Activitatea Episcopiei Hușilor în anul 2022, proclamat în Patriarhia Română drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic și administrativ, economic-patrimonial, cultural-educațional, pentru tineret şi social-filantropic.

Toate activitățile mai importante ale eparhiei, din anul trecut, s-au înscris în programul cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod și transmis tuturor eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române.

Activitatea pastoral-liturgică

În ceea ce privește activitatea pastoral-liturgică a Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, menționăm faptul că în cursul anului trecut, Preasfinția Sa a oficiat  120 Sfinte Liturghii și a săvârșit un număr de 16 hirotonii în treapta de diacon și/sau preot; a efectuat un număr de 57 de vizite pastorale la parohii, 17 vizite pastorale la mănăstiri și schituri; a slujit la 45 de ierurgii și slujbe misionare, a sfințit un număr de 9 biserici noi și a resfințit alte 6 sfinte lăcașuri.

În cursul anului 2022, Părintele Episcop Ignatie a slujit și în alte eparhii din țară sau diaspora cu prilejul unor evenimente bisericești importante.

În anul 2022, Ierarhul Hușilor a participat la 4 ședințe de lucru ale Sfântului Sinod și la 2 ședințe ale Adunării Naționale Bisericești.

Permanența Consiliului Eparhial s-a întrunit în 24 de ședințe, în care s-au analizat și rezolvat problemele curente ale eparhiei.

În anul precedent, s-au acordat peste 240 de audiențe.

Activitatea administrativă

În cadrul Episcopiei Hușilor funcționează 3 protopopiate (Vaslui, Bârlad și Huși), care totalizează un număr de 294 de parohii și 192 filii. La acestea se adaugă un număr de 17 unități monahale și Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel – Catedrala Episcopală din Huși, integrată în cadrul Centrului Eparhial Huși.

În județul Vaslui sunt 344 cimitire parohiale, dintre care 14 sunt în mediul urban, 321 în mediul rural, iar 8 cimitire la mănăstiri.

La finalul lunii decembrie, în cadrul Episcopiei Hușilor își desfășurau activitatea un număr de 618 salariați, dintre care 291 sunt clerici și 327 reprezintă personal neclerical.

În unitățile bugetare funcționează, cu avizul Centrului Eparhial Huși, 3 preoți de caritate la Spitalele din Vaslui, Bârlad și Huși, 2 preoți capelani la Garnizoanele Militare din Bârlad și Huși, 1 preot slujitor la Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Vaslui, și 1 preot la Penitenciarul Vaslui.

În anul 2022 la sfintele altare din eparhie au fost oficiate 1983 botezuri1008 cununii și 4192 înmormântări.

Activitatea economic-patrimonială

Din punct de vedere economic, principala sursă proprie și constantă de venituri a Centrului Eparhial Huși o constituie vânzarea de lumânări, precum și distribuirea calendarului bisericesc și a vinului cultic. Totodată, parohiile și mănăstirile s-au implicat activ și eficient în buna desfășurare a activităților Eparhiei, iar veniturile obținute sunt folosite pentru susținerea multiplelor sale activități social-filantropice, culturale, misionare și educaționale, desfășurate de la an la an.

În anul 2022, au fost în construcție un număr de 34 de biserici, iar în curs de reparații și consolidări un număr de 23 de biserici. Case parohiale aflate în construcție au fost în număr de 9, în curs de reparații și consolidări în număr de 13, iar case de prăznuire la care s-au executat lucrări de construcție au fost în număr de 8.

În anul 2022, s-au terminat de pictat 3 biserici și se află în curs de pictare 17 biserici.

Activitatea culturală, educațională și pentru tineret

Pe plan cultural, Preasfințitul Ignatie a avut intervenții pe diverse tematici la un număr de 12 conferințe, simpozioane sau emisiuni.

