Activitatea Episcopiei Hușilor în anul 2021, proclamat în Patriarhia Română drept „Anul omagial al pastorației românilor din afara României” și „Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”, este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic și administrativ, economic-patrimonial, cultural-educațional, pentru tineret şi social-filantropic.

Toate activitățile mai importante ale eparhiei în anul trecut s-au înscris în programul cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod și transmis tuturor eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române.

Activitatea pastoral-liturgică

În ceea ce privește activitatea pastoral-liturgică a Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, menționăm faptul că în cursul anului trecut, Preasfinția Sa a oficiat  118 Sfinte Liturghii și a săvârșit un număr de 21 hirotonii în treapta de diacon și/sau preot; s-au efectuat un număr de 64 de vizite pastorale la parohii, 25 de vizite pastorale la mănăstiri și schituri; a slujit la 59 de ierurgii și slujbe misionare, a sfințit un număr de 8 biserici noi și a resfințit alte 3 sfinte lăcașuri.

În cursul anului 2021, Părintele Episcop Ignatie a slujit și în alte eparhii din țară sau diaspora cu prilejul unor evenimente bisericești importante.

În anul 2021, Ierarhul Hușilor a participat la 4 ședințe de lucru ale Sfântului Sinod și la o ședință a Adunării Naționale Bisericești.

Permanența Consiliului Eparhial s-a întrunit în 27 de ședințe, în care s-au analizat și rezolvat problemele curente ale eparhiei.

Concomitent, s-au efectuat un număr de 17 vizite la așezămintele sociale și la școlile teologice din eparhie.

În anul precedent, s-au acordat peste 380 de audiențe.

Activitatea administrativă

În cadrul Episcopiei Hușilor funcționează 3 protopopiate (Vaslui, Bârlad și Huși), care totalizează un număr de 294 de parohii și 192 filii. La acestea se adaugă un număr de 17 unități monahale și Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel – Catedrala Episcopală din Huși, integrată în cadrul Centrului Eparhial Huși.

În județul Vaslui, sunt 344 cimitire parohiale, dintre care 14 sunt în mediul urban, 321 în mediul rural, precum și 8 cimitire la mănăstiri.

La finalul lunii decembrie, în cadrul Episcopiei Hușilor își desfășurau activitatea un număr de 622 de salariați, dintre care 297 persoane sunt clerici și 325 persoane reprezintă personal neclerical. În unitățile bugetare funcționează cu binecuvântarea Centrului Eparhial Huși, 3 preoți de caritate la Spitalele din Vaslui, Bârlad și Huși, 2 preoți capelani la Garnizoanele Militare din Bârlad și Huși și 1 preot slujitor la Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Vaslui.

În anul 2021 la sfintele altare din eparhie au fost oficiate 1919 botezuri, 876 cununii și 4670 înmormântări.

Activitatea economic-patrimonială

Din punct de vedere economic, principala sursă proprie și constantă de venituri a Centrului Eparhial Huși o constituie vânzarea de lumânări, precum și distribuirea calendarului bisericesc și a vinului cultic. Totodată, parohiile și mănăstirile s-au implicat activ și eficient în buna desfășurare a activităților eparhiei, iar veniturile obținute sunt folosite pentru susținerea multiplelor sale activități social-filantropice, culturale, misionare și educaționale pe care eparhia le desfășoară de la an la an.

În anul 2021, au fost în construcție un număr de 37 de biserici, iar în curs de reparații și consolidări un număr de 33 de biserici. Case parohiale aflate în construcție au fost în număr de 8 și în curs de reparații și consolidări în număr de 14, iar case de prăznuire la care s-au executat lucrări de construcție au fost în număr de 9.

În anul 2021, s-au terminat de pictat 4 biserici și se află în curs de pictare 13 biserici.

Activitatea culturală, educațională și pentru tineret

Pe plan cultural, Preasfințitul Ignatie a avut intervenții pe diverse tematici la un număr de 15 conferințe, simpozioane sau emisiuni.

În anul 2021, la Editura Horeb a Episcopiei Hușilor au fost publicate următoarele lucrări:

1. Taborice, autor: Theodor Codreanu, editura Horeb, Huși, 2020, 392 p.

2. Părintele Mina Dobzeu – duhovnicul Hușilor. Documente (1946-2011), autori: Adrian Nicolae Petcu, Pr Nicolae Cătălin Luchian, Maria Buțcu, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, Huși, 2021, 614 p.

3. Sfântul Cuvios Ioan Cucuzel autor: Georgios Th. Militsis, traducere și note de Ierom. Sofian Gaman, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, Huși, 2021, 87 p.

