Cu slujba Învierii Domnului Iisus Hristos am intrat într-o nouă perioadă bisericească numită perioada Penticostarului sau a Cincizecimii. Aceasta începe cu slujba Învierii Domnului şi ţine până la Duminica Tuturor Sfinţilor. În total durează ea opt săptămâni. Faţă de celelalte perioade bisericeşti, a Octoihului şi Triodului, Penticostarul se deosebeşte prin următoarele:

1. În Prima săptămână, numită şi Săptămâna Luminată, atât la slujbele de seară cât şi la cele de dimineaţă preoţii se îmbracă în toate veşminte de culoare albă încă de la începutul slujbei.

2. În Săptămâna Luminată, binecuvântarea de început a slujbei Vecerniei şi Utreniei este: „Slava Sfintei şi Celei de o fiinţă...”, apoi se cântă „Hristos a înviat” de trei ori, după care se zic stihurile Paştilor în timpul cărora preotul cădeşte Sfânta Masă de jur împrejur.

3. În Săptămâna Luminată, în fiecare zi se schimbă glasul de rând şi de asemenea fiecare zi are un prochimen special.

4. În prima Săptămână în locul Ceasurilor îndătinate al Pavecerniţei şi al Miezonopticii se săvârşeşte o slujbă unică intitulată „Rânduiala Ceasurilor Sfintelor Paşti”

5. Pentru însemnătatea praznicului Învierii Domnului Iisus Hristos în săptămâna Luminată şi în toate Duminicile Penticostarului, cântarea bisericească „Învierea lui Hristos văzând…” se cântă de trei ori.

6. În toată săptămâna luminată la Sfânta Liturghie în loc de Sfinte Dumnezeule se cântă Câţi în Hristos v-aţi botezat iar rugăciunea Împărate ceresc nu se zice până la Pogorârea Sfântului Duh .

7. Postul din zilele de miercuri şi vineri din prima săptămână se suprimă fiind însemnate în calendar cu Harţi iar în celelalte zile de miercuri şi vineri până la Pogorârea Sfântului Duh este post cu dezlegare la peşte.

8. Din Duminica Tomii şi până la Înălţarea Domnului fiecare Duminică este socotită praznic, având însemnătatea ei deosebită.

9. Începând din Duminica Sfintelor Paşti şi până la Înălţarea Domnului, la Liturghie se cântă Axionul Paştilor: „Îngerul a strigat …”, iar credincioşii se salută cu cuvintele: „Hristos a înviat!” şi răspund: „Adevărat a înviat!”

Sursa: Radio Reîntregirea