În anul 2022, la Editura Horeb a Episcopiei Hușilor au fost publicate următoarele lucrări:

1. Cronica Episcopiei Hușilor (2017-2020) – supliment al Revistei Horeb, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, 505 p.;

2. Episcopia Hușilor: memorie și actualitate (Monografie istorică), autor: Emilian (Nica) Crișanul Episcop-vicar, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editurile Doxologia și Horeb, 2022, 414 p.;

3. Sfântul Grigorie Palama și teologia energiilor necreate, autor: Episcopul Ignatie (Trif), cuvânt-înainte de Protopresbiter Prof. Andrew Louth, editurile Spandugino și Horeb, 2022, 617 p.

4. Carte de rugăciuni, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, 2022, 439 p.

5. Horeb, nr. 4/2022 „ Rugăciunea – întâlnire și terapie în dialog” - Revistă anuală de spiritualitate și actualitate, editată de Episcopia Hușilor

De asemenea, s-au editat două scrisori pastorale: 

 1. la Învierea Domnului: Învierea lui Hristos și falșii gardieni;
 2. la Nașterea Domnului: Colindul Maicii Domnului de Crăciun: liniştea şi contemplaţia;  

A fost editat Calendarul creștin ortodox pe anul 2022.

În cursul anului trecut, Preasfințitul Părinte Ignatie a avut un număr de 5 articole publicate, pe teme cultural-misionare.

În anul 2022, au predat disciplina Religie un număr de 141 cadre didactice, titulari și suplinitori calificați, din care 35 clerici și 106 laici.

În cadrul Eparhiei funcționează Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”, cu câte o clasă pentru cele două profile (pastorală și filologie). În anul școlar 2021-2022 au fost școlarizați un total de 187 elevi.

Programe de burse de studiude performanță și pentru prevenirea abandonului școlar:

 • Bursa „Braţele părinteşti”, susținut financiar de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin care au fost acordate burse sociale (30 euro/persoană/lună) unui număr de 100 de copii de vârstă şcolară, cu rezultate bune la învăţătură, provenind din familii sărace şi cu mulţi copii;
 • Bursa „Ioachim Mareș”, susținută financiar de Centrul Eparhial Huși, oferită elevilor și studenților cu rezultate deosebite la învățătură (10 elevi/ 300 lei/ lună; 5 studenți/ 500 lei/lună).
 • Bursa „Axios”, susținută financiar de Asociațiile NEPSIS și AXIOS ale Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, oferită pentru 10 elevi cu rezultate deosebite (200 lei/lună).

La aceste burse se adaugă cele oferite de parohiile și mănăstirile din Eparhie pentru tinerii merituoși, elevi și studenți.

Activități misionare pentru tineret

În anul 2022, Sectorul activități cu tineretul a organizat următoarele activități, cu binecuvântarea Părintelui Episcop Ignatie:

 • Proiectul „Luna pastorației copiilor și tinerilor din Episcopia Hușilor”, ediția a II-a, (12 aprilie-12 mai 2022), în tot cuprinsul eparhiei. Câte 20 parohii din fiecare protopopiat și-au format o echipă de 12-15 copii și tineri, implicați în acțiuni menite să revigoreze viața lor spirituală. În total, fost implicate 60 de parohii și aproximativ 755 de tineri.

Au avut loc și trei întâlniri dedicate tinerilor, în trei locații diferite:

1.Întâlnirea copiilor și tinerilor din Protopopiatul Vaslui, la Mănăstirea „Sf. Ier. Nicolae”- Fâstâci, 14 mai 2022, unde au participat 240 de copii, împreună cu preoții parohi.

2. Întâlnirea copiilor și tinerilor din Protopopiatul Bârlad, la Mănăstirea Alexandru Vlahuță, 28 mai 2022 – (270 de participanți). La acest eveniment, Preasfințitul Părinte Ignatie a slujit Sfânta Liturghie și a împărtășit cu Sfintele Taine pe toți cei prezenți.

3. Întâlnirea copiilor și tinerilor din Protopopiatul Huși, la Mănăstirea Bujoreni, 15 iunie 2022 – (245 de participanți);

 • Proiectul eparhial de tabere rurale pentru copii și tineri „Copilărie și credință”, ediția a III-a, derulat în 11 comunități, prin cele 11 tabere organizate, pentru un număr de 2130 de copii participanți. Demersul a avut loc în parteneriat cu Asociația „JoyCamps Romania”, care a implementat activitățile și atelierele taberelor, cu ajutorul celor 90 de voluntari, animatori socio-educativi, pe tot parcursul verii.

