Episcopia Hușilor scoate la concurs următoarele posturi vacante:

Parohii gradul I - urban:

Preot paroh - Parohia „Sf. Nicolae II”- Vaslui, municipiul Vaslui, Protopopiatul Vaslui (biserică comună cu Parohia „Sf. Nicolae I”- Vaslui, nu are casă parohială)

Preot paroh - Parohia „Sf. Mina II”- Bârlad, municipiul Bârlad, Protopopiatul Bârlad (biserică comună cu Parohia „Sf. Mina I”- Bârlad, nu are casă parohială)

 

Parohii gradul I - rural:

Preot paroh - Parohia Giurcani, comuna Găgești, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială, Filie - Peicani)

Preot paroh - Parohia Popeni I, comuna Zorleni, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)

 

Parohii gradul II - rural

Preot paroh - Parohia Bogdănești, comuna Fălciu, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială, Filie – Odaia Bogdana)

Preot paroh - Parohia Boțești, comuna Boțești, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Lupești, comuna Mălușteni, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială, Filie - Mânzătești)

Preot paroh - Parohia Ghermănești, comuna Banca, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Băcești, comuna Băcești, Protopopiatul Vaslui (are biserică, are casă parohială)

 

Parohii gradul III – rural

Preot paroh - Parohia Mălăiești, comuna Vutcani, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Docăneasa, comuna Vinderei, Protopopiatul Bârlad (are biserică, nu are casă parohială, Filii – Tălășmani și Valea Lungă)

Preot paroh - Parohia Crasna, comuna Albești, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială, Filii – Gura Albești și Șapte Case)

Preot paroh - Parohia Novaci, comuna Duda-Epureni, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Fedești, comuna Șuletea, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială)

 

Pentru posturile de preot paroh de la parohiile de categoria I urban şi rural concursul va consta din:

 • Probă liturgică
 • Probă scrisă (anexă tematica și bibliografia)
 • Interviu
 • Analiza dosarului

Pentru posturile de preot paroh de la parohiile de categoria II și III concursul va consta din:

 • Analiza dosarului
 • Interviu

Actele necesare pentru dosarul de examen și concursul de dosare (gradul II și III):

 • cerere de înscriere către Chiriarh
 • copie după actele de studiu și foaia matricolă
 • adeverinţă privind vechimea în preoţie și gradul profesional
 • memoriu de activitate vizat de protopop
 • recomandarea protopopului care să conțină și notările administrative pe ultimii 5 ani
 • recomandarea duhovnicului ce va conține:
  • o caracterizare a candidatului;
  • menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice a candidatului;
  • numărul de telefon al duhovnicului;

Condiții de înscriere:

 • Vechime de cel puțin 5 ani în parohie
 • Candidatul nu a beneficiat de un alt transfer în ultimii 5 ani
 • Candidatul nu a avut abateri disciplinare

Dacă în urma concursului nu se ocupă posturile de preot paroh de la parohiile de gradul II și III, pentru ele se vor putea înscrie, în ordinea mediilor, absolvenții examenului de capacitate preoțească.

Calendarul examenului:

08 august -03 septembrie 2022: depunerea dosarelor la Centrul Eparhial Huși

12 septembrie 2022: 

07.00-09.00 - proba practică liturgică (pentru posturile de preot paroh de la parohiile de gradul I urban şi rural)

09.30-11.30 - proba scrisă (pentru posturile de preot paroh de la parohiile de gradul I urban şi rural)

12.00 – interviu (pentru toate categoriile)