Centrul Eparhial Huși organizează, în data de 22.03.2022, examenul de Capacitate preoțească, potrivit Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, aprobată prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008, la sediul Protopopiatului Huși, str. 1 Decembrie, nr. 1, Huși, după următorul program:

09.00 - 12.00 – proba scrisă

13.00 – proba orală

Dosarele de înscriere vor conține:

  • dosar cu șină pentru biblioraft;
  • cerere de înscriere (adresată Chiriarhului);
  • copii după actele de studiu (Foaia matricolă şi Diploma (adeverința) de Licenţă);
  • Curriculum vitae;
  • Copii după: certificat de naștere; certificat de botez; carte de identitate; certificat de căsătorie; binecuvântarea chiriarhului pentru căsătorie; certificat de cununie religioasă;
  • recomandarea duhovnicului Facultăţii absolvite;
  • Recomandarea duhovnicului personal (va conține: a. o caracterizare a candidatului; b. menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice la hirotonie a candidatului; c. numărul de telefon al duhovnicului)

Dosarele se vor depune la Secretariatul Centrului Eparhial Huși, până la data de 15.03.2022.

Bibliografia pentru examen se poate consulta în documentul word atașat.

Ultimele articole