Nume

Mănăstirea „Sfântul Ştefan cel Mare” - Movila lui Burcel (obște de călugări)

Stareț

Protosinghel Alexie Avanu

Date de contact

Nr. telefon: 0761232836

Hram

„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”

Adresă/Localizare

Mănăstirea se află pe drumul național ce leagă orașele Vaslui și Iași, la aproximativ 30 km de Vaslui și la 40 km de Iași, la marginea rezervației naturale de tip floristic, ce străjuiește legendara „Movilă a lui Burcel”. Este situată în comuna Miclești, la 3 km est de Codăesti.

Istoric

Deși locul pe care a fost ridicată este încărcat de legendă, Mănăstirea „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” este un așezământ de dată recentă.

Organizarea vieții monahale aici a început spre sfârșitul anului 1995, la inițiativa părintelui arhimandrit Ștefan Gușă, care a obținut avizele necesare pentru ridicarea unui complex monahal în apropierea rezervației floristice naturale.

La începutul anului 1996, Episcopul Gherasim Putneanul, Arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a pus piatra de temelie a bisericii cu hramul „Sfântul Apostol Toma”. La un an distanță, chiar în ziua hramului, Episcopul Ioachim Mareș al Hușilor a sfințit biserica de lemn. Distrus în urma unui incendiu pornit de la un scurtcircuit, lăcașul a fost refăcut integral, tot din lemn, fiind sfințit în anul 2007, de Episcopul Ioachim Mareș al Hușilor.

Tot atunci, la 21 mai 2007, s-a pus piatra de temelie pentru biserica de zid, închinată ocrotitorului mănăstirii. Pictată și înzestrată cu toate cele necesare cultului divin, a fost sfințită în anul 2017, de către un sobor de ierarhi, condus de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Descrierea principalelor edificii

Biserica este ridicată în stil ștefanian, pavată la interior cu marmură albă, fiind compartimentată în pridvor, pronaos, naos și altar. Pictura a fost executată de către pictorul Constantin Bumbu și cei doi fii ai săi. Catapeteasma, strănile, iconostasele și restul mobilierului din lemn de stejar au fost realizate de sculptorul Ovidiu Tuca, din Vânători-Neamț.

Pe lângă cele două biserici, ansamblul monahal mai este alcătuit din trei corpuri de chilii, un aghiasmatar, o clopotniță, un lumânărar, o bucătărie de vară, o centrală termică și alte dependințe, necesare bunului mers al obștii.

Pusă inițial sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, mănăstirea a primit ca ocrotitor, începând cu anul 2007, pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Obștea actuală

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în primăvara anului 2022, a fost transferat un grup de monahi din obștea Mănăstirii Bujoreni, cu scopul de a revigora viața monahală din această mănăstire, după transferul arhimandritului Ștefan Gușă în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Protosinghelul Alexie Avanu este numit stareț al mănăstirii, la 1 iunie 2022.

În prezent, alături de părintele stareț, din obștea mănăstirii mai fac parte: trei ieromonahi, un ierodiacon, trei monahi si doi frați începători, care duc mai departe tradiția monahală ortodoxă.

 

Extras din: Tinda Raiului - Mănăstiri și schituri din ținutul Vasluiului, Album tipărit cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Editura Horeb, 2020.