harghita în anul 1991. A urmat cursurile Colegiului „Mihai Eminescu” din Topliţa, jud. Harghita (1991-1992), ale Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia (1992-1997) şi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia (1997-2001). După un stagiu de cercetare bibliografică la Mănăstirea benedictină En Calcat, Franţa (1998), şi-a continuat formarea profesională la cursurile de Master organizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia (2003-2005), pe care le-a încheiat cu disertaţia: Teologia persoanei în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae. O incursiune în teologia patristică şi contemporană (Alba Iulia, 2005).

A fost admis la cursurile doctorale de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”, Sibiu, specializarea Patrologie şi Literatură Postpatristică, sub îndrumarea ştiinţifică a arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu (2001-2007). Studiile doctorale au fost continuate la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din cadrul Universităţii Bucureşti, sub îndrumarea ştiinţifică a diac. prof. univ. dr. Ioan Caraza (2007-2011), sub a cărui conducere  a întocmit şi susţinut public teza de doctorat: Sfântul Grigorie Palama şi doctrina despre energiile necreate (Bucureşti, 15 martie, 2011).

În perioada 2003-2008 a urmat studii postuniversitare (doctorat) în Atena, ca bursier al Sfântului Sinod al Greciei şi al YKY (Idrima Kratikon Ipotrofion).

Între anii 2003-2004 a urmat cursuri de limba neogreacă la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Atena, Grecia, iar între anii 2004-2005 cursuri de limba greacă veche, în cadrul aceleiași instituții.

De-a lungul timpului a fost: redactor reponsabil al oficiosului Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, „Credinţa străbună” (1998-2003); membru în comitetul de conducere al Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din Balcani (B.O.Y.A.), ca reprezentant al asociaţiilor ortodoxe de tineret din România (1998-2002). A realizat, între anii 2002-2011, emisiunea „Mirul cărţii” la Radio „Reîntregirea” din Alba Iulia.

În cariera didactică a fost: asistent asociat la catedra de Formare duhovnicească (2002-2003); asistent titular (2004-2008) la catedra Patrologie şi Literatură Postpatristică; lector titular la catedra Patrologie şi Literatură Postpatristică şi Limba Elină (2008-2011) din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Alba Iulia. Din anul 2018, până în prezent, este lector universitar (asociat) pentru catedra de Patrologie şi Literatură Patristică la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Recalibrează viziunea și practica pedagogic-universitară prin inserții personale și calde în calitate de profesor și prieten nedisimulat al Patristicii și al studenților din Facultățile de Teologie din Alba Iulia și Iași.

Pregătirea teologică, intelectuală şi duhovnicească, o datorează, „de la croială până la cusătură”, Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ, care, prin rafinamentul şi eleganţa spirituală ce-l caracterizează, i-a inspirat un adevăr al slujirii preoţeşti: misiunea trebuie îngemănată cu rugăciunea.

A fost hirotonit diacon şi preot în anul 2001 şi tuns în monahism în 2008, pe seama Mănăstirii Sfânta Treime din Alba Iulia (Catedrala Arhiepiscopală). În acelaşi an a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar în 2011 la cel de arhimandrit. Relaţia caldă şi eficientă, din punct vedere pastoral, cu credincioşii catedralei şi mai cu seamă cu studenţii din mediul universitar albaiulian l-au recomandat ca prietenul şi duhovnicul tinerilor. Poate tocmai din acest motiv prima sa lucrare editată a fost una despre tineri (Paradoxul creştin şi cartea tinereţii, Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2008).

În data de 24 octombrie a fost ales, în şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, cu titulatura Mureşeanul, cu atribuții pastorale și misionare pentru comunitățile românești din Marea Britanie, Irlanda și Islanda. Hirotonia întru arhiereu a avut loc în data de 11 decembrie 2011, Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail”, Paris, Franţa. Totodată, în perioada 19 februarie 2014 – 12 aprilie 2015 a fost și responsabil al Parohiei Ortodoxe Române din Leeds, Marea Britanie.