Tabere:

1.   Vovriești, protopopiatul Vaslui- 16- 19 iunie 2022;                   

2.  Alexandru Vlahuță, protopopiatul Bârlad-  21-24 iunie 2022;  

3.  Bunești-Averești - Protopopiatul Huși- 30 iunie 2022-3 iulie 2022

4.  Arsura și Pâhnești - Protopopiatul Huși- 5-9 iulie 2022;          

5.  Laza și Sauca- Protopopiatul Vaslui- 11-14 iulie;                       

6.  Vetrișoaia și Satu Nou, Protopopiatul Huși-  16-19  iulie 2022;

7.  Gușiței, Protopopiatul Huși- 21-24  iulie 2022;                         

8.  Orgoiești, Căpușneni și Fundu Văii, Protopopiatul Vaslui- 2-5 august;

9.   Zăpodeni de Sus și Zăpodeni de Jos, Protopopiatul Vaslui- 7-10 august;  

10.   Blăgești, Protopopiatul Bârlad, 11-15 august 2022;        

 11. Sălceni, Ciortolom și Pochidia, Protopopiatul Bârlad, 19-22 august 2022;.

 • Proiectul eparhial „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui” (I.T.O.V.) (ediția a IV-a), 27 august 2022, municipiul Vaslui, județul Vaslui, cu participarea a aproximativ 1.000 de tineri vasluieni, dintre care 550 au fost beneficiarii direcți ai proiectului. Evenimentul a avut ca temă: „Identitate reală versus identitate virtuală. Pericol, nepăsare sau stare de fapt?”. Programul Întâlnirii a conținut: slujba Sfintei Liturghii, conferința tematică susținută de actorul și cântărețul american, convertit la Ortodoxie, Jonathan Jackson, ateliere de lucru, marșul tinereții, spectacol tradițional.

Training pentru animatorii și voluntarii din taberele de vară (8-10 mai). Organizat la Satul de vacanță din comuna Pădureni, județul Vaslui. La acest training a fost invitată doamna Bianca Elena Matei, de la Asociația „Orthopraxis”, care a susținut mai multe activități de pregătire cu cei 40 de voluntari prezenți 

Prezența Episcopiei Hușilor pe Internet

Site-ul eparhial episcopiahusilor.ro prezintă, într-un mod foarte accesibil, celor interesați, dinamica vieții bisericești din Episcopia Hușilor.

Site-ul episcopiahusilor.ro este pagina oficială a Eparhiei Hușilor și conține, pe lângă datele de contact și structura administrativă, știri și informații de interes public privind activitățile Centrului Eparhial Huși.

În perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2022 au fost postate 361 de știri. În această perioadă site-ul a avut un număr de 386.915 accesări.

Episcopia Hușilor este prezentă și pe Facebook, pe Instagram și pe Twitter. De asemenea, începând cu 2019, Episcopia Huşilor are un corespondent pentru Jurnalul Trinitas TV.

Activitatea social-filantropică

În anul 2022 activitățile social-filantropice din cadrul Eparhiei Hușilor, derulate prin Asociația „Filantropia Ortodoxă Huși”, au crescut considerabil, ca urmare a extinderii programelor de asistență socială și a identificării, în urma anchetelor de profil, a  numeroase cazuri sociale.

Principalele programe și activități sociale derulate în anul 2022 au fost:

