Trăind cu durere faptul că asupra noastră s-a abătut în mod vizibil mânia lui Dumnezeu din luna martie, nemaiexistând niciun strop de ploaie în foarte multe ținuturi, ne adresăm tuturor preoților, monahilor, monahiilor și creștinilor responsabili, ca, duminică, 14 iunie 2015, în toate bisericile să se înalțe rugăciuni fierbinți cu pocăință către milostivul Dumnezeu, pentru ploaie binecuvântată spre rodire a pământului și spre hrana noastră zilnică.

Situația a devenit dramatică, în multe locuri nemaifiind apă în fântâni.

Așa cum odinioară Sfântul Prooroc Ieremia deplângea starea de suferință prin secetă, pentru fărădelegile poporului său, tot astfel se repetă și astăzi, toți plătind pentru nedreptățile și necredința noastră: „Ogoarele au crăpat, pentru că n-a mai fost ploaie pe pământ, fântânile nu mai au apă, cerboaica naște în câmp și își părăsește puii, pentru că nu mai este iarbă, deși fărădelegile noastre mărturisesc împotriva noastră, Tu, Doamne, fă milă cu noi, pentru sfânt numele Tău!” Ieremia 14,1-7.

După Sfânta Liturghie, acolo unde se va putea, se vor face procesiuni pe câmp cu sfintele icoane, cu rugăciuni și pocăință, ca Dumnezeu să se milostivească spre noi și să nu ne omoare cu foamea și setea.

Întorcându-ne către El, să ne  schimbăm viața, pentru păstrarea ei, lucrând prin credință spre fapta cea bună, urmând calea Bisericii care ne aduce la viață și ne ferește de orice rău.

Mai ales, că, a început perioada de post în cinstea Sfinților  Apostoli Petru și Pavel, acum a sosit ceasul căutării și întoarcerii de la căile noastre cele rele, spre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, “Calea, Adevărul și Viața” Ioan 14,6, care ne așteaptă cu răbdare și multă milă spre a împlini rugăciunile și cererile noastre!

† CORNELIU

EPISCOPUL     HUȘILOR

-----------------------------

Rugăciune la vreme de secetă și foamete

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­­zeul nostru, primește rugăciunea ne­vred­nicilor robilor Tăi. În­toar­ce-Ți mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră. Nu ne omorî cu foame și cu sete pe noi, oamenii, și dobitoacele. Ci cu milostivire po­run­­cește norilor din cer să slobozească pământului ploaie la vreme, ca să-l răcorească și să crească iarbă do­bitoacelor și verdeață spre slujba oamenilor și să aducă roadele cele de trebuință vieții noastre; ca să preaslăvim sfânt numele Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ultimele articole