În data de 5 octombrie 2017 a  fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Episcop al Huşilor şi întronizat în data de 22 octombrie același an. Încă de la începutul activităţii sale la Huşi a trasat principalele coordonate ale activităţii pastorale, anume: intensificarea slujirii liturgice în tot arealul eparhiei, ca fundament al tuturor celorlalte activități; intensificarea activităţii social-filantropice şi statornicirea acesteia pe baze solide şi durabile; intensificarea lucrării culturale şi comunicaţionale a eparhiei, ca expresie a rolului formator permanent pe care Biserica l-a avut şi îl are în viaţa cetăţii; precum şi iniţierea unor programe şi activităţi dedicate tinerilor, prin care aceştia să poată cunoaşte frumuseţea spiritualităţii creştine şi deplina actualitate a mesajului Bisericii pentru ei. Rând pe rând, toate aceste direcţii au prins contur.

Astfel, în plan social-filantropic, în anul 2018, a fondat Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Huşi, cu aşezămintele sociale componente - aflată într-o continuă extindere a activităţilor şi programelor sale sociale. Acestea se adresează copiilor, tinerilor, adulților, persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu dizabilități, persoanelor care suferă de adicții și persoanelor aflate într-o stare de vulnerabilitate fizică, psihică sau socială.

Totodată, programele filantropice eparhiale „Bun venit, copilărie!”, „Un ghiozdan pentru început de an şcolar” „Bucuria e acasă” „Dar de Crăciun”, „Căldură pentru inimi curate” „Taberele estivale - copilărie şi credinţă”, sau „Bunicii noştri” însumează anual peste 6000 de beneficiari din categoriile cele mai vulnerabile.

Pentru promovarea valorilor fundamentale ale vieții și pentru protejarea ei ca dar de la Dumnezeu, a reorganizat Departamentul Pro Vita cu reprezentanţi până la nivel de protopopiate.

Pe tărâm cultural, a înfiinţat editura Horeb, a fondat revista eparhială de spiritualitate şi actualitate - Horeb, şi a reactivat revista Cronica Huşilor.

De asemenea, la iniţiativa Preasfinţiei Sale au fost tipărite până în prezent 4 volume în colecţia „Din trecutul Episcopiei Huşilor”.

Iubitor de carte şi de cultură, a dispus reorganizarea Arhivei eparhiale şi înfiinţarea unei Biblioteci eparhiale.

O componentă deosebit de importantă a activităţii culturale o reprezintă iniţierea, organizarea, precum şi participarea la simpozioane şi conferinţe, atât în graniţele eparhiei, cât şi în ţară şi străinătate.

A răspuns constant invitaţiilor adresate de Trinitas Tv, de  Televiziunea Română sau de alte televiziuni şi de Radio România Actualităţi pe teme de maximă actualitate, intervenţiile sale reprezentând de fiecare dată o sinteză deosebit de actuală şi provocatoare între spiritualitatea ortodoxă şi cultura laică.

O atenţie deosebită a acordat-o site-ului eparhial episcopiahusilor.ro şi paginilor de Facebook, Instagram și Twitter ale instituţiei. La iniţiativa sa, site-ul a fost înnoit şi a devenit mult mai accesibil cititorilor. De asemenea, prin secţiunea „Cuvântul Ierahului” transmite permanent analize, luări de poziţie şi cuvinte pastorale pe teme de actualitate, majoritatea preluate şi în presa laică naţională.

Alături de proiectele edilitare destinate unor scopuri social-filantropice, la iniţiativa sa a fost restaurată capital Casa monahală „Episcopul Inochentie” din incinta Mănăstirii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a Centrului Eparhial Huşi.

În privinţa activităţilor dedicate tinerei generaţii, a înfiinţat, la Centrul Eparhial Huşi, un sector special dedicat acestui scop. Pe lângă taberele dedicate copiilor și adolescenților (Copilărie şi credinţă), a organizat și a susținut conferințe dedicate tinerilor, a inițiat înființarea cluburilor de tineret „Credo Impact” și edițiile anuale ale „Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi din Vaslui”.

Studiile publicate şi cercetările întreprinse de Preasfinţia Sa îl recomandă ca pasionat al Teologiei patristice a secolului al XIV-lea, Teologiei persoanei – antecedente patristice şi reverberaţii contemporane, Raportului dintre Teologie şi Filosofie în lumea răsăriteană, Tradiţiei isihastă în variantă bizantină şi românească.