 • „Un ghiozdan pentru noul an școlar” (ediția a IV-a): 1500 de copii și tineri din Episcopia Hușilor și din Episcopia Basarabiei de Sud au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite.
 • Caravana dăruirii:De Paște aducem împreună lumină în        suflete”: s-a adresat copiilor din satele și cătunele defavorizate, izolate și lipsite de posibilități din cuprinsul Eparhiei Hușilor, precum și persoanelor vârstnice neputincioase, rămase singure. Caravana a ajuns la 530 de persoane, cărora le-au fost împărțite pachete cu alimente neperisabile.
 • „Bun venit copilărie” (ediția a V-a) „Uniți pentru pace”. Evenimentul, devenit tradiție a adunat în Curtea Catedralei Episcopale peste 1500 de copii din așezămintele sociale dar și din cele trei protopopiate ale Episcopiei, la care s-au adăugat copii ucraineni găzduiți în județul Vaslui. Preț de câteva ceasuri, au participat la un program interactiv, copiii fiind antrenați în ateliere de lucru (pictură, muzică, șah), de joc (tobogane, baloane, carusel), de animație, face-painting, au asistat la demonstrații de dresaj canin.
 • „Ziua internațională a Vârstnicului” (ediția a II-a): au beneficiat persoane vârstnice din orașele Huși și Vaslui, precum și vârstnicii din așezămintele sociale din satele Boțești, Gugești, Ghermănești, Fălciu, Copăceana, Bozia, Odaia Bogdana, Rânzești și Bogdănești.
 • Caravana „Dar de Crăciun” - Programul a fost destinat în special copiilor aflați în dificultate materială, dar și persoanelor adulte, cu venituri modeste, din Episcopia Hușilor. Programul s-a desfășurat pe întreg cuprinsul Eparhiei Hușilor. Prin intermediul acestuia au fost distribuite, unui număr de aproximativ 5.000 de copii, pachete cu articole vestimentare, încălțăminte, dulciuri, alimente, tablete, ajutoare financiare și lemne. Programul s-a extins și în Mitropolia Basarabiei, copiii de aici primind îmbrăcăminte nouă de iarnă.
 • „Uniți pentru Ucraina”. Încă de la începutul declanșării evenimentelor din Ucraina, Episcopia Hușilor s-a implicat active, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huși, cu resurse umane, financiare și materiale, venind în sprijinul celor care au suferit în urma declanșării războiului. Asociația, prin angajații și voluntarii ei, a fost prezentă atât în Vama Albița cât și în tabăra de refugiați din Huși, oferindu-le ajutor (îmbrăcăminte, încălțăminte, cartele telefonice, alimente, mâncare), asigurând transportul refugiaților către București și țări din Uniunea Europeană: Germania, Polonia, Bulgaria; și punând la dispoziție spații de cazare. De asemenea au fost trimise în Ucraina 5 convoaie cu ajutoare umanitare ce au conținut: alimente, pături, saci de dormit, lanterne, medicamente, echipament medical, încălțăminte, îmbrăcăminte, lapte praf, pampers, etc. Sprijin direct refugiați: 805.330 lei material; 123.944 lei fianciar; 63.253 lei transport pe teritoriul României; 284.288 lei transport umanitar Ucraina; 316 personal implicat.
 • Programul „Bucuria e acasă”. A continuat în anul 2022, fiind începute alte 2 case, la care s-a turnat fundația.
 • Programul „Mama și copilul”. Pe parcursul anului 2022 au fost ajutate și sprijinite 27 de mame și 69 de copii cu: pampers, produse de igienă, lapte praf, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente, ajutor financiar, consiliere psihologică și socială, sprijin în vederea identificării unui loc de muncă etc.
 • Programul „Ajutor de urgenţă”: se desfăşoară permanent, scopul său fiind sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale aflate în situaţie de criză. Au fost acordate alimente neperisabile, îmbrăcăminte, încălțăminte, cărucioare pentru copii, pamperși pentru adulți și copii, lapte praf, rechizite, mobilier și lemne pentru foc, ajutoare financiare. S-au întocmit 224 acte de donație.

 

Așezămintele sociale din cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huși

În anul 2022, în cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huși, au funcționat, sub patronajul Episcopiei Hușilor, 8 așezăminte sociale, oferind două tipuri de servicii de asistență socială: centru de zi pentru copii și serviciu de ȋngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice:

- Așezământul social „Sf. Ierarh Nicolae” Fălciu;

- Așezământul social „Sf. Stelian” Boţești;

- Așezământul social „Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv” Bârlad;

- Așezământul social „Sfântul Gheorghe” Ghermănești;

- Așezământul social „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” Huși;

- Așezământul social „Sfântul Ierarh Spiridon” Bârlad,

- Așezământul social „Sfinții Adrian și Natalia” Vaslui

- Așezământul Social „Sf. Calinic de la Cernica” Vutcani.