4. Documente privind istoria Episcopiei de Huși, autor: Costin Clit, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, Huși, 2021, 1127 p. (cuprinde cele mai importante documente de arhivă referitoare la Episcopia Hușilor, de la întemeiere (1598), până în prezent).

5. Horeb, nr. III/2021Diaspora. Departe de casă. Acasă prin credință” - Revistă anuală de spiritualitate și actualitate, editată de Episcopia Hușilor

6. Cronica Episcopiei Hușilor (2017-2020) - supliment al Revistei anuale de spiritualitate și actualitate „Horeb”, Huși 2021, 506 p. (conține sinteza activităților Episcopiei Hușilor în toate sectoarele de activitate, studii și articole, alături de prezentarea pe scurt a tuturor parohiilor și preoților din cele trei protopopiate)

De asemenea, s-au editat două scrisori pastorale: 

 1. la Învierea Domnului: Învierea lui Hristos – eveniment tainic într-o „civilizație a spectacolului”;
 2. la Nașterea Domnului: Crăciunul – smerenia Domnului şi mândria omului;  

A fost editat Calendarul creștin ortodox pe anul 2021.

În cursul anului trecut, Preasfințitul Părinte Ignatie a avut un număr de 11 articole publicate, pe teme cultural-misionare.

În anul 2021, au predat disciplina Religie un număr de 148 cadre didactice titulari și suplinitori calificați.

Programe de burse de studiu, de performanță și pentru prevenirea abandonului școlar:

 • Bursa „Braţele părinteşti”, susținut financiar de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin care au fost acordate burse sociale (30 euro/persoană/lună) unui număr de 100 de copii de vârstă şcolară, cu rezultate bune la învăţătură, provenind din familii sărace şi cu mulţi copii;
 • Bursa „Ioachim Mareș”, susținută financiar de Centrul Eparhial Huși, oferită elevilor și studenților cu rezultate  deosebite la învățătură (10 elevi/ 300 lei/ lună; 5 studenți/ 500 lei/lună) .
 • Bursa „Axios”, susținută financiar de Asociațiile NEPSIS și AXIOS ale Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, oferită pentru 10 elevi cu rezultate deosebite (200 lei/lună).

La aceste burse se adaugă cele oferite de parohiile și mănăstirile din Eparhie pentru tinerii merituoși, elevi și studenți.

Activități misionare pentru tineret

În anul 2021, Sectorul activități cu tineretul a organizat următoarele activități, cu binecuvântarea Părintelui Episcop Ignatie:

 • Proiectul „Luna pastorației copiilor și tinerilor din Episcopia Hușilor”, ediția I, (20 aprilie-20 mai 2021), în tot cuprinsul eparhiei. Câte 12 parohii din fiecare protopopiat și-au format o echipă de 12-15 copii și tineri, implicați în acțiuni menite să revigoreze viața lor spirituală. În total, au fost implicate 36 de parohii și aproximativ 550 de tineri.

Au avut loc și trei întâlniri dedicate tinerilor, în trei locații diferite:

1        Întâlnirea copiilor și tinerilor din Protopopiatul Bârlad, la Mănăstirea Bujoreni, 22 mai 2021- (200 participanți);

2        Întâlnirea copiilor și tinerilor din Protopopiatul Vaslui, la Mănăstirea Moreni, 29 mai 2021 – (200 participanți).

3        Întâlnirea copiilor și tinerilor din Protopopiatul Huși, la Mănăstirea „Schimbarea la Față”- Huși – (150 participanți);

 

 • Proiectul  eparhial de tabere rurale pentru copii și tineri „Copilărie și credință” (ediția a III-a), derulat în 11 comunități, prin cele 11 tabere organizate, pentru un număr de 1825 de copii participanți. Demersul a avut loc în parteneriat cu ajutorul a 60 de voluntari ai Asociației „JoyCamps Romania”.