Este membru în Colegiul de redacţie al revistei „Altarul Reîntregirii”, publicaţia oficială a Facultăţii de Teologie din Alba Iulia; membru în comitetul de redacţie al revistei „Tabor”, Revista de Cultură şi Spiritualitate a Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, revista „Altarul Reîntregirii”, precum şi membru în echipa redacţională a postului de radio „Reîntregirea”. Este președintele Colegiului de redacție al revistei eparhiale „Horeb”.

Activitatea ştiinţifică subsumează: două cărţi, traduceri, mai multe studii ştiinţifice, numeroase conferinţe internaţionale şi naţionale: (Un remediu pentru pacienţii plictisului liturgic marginalii la volumul Cartea deschisă Împărăţiei. O însoţire liturgică pentru preoţi şi mireni, în Universul spiritual românesc oglindit în opera Mitropolitului Bartolomeu Anania, Simpozion naţional, 20-21 octombrie 2008, Alba Iulia, Rotonda unui suflet aprins pentru Dumnezeu şi Neam [actele Simpozionului naţional], Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008, pp. 181-203; Raportul teologic şi duhovnicesc între categoriile οὐσία (fiinţă), πρός τι (relaţie, a fi întors înspre ceva) şi τὸ ποιεν (a face) în  scrierea κατόν πεντήκοντα κεφάλαια a Sfântului Grigorie Palama, în Teologie şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama [actele Simpozionului Naţional], Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2010, pp. 67-80; Răul ca οὐκ ὄν (non-fiinţă), ἄστατον (faptul de a fi nestatornic), στέρησις/ἔλλειψις (privaţie/lipsă), παρυπόστασις (pe lângă subzistenţă/ipostas) în viziunea teologică a Sfântului Dionisie Areopagitul,  în Invazia non-valorilor într-o lume multimedia. Criza spirituală şi discreditarea sacrului [actele Simpozionului internaţional], Simpozion Internaţional, 9-8 mai 2010, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2010, pp. 134-153; Sacerdotium and Imperium according to St. Ambrose of Milan. An analysis of the vertical powerr of the faith and the horizontal power of the secular, în The Church-State relationship: from Constantine the Great to post-Maastricht Europe II [Supplement of Altarul Reîntregirii Journal], International Symposium on Science, Theology and Arts, 14-16 May, Alba Iulia [proceedings of 12th International Symposium], Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2013, pp. 8-35); Unitatea ca dar al lui Hristos şi păcatul ca agent al dezbinării, Congresul Internaţional Biserica de Apus şi Răsărit, între schimsă şi unitate, Genova, 23-24 iunie, Italia,  2016; Credinţa Bisericii, tinerii şi sclavia orizontalităţii ideologiilor seculariste din postmodernitate, Universitatea de Vară „Sfântul Dionisie Exiguul”, Italia, Gaggio-Monagna, Bologna, 24-27 iulie, 2017; Ad Patrem: imperativul dobândirii cugetului patristic în slujirea şi misiunea noastră, Universitatea de Vară „Sfântul Dionisie Exiguul”, Italia, Gaggio- Monagna, Bologna, 24-27 iulie, 2017; Mitropolitul Veniamin Costachi – artizanul restaurării limbii române prin  folosirea principiului „echivalenţei dinamice”, Simpozionul „Mitropolitul Veniamin Costachi – 250 de ani de la naşterea sa”, Roşieşti, Vaslui, 30 iunie 2018; Aristocraţie moarlă şi demnitate creştină anticomunistă ale tăranului român: cazurile Aniţa Nandriş-Cudla, Simpozion Internaţional „Comuniune şi comunităţi: jertfă, slujire, spiritualitate”, Caransebeş, 6 mai, 2019; Biserica şi semnele vremii. Între norma Tradiţiei şi consecvenţa realismului pastoral, Simpozionul „Stăniloae” „Creştinism în postcomunism. Tranziţie. Terapie. Tendinţe”, Iaşi, 15-17 mai, 2019; Satul românesc – continuitate şi ruptură. Şi totuşi veşnicia nu se mai naşte la sat, Simpozion Internaţional „Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate”, Drobeta Turnu-Severin, 27 mai, 2019.