Complexul Medical „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” Huși:

Este o unitate sanitară care asigură asistență medicală generală și de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare a pacienților în regim ambulatoriu de specialitate, care funcționează în conformitate cu legislația în vigoare.

Structura organizatorică a Complexului medical ,,Sf. Mare Muceniță Chiriachi” Huși cuprinde următoarele servicii:

      Serviciul de Ambulanță Filantropia Huși, cu trei compartimente:

a. transport sanitar neasistat

 b. asistență socio-medicală de îngrijire la domiciliu

c. supraveghere evenimente de familie, manifestări sportive și culturale, diverse întruniri

d. Cabinet de kinetoterapie și recuperare medicală

e. Cabinete de medicină generală

f. Cabinet endocrinologie și geriatrie

g. Cabinet cardiologie

h. Punct farmaceutic

Centre rezidențiale de îngrijire permanentă pentru persoane vârstnice în curs de inaugurare:

           -         „Sf. Proroc Daniel” din Râșcani, Comuna Șuletea

Valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate în anul 2022 a fost de 6.043.513,00 lei.

Această sumă nu cuprinde și cheltuielile legate de multiplele activități caritabile, ocazionale sau tradiționale, ale parohiilor și mănăstirilor, desfășurate în beneficiul persoanelor aflate în dificultate, care nu au fost cuantificate financiar, și nici valoarea produselor distribuite către aceștia în cursul acestui an.

Din anul 2022, Asociația Filantropia Ortodoxă” Huși este partener în Proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Acțiuni Concrete în Comunitate, Educație pentru Toți.

Prin acest proiect şi-a început activitatea Centrul de zi pentru copii din cadrul Așezământului Social „Sf. Muceniță Chiriachi” Huși. Beneficiarii acestuia sunt 100 de copii de pe raza municipiului Huși, din zonele urbane marginalizate.

 În cadrul aceluiași proiect european („Acțiuni Concrete în Comunitate, Educație pentru Toți”, cod proiect 139987) și-a început activitatea și un Centru cultural-educațional. Beneficiarii sunt 100 de copii de pe raza municipiului Huși, din zonele urbane marginalizate. Aceștia beneficiază de unul din cele patru cluburi de muzică, șah, limbă engleză și lectură, pe baza unei evaluări a abilităților artistice.

Proiectul CRESC - Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate prin dezvoltare organizațională.

Proiectul răspunde nevoilor de eficientizare, de creștere a sustenabilității și impactului în comunitate, în acord cu viziunea și misiunea asumate, ale unui număr de 5 ONG - uri membre ale Federației Filantropia, precum și ale Federației însăși, ca structură de sprijin. În cadrul acestui Proiect 21 de angajați și voluntari ai Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși au beneficiat de 13 cursuri de formare și perfecționare în domeniul social și al accesării fondurilor externe. Acest proiect susține dezvoltarea și realizarea planificării strategice a Asociației.

 Programul Operațional Capital Uman: Operaționalizarea Centrului Multifuncțional de Incluziune Socială Fălciu

În 2022 s-a continuat activitatea în proiectul european Operaționalizarea Centrului Multifuncțional de Incluziune Socială Fălciu, ce se desfășoară în comuna Fălciu, județul Vaslui, în parteneriat cu UAT Fălciu și Fax Media Consulting.

Pe parcursul anului, membrii echipei de proiect ai Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși au oferit servicii unui număr de 125 copii, care nu au posibilitatea să participe la activități de recreere, socializare, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională, consiliere psihologică și socială.

Centrul Eparhial Huși a dat ajutoare bănești la parohii care au biserici în construcție sau reparații, pentru edificarea de  case parohiale, ajutoare de înmormântare și pentru situațiile medicale urgente ale preoților.

Sprijin financiar și material pentru Eparhiile din Basarabia:

În anul 2022, Episcopia Hușilor a răspuns solicitărilor înaintate de cele trei Eparhii din cadrul Mitropoliei Basarabiei, oferind ajutoare financiare în valoare de 29.200 lei, precum și numeroase ajutoare materiale.