În urma demersurilor constante și insistente pentru restaurarea acestui edificiu, Episcopia Hușilor a reușit realizarea întregii documentații tehnice pentru includerea Mănăstirii Pârvești în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul apelului de proiecte pentru investiții în turism și cultură, sesiunea martie 2022.

Astfel, s-a reușit ca Mănăstirea Pârvești să fie singurul obiectiv turistic cu impact național din județul Vaslui, inclus în cele 12 rute culturale

 

Între monumentele istorice prin care putem reconstitui astăzi părți ale trecutului nostru, bisericile și mănăstirile ocupă un loc central.

Spiritualitatea autentică, regăsită în acestea, a suscitat permanent o atracție și un interes deosebit din partea iubitorilor de liniște, sens și frumos.

Între lăcașurile de cult încărcate de ani și rugăciune, biserica Mănăstirii Pârvești, din comuna Costești, județul Vaslui, ocupă un loc aparte.

Biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată între anii 1816-1820 pe locul unui locaș mai vechi, din 1666.

Biserica, realizată integral din lemn, este unică prin sistemul de boltire, tehnica construcției și armonia volumelor. Este construită din bârne de stejar prinse în „cheotoare dreaptă” pe temelie de piatră de râu și „tălpoaie” de lemn. Acoperișul este acoperit (învelit) cu șindrilă.

Locașul păstrează icoane și mobilier de epocă din lemn de tei sculptat și pictat în tehnica ulei.

Turnul Clopotniță a fost construit în 1820, în partea de vest a incintei, integral din bârne de stejar, încheiate în „cheotoare dreaptă”, pe soclu de piatră. Are o scară interioară de lemn și este acoperit cu șindrilă.

Unică în peisajul bisericilor de lemn din întreaga Moldovă, Biserica Mănăstirii Pârvești rămâne peste veacuri mărturie a dăinuirii credinței și a gustului pentru frumos al locuitorilor din această parte de țară.

Trecerea timpului și intemperiile vremurilor au afectat însă grav sfântul locaș, bijuterie a artei populare sculptate în lemn.

Fără o intervenție de restaurare totală, acest monument arhitectural de categoria A, de interes național, riscă să se năruiască, văduvind astfel patrimoniul de artă eclesiastică, relevant nu numai pentru județul Vaslui, ci și pentru întreaga țară.

Din acest motiv, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a considerat că restaurarea acestuia este o prioritate deosebită a Episcopiei Hușilor, coagulând în acest sens toate energiile necesare refacerii locașului de cult.

Încă din anul 2018 au fost demarate procedurile pentru întocmirea documentației tehnice, în vederea primirii tuturor avizelor necesare restaurării, iar din anul 2021 întreaga catapeteasmă, deosebit de valoroasă și aceasta, a intrat în procesul de restaurare, realizat de o echipă autorizată de restauratori, specializați în monumente istorice.

În urma demersurilor constante și insistente pentru restaurarea acestui edificiu, Episcopia Hușilor a reușit realizarea întregii documentații tehnice pentru includerea Mănăstirii Pârvești în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul apelului de proiecte pentru investiții în turism și cultură, sesiunea martie 2022.

Astfel, s-a reușit ca Mănăstirea Pârvești să fie singurul obiectiv turistic cu impact național din județul Vaslui, inclus în cele 12 rute culturale (ruta castelelor, ruta curiilor, ruta culelor, traseul gastronomiei tradiționale, ruta bisericilor fortificate, ruta bisericilor din lemn, ruta mănăstirilor din zona Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetăților, refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei, ruta satelor cu arhitectură tradițională).

Potrivit Anexei Ordinului (365/722/2781/526/2022) privind aprobarea Listei obiectivelor care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul rutelor turistice/culturale, în vederea restaurării acestora, obiectivele admise sunt: Mănăstirea Pârvești (Vaslui), Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” (Iași), Biserica „Buna Vestire” a Mănăstirii, comuna Alexandru cel Bun (Neamț), Mănăstirea Slatina (Suceava), Mănăstirea Arbore (Suceava).

Alocările financiare aferente rutei mănăstirilor din zona Moldovei includ reabilitarea a 5 mănăstiri și a infrastructurii specifice, precum și digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei.

Avem astfel nădejdea că eforturile depuse de Episcopia Hușilor pentru redarea Mănăstirii Pârvești circuitului cultural și turistic național se vor concretiza în reabilitarea totală a acestui important monument de artă și spiritualitate, datorie atât față de strămoși, cât și față de urmași.