Nume

Mănăstirea „Schimbarea la Față” (obște de maici)

Stareță

Monahia Eusebia Ciobanu

Duhovnic

Protosinghel Hristodulos Popa

Date de contact

Nr. telefon: 0235480655; 0763625438; 0740199455

Hram

„Schimbarea la Față”

Adresă/Localizare

Mănăstirea străjuiește intrarea în municipiul Huși, pe șoseaua ce urcă dinspre Crasna și Bârlad.

Silueta bisericii de lemn este prima imagine cu care se întâlnește călătorul, înainte de a pătrunde în orașul „bisericilor și al școlilor”.

Istoric

Mănăstirea „Schimbarea la Față” este un așezământ monahal nou, datorat vrednicului de pomenire Episcopul Ioachim Mareș al Hușilor, iubitor al zidirilor temeinice și al valorizării trecutului istoric.

Aflat în marginea Pădurii Dobrina, înconjurat de o livadă de pomi fructiferi, atent îngrijiți de măicuțe, așezământul monahal a fost privit, încă de la început, ca o oază de liniște și de spiritualitate autentică.

Prilejul ridicării unei așezări monahale în Pădurea Dobrina s-a ivit în anul 1995, când s-au împlinit 500 de ani de la ctitorirea Catedralei Episcopale din Huși, de către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Cu prilejul sesiunii de comunicări şi referate organizată între 27 și 28 iunie, se obține casa „Mihai Ralea”, situată în marginea codrului secular al Dobrinei, în strada „Gavril Vicol”, nr. 4. Hotărârea de Guvern nr. 463 din 29 iunie 1995 întărește acest fapt: „se transmite fără plată imobilul „Casa Ralea” din patrimoniul SC VIDIŞAMP SA Huși în patrimoniul Episcopiei Romanului și Hușilor”. Mihai Ralea (1896-1964), născut la București, cu origini hușene, a fost un eseist, filosof, psiholog, sociolog, diplomat și om politic, profesor de psihologie de la Universitatea din Iași (1923-1938), membru titular al Academiei Române.

În acest spațiu, Episcopul Ioachim Mareș, la acea vreme Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului și Hușilor, decide ridicarea unui schit, fapt consfințit de decizia Episcopiei din 1 aprilie 1996. Dorința Episcopului Ioachim Mareș era de a întări spiritualitatea ortodoxă în această zonă, precum consolidarea vieţii monahale, mai cu seamă că, în perioada comunistă, fuseseră desființate toate mănăstirile din județul Vaslui, cu excepția Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși.

La numai câteva luni, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 3-5 iulie 1996, aprobă transformarea schitului cu hramul „Schimbarea la Faţă”, în mănăstire.

În anul 1996, prin decizia de reînființare a Episcopiei Hușilor, s-a reparat un abuz al dictaturii comuniste. Cel care a reînnodat șirul ierarhilor în acest străvechi scaun episcopal a fost Episcopul Ioachim Mareș. Una din prioritățile sale a fost ridicarea acestui sfânt locaș, înveșnicindu-și numele și ca ctitor al său.

Biserica de lemn, îmbrăcată la exterior în șindrilă, a fost ridicată între anii 1997-2001, de meșteri din Vatra Moldoviței. Pictura în frescă a fost executată de pictorul bârlădean Nelu Grădeanu.

A urmat apoi, din anul 2001, reconsolidarea și extinderea casei „Mihai Ralea”, astfel încât aceasta să răspundă nevoilor obștii monahale. Au fost amenajate 15 chilii, arhondaricul pentru cazarea pelerinilor, trapeza și bucătăria. Tot în această perioadă, în interiorul ansamblului de chilii a fost amenajat și un paraclis, cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, pictura fiind executată de Nelu Grădeanu.

Toate aceste construcții s-au realizat cu multă jertfă, Episcopul Ioachim Mareș îngrijindu-se îndeaproape de noua sa ctitorie. Astfel, a găsit sprijin, pe lângă contribuțiile personale și ale credincioșilor, la fostul ministru de finanțe Mircea Ciumara. Tot în rândul ctitorilor s-a înscris și omul de afaceri vasluian Adrian Porumboiu, care a susținut financiar pictura bisericii și a paraclisului.

În data de 8 noiembrie 2007, a fost încununat efortul edilitar ce s-a întins pe un deceniu, biserica, paraclisul și întreg ansamblul monahal fiind sfințite de Episcopul Corneliu Onilă, la acea vreme Arhiereu-vicar al Episcopiei Hușilor.

Mărturie peste veacuri a acestor momente este pisania bisericii, în care putem citi: „Cu vrerea Tatălui, în anul mântuirii 1995, cu ocazia aniversării a 500 ani de la înălţarea Catedralei Episcopale „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Huşi, ctitorită de Binecredinciosul Voievod Şefan cel Mare şi Sfânt, Episcopia Huşilor a obţinut prin Hotărâre de Guvern, vechea Casă a academicianului Mihai Ralea. Cu ajutorul Fiului, prin strădania şi purtarea de grijă a Prea Sfinţitului Episcop Ioachim Mareş, s-a construit această biserică cu hramul „Schimbarea la Faţă” şi s-a consolidat, s-a mărit şi etajat Casa Mihai Ralea, destinată a fi mănăstire de călugăriţe. Lucrările de pictură au fost subvenţionate de Fam. Adrian Porumboiu, iar mobilierul de Fam. Pr. Ioan Pricop. Cu săvârşirea Sfântului Duh, Sfinţitu-s-au acest complex monahal în ziua de 8 noiembrie 2007, de către un sobor de preoţi şi diaconi, condus de Preasfințitul Arhiereu Corneliu Bârlădeanul, în prezenţa unui impresionant număr de credincioşi, preot duhovnic fiind protosinghelul Timotei Condurache”.

Supravegherea și conducerea administrației mănăstirii, atenta chiverniseală a bunurilor materiale și spirituale în condiții grele, urmarea și respectarea regulilor monahale și bisericesti, rugăciunile zilnice au revenit starețelor: rasofora Emanuela Elena Ciobanu (1996-2001), Achilinia Tanase (2001-2010) și Eusebia Ciobanu, din 2010. În acest interval au slujit: arhimandritul Timotei Condurache (din 1996 până în ianuarie 2013), astăzi stareț al Mănăstirii Bogdănița, și protosinghelul Hristodulos Popa, în prezent.

Obștea actuală

Obștea mănăstirii este alcătuită, în prezent, din 11 vieţuitoare, stareță fiind monahia Eusebia Ciobanu, iar duhovnic, protosinghelul Hristodulos Popa. Pe lângă programul dens de rugăciune, specific nevoințelor monahale, obștea se implică în sprijinirea celor în nevoi, precum și în întâmpinarea pelerinilor. 

 

Extras din: Tinda Raiului - Mănăstiri și schituri din ținutul Vasluiului, Album tipărit cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Editura Horeb, 2020.