O delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, însoţit de PS Casian, Episcopul Dunării de Jos, şi PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, s-a aflat în vizită frăţească la Patriarhia Ecumenică, în perioada 27 mai-2 iunie 2009. Vizita se înscrie în seria manifestărilor consacrate anului 2009, proclamat de către Sfântul Sinod Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379), şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni, informează Biroul de Presă al Patriarhiei Române. În cursul zilei de 27 mai, delegaţia română a fost primită de Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, în Sala Tronului, prilej cu care Patriarhul Daniel a rostit un mesaj în care a subliniat legăturile frăţeşti existente de-a lungul secolelor între Patriarhia Ecumenică şi Biserica Ortodoxă Română. În aceeaşi zi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Slujba Vecerniei oficiată în Biserica „Sfânta Parascheva“ din Istanbul, pe care Patriarhia Ecumenică a dat-o în folosinţă comunităţii ortodoxe româneşti din Turcia. Cu acest prilej, în prezenţa credincioşilor ortodocşi români din Istanbul şi din alte regiuni ale Turciei, a fost sfinţită şi inaugurată noua bibliotecă românească a comunităţii respective.

Joi, 28 mai 2009, la praznicul Înălţării Domnului, Preafericitul Daniel a oficiat Sfânta Liturghie alături de Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, înconjuraţi de un numeros sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, greci şi români, în Catedrala patriarhală „Sf. M. Mc. Gheorghe“ din Constantinopol. La sfârşitul slujbei, Sanctitatea Sa Bartolomeu I a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a arătat legăturile existente de-a lungul timpului între Ortodoxia din Bizanţ şi cea din Ţările Române. La rândul Său, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a ţinut un cuvânt de învăţătură, prilej cu care a reliefat că Înălţarea Domnului înseamnă îndumnezeirea umanului: „Înălţarea cu trupul la cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos reprezintă în primul rând ridicarea firii umane la slava divină, la o demnitate şi o cinste nemaiîntâlnite până atunci.“

În continuare, cei doi întâistătători, însoţiţi de ierarhi, preoţi, diaconi şi credincioşi ortodocşi greci şi români, au efectuat un pelerinaj în Capadocia - ţara de origine a Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Grigorie de Nyssa şi a multor sfinţi din primul mileniu creştin. Au fost vizitate vestigii creştine de o profundă semnificaţie teologică, culturală şi spirituală. Sâmbătă, 30 mai 2009, cei doi patriarhi au oficiat în Capadocia slujba Vecerniei la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din localitatea Sinassos. După slujba Vecerniei, Preafericitul Părinte Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre iubirea de frumuseţe netrecătoare la Părinţii Capadocieni: Călătorind ca pelerin în Capadocia, gândul ni se îndreaptă spre originea Filocaliei, spre primii ei autori, Sfinţii Vasile cel Mare († 379) şi Grigorie Teologul († 389), care au reunit sub acest titlu cele mai frumoase texte din opera lui Origen. Aceştia au dat, astfel, naştere peste timp unei întregi colecţii de scrieri teologice, ascetice şi morale orientate despre iubirea de frumuseţe spirituală netrecătoare care se dobândeşte prin eliberarea de patimi egoiste şi cultivarea virtuţilor, prin vederea duhovnicească a făpturilor şi prin rugăciune neîntreruptă. A doua zi, duminică, 31 mai, în aceeaşi regiune, a fost săvârşită Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Teodor“ din localitatea Malakopis, prilej cu care Patriarhul României a subliniat, în predica rostită la sfârşitul slujbei, rolul Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, ca apărători ai dreptei credinţe şi ai unităţii Bisericii.