Tabere:

1.       Oșești, Protopopiatul Vaslui (30 iunie- 4 iulie);

2.       Pungești, Protopopiatul Vaslui (8-11 iulie);

3.       Obârșeni, Voinești - Protopopiatul Bârlad (13-16 iulie);

4.      Gherghești și Corodești - Protopopiatul Bârlad (18-21 iulie);

5.       Șuletea și Fedești- Protopopiatul Huși (23-26 iulie);

6.      Costești I și II, Protopopiatul Vaslui (1-4 august);

7.       Schineni, Sărățeni, Protopopiatul Bârlad (6-9 august);

8.      Roșiești, Protopopiatul Huși (11-14 august);

9.      Gugești- Protopopiatul Huși (23-26 august);

10.     A doua ediție a taberei pentru copiii din Huși, în parteneriat cu Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși, municipiul Huși (28-31 august);

11.      Berezeni, Protopopiatul Huși (1-4 septembrie).

 

 • Proiectul eparhial „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui” (I.T.O.V.) (ediția a III-a), 21 august 2021, municipiul Vaslui, județul Vaslui, cu participarea a 500 de tineri. Evenimentul a avut ca temă: „Iisus Hristos – Adevărata școală a discernământului în viața noastră online și în cea offline”. Programul Întâlnirii a conținut: slujba Sfintei Liturghii, conferința tematică susținută de Arhim. Hrisostom Rădășanu, ateliere de lucru, marșul tinereții, spectacol tradițional (susținut de solistele: Ioana Ignat & band, Raluca Radu, Teodora Panainte și Denisa Ciobanu).

 

Prezența Episcopiei Hușilor pe Internet

Site-ul eparhial episcopiahusilor.ro s-a îmbunătățit substanțial în 2021, devenind mai accesibil celor interesați de dinamica vieții bisericești din Episcopia Hușilor.

Site-ul episcopiahusilor.ro este pagina oficială a Eparhiei Hușilor și conține, pe lângă datele de contact și structura administrativă, știri și informații de interes public privind activitățile Centrului Eparhial Huși.

În perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2021 au fost postate 326  de știri.

În această perioadă site-ul a avut un număr de 494.537 utilizatori. De asemenea, începând cu 2019, Episcopia Huşilor are un corespondent pentru Jurnalul Trinitas TV.

 

Activitatea social-filantropică

Anul 2021 a însemnat pentru Eparhia Hușilor o intensificare a activităților social-filntropice, întrucât numărul beneficiarilor proiectelor sociale ale Asociației „Filantropia Ortodoxă Huși”, din cadrul Episcopiei Hușilor, a crescut considerabil, ca urmare a extinderii programelor de asistență socială derulate și a identificării, în urma anchetelor de profil, a  numeroase cazuri sociale.

Principale programe și activități sociale derulate în anul 2021 au fost:

 • Programul „Ajutor de urgenţă”: se desfăşoară permanent, scopul său fiind sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale aflate în situaţie de criză. Au fost acordate alimente neperisabile, îmbrăcăminte, încălțăminte, cărucioare pentru copii, pamperși pentru adulți și copii, lapte praf, rechizite, mobilier și lemne pentru foc, ajutoare financiare. Valoarea totală alocată a fost de 20.313 lei.
 • Caravana dăruirii:De Paște aducem împreună lumină în        suflete”: s-a adresat copiilor din satele și cătunele defavorizate, izolate și lipsite de posibilități din cuprinsul Eparhiei Hușilor, precum și persoanelor vârstnice neputincioase, rămase singure. Caravana a ajuns la peste 2000 de persoane, cărora le-au fost împărțite pachete cu alimente neperisabile, pachete cu carne congelată, mezeluri și conserve de carne și pachete cu dulciuri (peste 2000 de pachete cu dulciuri, aproximativ 457 de cozonaci proaspeți, 248 de pui grill, 150 kilograme de mezeluri și 192 de conserve de carne de porc si pui). De asemenea, aproximativ 2000 de copii au primit încălțăminte. Valoarea totală alocată a fost de 97.006,88 lei.
 • „Bun venit copilărie” (ediția a IV-a) „Împreună cu bucurie”: s-a desfășurat în cadrul Așezământului Social „Sf. Gheorghe” Ghermănești și au participat toți copiii din Așezămintele Sociale ale Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși (peste 120 de beneficiari). Valoarea totală alocată a fost de 14.253,46 lei.
 • Programul „Biserica și Spitalul, sănătate sufletească și trupească”: a fost susținut material, cu medicamente, Spitalul din municipiul Huși, iar unitatea Medico-Socială Ocna Mureș cu materiale de construcție, în vederea modernizării acesteia.
 • Serviciul de Ambulanță: în 2021 s-a continuat procesul de achiziționare a aparaturii medicale necesare dotării corespunzătoare, conform standardelor, a autospecialelor. De asemenea, s-a obținut și autorizația de funcționare a „Serviciului de Ambulanță Filantropia Huși”. Autospecialele au fost omologate la ANMDR și s-a obținut autorizația pentru Serviciul de dispecerat. Valoarea totală alocată a fost de 22.361,23 lei.
 • „Un ghiozdan pentru noul an școlar” (ediția a IV-a): 1724 de copii și tineri din Episcopia Hușilor și din Episcopia Basarabiei de Sud au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite. Valoarea totală alocată a fost de 112.899,42 lei.
 • „Pâinea noastră cea de toate zilele” - proiect social prin care se oferă sâptămânal un număr de 250 de pâini mai multor persoane nevoiașe din municipiul Bârlad.
 • „Ziua internațională a Vârstnicului” (ediția I): au beneficiat persoane vârstnice din orașele Huși și Vaslui, precum și vârstnicii din așezămintele sociale din satele Boțești, Gugești, Ghermănești, Fălciu, Copăceana, Bozia, Odaia Bogdana, Rânzești și Bogdănești. Valoarea totală alocată a fost de 1.815,59 lei.
 • Caravana „Dar de Crăciun” - Programul a fost destinat în special copiilor aflați în dificultate materială, dar și persoanelor adulte, cu venituri modeste, din Episcopia Hușilor. Programul s-a desfășurat pe întreg cuprinsul Eparhiei Hușilor. Prin intermediul acestuia au fost distribuite, unui număr de 3550 de copii, pachete cu articole vestimentare, încălțăminte, dulciuri, alimente, tablete, biciclete, televizoare, ajutoare financiare și lemne. Programul s-a extins și în Episcopia Basarabiei de Sud, copiii de aici primind îmbrăcăminte nouă de iarnă. Valoarea material și financiară totală a fost de 1.614.097,05 lei.

