Centrul Eparhial Huși organizează în data de 22.03.2018 examenul de Capacitate preoțească, potrivit Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, aprobată prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008, la sediul Protopopiatului Huși, str. 1 Decembrie, nr. 1, Huși, după următorul program:

            10.00-13.00 – proba scrisă

            13.30– proba orală

Se pot înscrie fiii duhovnicești ai Eparhiei Hușilor, absolvenți ai Facultății de Teologie, Secția Teologie Pastorală, care au urmat aceste cursuri cu binecuvântarea Chiriarhului Hușilor.  

Dosarele de înscriere vor conține:

  • dosar cu șină pentru biblioraft;
  • cererea de înscriere (adresată Chiriarhului);
  • copii după actele de studiu (Foaia matricolă şi Diploma (adeverința) de Licenţă);
  • Curriculum vitae;
  • recomandarea Duhovnicului Facultăţii absolvite;

Dosarele se vor depune la Secretariatul Centrului Eparhial Huși, până la data de 16.03.2018.

 

Bibliografia pentru examen se poate consulta în documentul word atașat.

Ultimele articole