Având în vedere articolul „Pe surse! Popa de la Deleni, beție cruntă și dans pe mese la moldoveni “, apărut în cotidianul „Vremea Nouă“ din Vaslui, în data de 16 iulie  a.c., sub semnătura d-lui Daniel Tănăsuc, subsemnatul, preot Adrian Buimac, în calitate de dirijor al Corului Dignus Est al preoților din Episcopia Hușilor, doresc să aduc la cunoștința opiniei publice următoarele precizări:

La data de 26 iunie 2016, membrii Corului Dignus Est s-au aflat în Republica Moldova pentru a răspunde invitației de a participa la a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie și Muzică ``Eminesciana", de la Strășeni.

Evoluția corului pe scena festivalului a fost una entuziasmantă, fiind răsplătită cu ropote de aplauze din partea celor prezenți.

Pe tot parcursul deplasării noastre în Republica Moldova, am fost martor nemijlocit al tuturor evenimentelor la care corul a luat parte, și, prin prezenta, infirm în mod categoric toate cele prezentate în articolul apărut în ziarul Vremea Nouă, respingîndu-le cu vehemență și socotindu-le a fi pure invenții, calomnioase și defăimătoare la adresa Bisericii și slujitorilor acesteia, născocindu-se convorbiri între ierarhi ai Bisericii ce nu au avut niciodată loc.

Asigur opinia publică de faptul că membrii corului au dat dovadă de un comportament demn, conform cu misiunea preoțească la care sunt chemați. În calitate de dirijor al corului, am participat împreună cu membrii acestuia şi la alte evenimente corale, participări încununate cu premii care confirmă munca și eforturile depuse pe parcursului unei perioade de cinci ani de existență a acestuia (a se vedea revista Uniunii Compozitorilor din România).

Ca  dirijor al acestui cor, alături de membrii săi, preoți care au rolul de a fi îndrumători și slujitori ai Bisericii, voi continua activitatea misionară prin care vom încerca să atingem sufletele sensibile, inteligente și capabile să sesizeze prezența lui Dumnezeu în Biserică, în sufletul și în viata acestui popor. 

Atacurile josnice, calomnioase și murdare din partea dușmanilor feroce ai Bisericii îmi provoacă curajul și puterea de a continua această nobilă misiune, prin care lăudăm pe Dumnezeu și sfinții Lui, și chemăm pe tot omul, prin glasul armoniei muzicale, să descopere frumusetea și chipul cel nemuritor al Dumnezeului celui Preaînalt.

Pe mai departe, voi sacrifica din timpul meu liber pentru ca misiunea acestui cor să existe atâta vreme cât va fi și slujirea noastră în Biserica lui Hristos.

Pr. Adrian Buimac, 16 iulie 2016

Ultimele articole