           

Așezămintele sociale din cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huși:

În anul 2021, în cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huși, au funcționat, sub patronajul Episcopiei Hușilor, 7 așezăminte sociale, fiecare dintre ele oferind două tipuri de servicii de asistență socială: centru de zi pentru copii și serviciu de ȋngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice:

- Așezământul social „Sf. Ierarh Nicolae” Fălciu;

- Așezământul social „Sf. Stelian” Boţești;

- Așezământul social „Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv” Bârlad;

- Așezământul social „Sfântul Gheorghe” Ghermănești;

- Așezământul social „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” Huși;

- Așezământul social „Sfântul Ierarh Spiridon” Bârlad, deschis pe 29 martie 2021;

- Așezământul social „Sfinții Adrian și Natalia” Vaslui, deschis pe 22 noiembrie 2021;

Toate serviciile oferite de cele 7 așezăminte sociale  sunt licențiate, conform legislației în vigoare.

Centre rezidențiale de îngrijire permanentă pentru persoane vârstnice în curs de inaugurare:

           -         „Sf. Proroc Daniel” din Râșcani, Comuna Șuletea

           -         „Sf. Calinic de la Cernica” din Vutcani, Comuna Vutcani

Din anul 2021, Asociația Filantropia Ortodoxă” Huși este partener în Proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Acțiuni Concrete În Comunitate, Educație Pentru Toți.

Prin acest proiect şi-a început activitatea Centrul de zi pentru copii din cadrul Așezământului Social „Sf. Muceniță Chiriachi” Huși. Beneficiarii acestuia sunt 100 de copii de pe raza municipiului Huși, din zonele urbane marginalizate.

 În cadrul aceluiași proiect european („Acțiuni Concrete în Comunitate, Educație pentru Toți”, cod proiect 139987) și-a început activitatea și un Centru cultural-educațional. Beneficiarii sunt 70 de copii de pe raza municipiului Huși, din zonele urbane marginalizate. Aceștia beneficiază de unul din cele patru cluburi de muzică, șah, limbă engleză și lectură, pe baza unei evaluări a abilităților artistice.

Valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate în anul 2021 a fost de 3.198.904,00 lei

Această sumă nu cuprinde și cheltuielile legate de multiplele activități caritabile, ocazionale sau tradiționale, ale parohiilor și mănăstirilor, desfășurate în beneficiul persoanelor aflate în dificultate, care nu au fost cuantificate financiar, și nici valoarea produselor distribuite către aceștia în cursul acestui an.

Centrul Eparhial Huși a dat ajutoare bănești la parohii care au biserici în construcție sau reparații, pentru edificarea de  case parohiale, ajutoare de înmormântare și pentru situațiile medicale urgente ale preoților.

 

Sprijin financiar și material pentru Eparhiile din Basarabia:

În anul 2021, Episcopia Hușilor a răspuns solicitărilor înaintate de cele trei Eparhii din cadrul Mitropoliei Basarabiei, oferind ajutoare financiare în valoare de 102.100 lei, precum și ajutoare materiale.

Ultimele articole