Episcopia Hușilor scoate la concurs următoarele parohii vacante:

Parohii gradul I – urban

Parohia „Sf. Mina II”, municipiul Bârlad, Protopopiatul Bârlad (biserică comună cu Parohia „Sfântul Mina I”, nu are casă parohială)

Parohia Negrești  II, orașul Negrești, Protopopiatul Vaslui (are biserică, nu are casă parohială)

Parohii gradul I - rural:

Parohia Albești, comuna Albești, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială)

Parohia Unțești, comuna Bogdănești, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)

Parohia Zorleni II, comuna Zorleni, Protopopiatul Bârlad (nu are biserică, nu are casă parohială)

Parohii gradul II – rural

Parohia Bârzești, comuna Ștefan cel Mare, Protopopiatul Vaslui (are biserică, are casă parohială)

Parohia Grăjdeni, comuna Fruntișeni, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)

Parohia Pogana, comuna Pogana, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)

Parohia Mălușteni, comuna Mălușteni, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)

Parohia Mânzați, comuna Alexandru Vlahuță Protopopiatul Bârlad (are biserică, nu are casă parohială)

Parohia Sărățeni, comuna Murgeni, Protopopiatul Bârlad (are biserică și casă parohială)

Parohia Avrămești, comuna Voinești, Protopopiatul Bârlad (are biserică și casă parohială)

Pentru parohiile de categoria I urban și rural concursul va consta din:

 • Probă liturgică
 • Probă scrisă (anexă tematica și bibliografia)
 • Interviu
 • Analiza dosarului

Pentru parohiile de categoria II concursul va consta din:

 • Analiza dosarului
 • Interviu

Actele necesare pentru dosarul de examen și concursul de dosare (gradul II):

 • cerere de înscriere către Chiriarh
 • copie după actele de studiu și foaia matricolă
 • adeverinţă privind vechimea în preoţie și gradul profesional
 • memoriu de activitate vizat de protopop
 • recomandarea protopopului care să conțină și notările administrative pe ultimii 5 ani
 • recomandarea duhovnicului

Condiții de înscriere:

 • Vechime de cel puțin 5 ani în parohie
 • Candidatul nu a beneficiat de un alt transfer în ultimii 5 ani
 • Candidatul nu a avut abateri disciplinare

Dacă în urma concursului nu se ocupă parohiile de gradul II, pentru ele se vor putea înscrie, în ordinea mediilor, absolvenții examenului de capacitate preoțească.

Calendarul examenului:

 • 20.10.2020 – 17.11.2020 depunerea dosarelor la Centrul Eparhial Huși
 • 24.11.2020:

07.00-09.00 proba practică liturgică (pentru parohiile de gradul I urban și rural)

09.30-11.30 proba scrisă (pentru parohia de gradul I urban și rural)

12.00 – interviu (pentru toate categoriile)

Ultimele articole