Conferinţe duhovniceşti (în ţară sau străinătate – Londra, Oxford, Madrid şi Paris – dintre care amintim: Target duhovnicesc: caut tânăr crispat de viaţă şi alergic la credinţa, Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,  Iaşi, 18 martie, 2010; Omul creştin între obsesia succesului şi vocaţia sfinţeniei, Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Nepsis, Londra, 6 iunie, 2010; Credinţa vie ca sursă inepuizabilă de certitudini irevocabile, Oxford Student Society, Oxford,  8 iunie, 2010; Rugăciunea – lupta omului cu Dumnezeu şi tensiunea pentru îndumnezeire, Congresul Internaţional Nepsis, Madrid-Torrejon de Ardoz, 24 septembrie, 2011; Tânărul între bucurie ca recul al credinţei şi debusolare ca ricoşeu al morţii sufletului, Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,  Iaşi, 5 aprilie, 2011); Măreţia tinereţii: puterea de a gestiona eşecurile vieţii, Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 4 decembrie, 2012; Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Congresul Nepsis Marea Britanie și Irlanda, 6 iunie, 2015, Bristol, Marea Britanie; Familia creştină, între binecuvântare şi criză, Zaragoza, Spania, 4 octombrie, 2015; De la echilibrul interior la echilibrul vieţii, Iaşi, Centrul „Agora” (Tânărul ieşean), 11 noiembrie, 2017; Smerenia – arta de a fi locul tău, Bucureşti, Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” (Serile Filocalice), 6 martie, 2018; Dumnezeu şi sinceritatea credinţei, Cluj Napoca, ASCOR, 28 martie 2019; În ce mod ne trezeşte Hristos la realitate, Roma, Asociaţia Nepsis (Serile Filocalice), 29 martie, 2019; Rugăciunea – tensiunea omului înspre Dumnezeu, Paris, Catedrala Mitropolitană, Asociaţia Nepsis (Tinerii în dialog cu Episcopul), 30 martie, 2019; Sfânta Liturghie – izvorul vieţii veşnice, Iaşi, 8 iunie, 2019.

Dintre traduceri amintim cartea Χρήστου Γιανναρά, Ἀλήθεια και Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ΓΡΗΓΟΡΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Αθήνα, 1997, Christos Yannaras, Adevărul şi Unitatea Bisericii, Editura Sophia, Bucureşti, 2009, 254 p.; precum și conferințele Οἱ διαδοχικές  κρίσεις θανάτου (Crizele succesive în faţa morţii) de Mitropolitul Ierotheos Vlahos de Nafpaktos, în volumul Sensul vieţii, al suferinţei şi al morţii (actele Simpozionului internaţional, Alba Iulia, 29 februarie- 1 martie, 2008), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008, pp. 42-49; Ὀρθόδοξη Κοσμολογική Αἰσθητική (Percepţia cosmologică a Frumosului în Ortodoxie) de Prof. Dr. Evanghelos Theodorou, în volumul Cosmosul, între frumos şi apocaliptic. Un recurs etic asupra ecologiei (actele Simpozionului internaţional, Alba Iulia, 4-6 mai, 2007), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, pp. 146-157; Gânduri preliminare despre prezenţa ortodocşilor în Uniunea Europeană de Pr. Prof. Dr. Gheorghios Metallinos, în volumul Identitate creştină şi dialog în noul context european (actele Simpozionului internaţional, Alba Iulia, 5-7 mai, 2006), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006,  pp. 164-173; Împărăţia cerurilor se ia prin violenţă de Boris Bobrinskoy,  în volumul Violenţa „în numele lui Dumnezeu”. Un răspuns creştin (actele Simpozionului internaţional), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, pp. 29-40.

Totodată, a scris numeroase articole sau eseuri („Credinţa străbună”, „Tabor”, „Lumina”, „Dilema Veche”, „Astra blăjeană”, „Unirea”, „Informaţia de Alba”, „Orizont”, „Horeb”), a făcut traduceri din franceză, greacă și engleză, și a participat ca invitat sau realizator la peste 100 emisiuni, interviuri, reportaje Radio/TV (Radio Reîntregirea, Radio Trinitas, Radio România Actualităţi, Radio Renaşterea, TV Trinitas).