Ansamblul arhitectural al Episcopiei Huşilor este constituit din catedrala cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru si Pavel”, palatul episcopal, turnul-clopotniţă, chiliile şi zidul de incintă.

Biserica a fost construită de domnitorul Ştefan cel Mare în anul 1495, în cadrul curţii domneşti, funcţionând de-a lungul timpului ca mânăstire şi catedrala episcopală, începand din anul 1598.

Monument istoric de valoare, a fost reconstruit în secolele XVIII - XIX, mai păstrează astăzi doar urmele temeliilor şi pisania din vremea marelui voievod.

Biserica a fost avariată de cutremurul din 1692, incendiată şi jefuită în 1711 de tătari şi a fost reclădită în perioada 1753 - 1756 de către episcopul Inochentie, cu ajutorul domnitorului Matei Ghica.

Lăcaşul a suferit numeroase transformări de la ferestre în sus; în 1863 zona cornişei, în 1945 turlele, s-a adăugat în 1896 proscomidiarul, în 1910 veşmântăria şi în 1945 pridvorul cel mare.

Biserica a fost pictată de Gheorghe Tăttarascu, între 1890-1891, pictură refăcută în 1945 şi în 1996.

Pisania, scrisă cu majuscule în limba slavonă, se află astăzi încadrată deasupra uşii de la intrare: “Binecredinciosul şi de Hristos iubitorul, Io Ştefan Voievod, cu mila lui Dumnezeu Domnul Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a început şi a zidit aceasă biserică în numele sfinţilor, slăviţilor şi întru tot laudaţilor, mai marilor apostoli Petru şi Pavel, care este în Huşi, pe Draslavat şi s-a săvârşit în anul 7003 (1495), iar a Domniei - sale al 38-lea curgător, luna noiembrie 30 ".

Cu prilejul reactivării Episcopiei în anul 1996, biserica a fost reparată şi resfinţită prin strădania vrednicului de pomenire Ioachim Mareş, episcop al Huşilor în perioada 1996 - 2009.

Palatul episcopal, a fost construit de episcopul Iacov Stamati, în anii 1782 -1792, pe ruinele palatului domnesc, înglobând şi pivnitele din secolul XV, a ars în 1813 şi a fost reclădit în 1849 de episcopul Sofronie Miclescu.

Turnul – clopotniţă este situat la intrarea în incinta, pe latura de est,  şi este zidit în 1938 de episcopul Nifon Criveanu, din cărămidă şi beton armat, prezintă un plan rectangular, pe patru nivele, accesul făcându-se printr-o boltă cu dechidere în arc.

Zidul înconjurator şi chiliile ridicate în anul 1849, prin strădania episcopului Sofronie Miclescu, au fost refăcute în 1934 de episcopul Nifon Criveanu.

Ultimele articole