Luni, 16 iunie 2014, a avut loc şedinţa de constituire a Adunării eparhiale a Episcopiei Huşilor, pentru perioada 2014-2018. Întrunirea a fost prezidată de Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor.

La sediul Protopopiatului Huşi a avut loc, luni, 16 iunie 2014, şedinţa de constituire a Adunării eparhiale a Episcopiei Huşilor, pentru perioada 2014-2018. Întrunirea a fost prezidată de Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor.

După cuvântul de deschidere al lucrărilor rostit de Preasfinția Sa, în care a evidențiat rolul și importanța acestui organism deliberativ în viața Bisericii, s-au prezentat şi validat mandatele reprezentanţilor aleşi prin vot de către clericii şi mirenii din Eparhia Hușilor, iar apoi s-a stabilit componenţa celor cinci comisii de lucru: Comisia bisericească; Comisia culturală şi educaţională; Comisia economică, bugetară şi patrimonială; Comisia social-filantropică; Comisia organizatorică, juridică şi de validare.

În continuare, membrii Adunării eparhiale au delegat pe cei trei reprezentanţi ai Episcopiei Hușilor în Adunarea Naţională Bisericească: Dl. Dr. Valeriu Lupu, Dl. Prof. Nicolae Ionescu și Pc. Pr. Constantin Mogoș. Alţi nouă membri ai Adunării eparhiale (trei clerici şi şase mireni) au fost desemnaţi, apoi, ca membri în Consiliul eparhial al Episcopiei Hușilor. De asemenea, au fost desemnaţi membrii titulari şi cei supleanţi ai Consistoriului eparhial, precum şi un reprezentant cleric în Consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Adunarea Eparhială a Episcopiei Huşilor este formată din 30 de membri, 10 clerici şi 20 mireni.

Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru probleme administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale unei eparhii. Se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni. Membrii Adunării eparhiale se aleg pentru un mandat de patru ani, fiecare deputat putând avea cel mult două astfel de mandate. Adunarea eparhială se întruneşte în şedinţă anuală de lucru în primul trimestru al anului, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

Ultimele articole