În data de 23 februarie a.c., în Sala de şedinţe a Protopopiatului Huşi a avut loc şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Huşilor, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor. Întâlnirea a fost prefaţată de slujba Sfintei Liturghii oficiată de Ierarhul Huşilor la Catedrala Episcopală. Soborul slujitorilor a fost alcătuit din părinţii consilieri eparhiali, părinţii protopopi şi membrii clerici ai Adunării Eparhiale.

În cuvântul de deschidere, Părintele Episcop Ignatie a făcut referire la modelul Sfântului Policarp al Smirnei, pomenit de Biserică în data de 23 februarie:

„Astăzi noi îl sărbătorim pe unul dintre cei mai mari martiri ai Bisericii: Sfântul Policarp al Smirnei, martirizat într-o zi de sâmbătă a anului 155. În momentul în care a fost trădat că este creștin, Sfântul Policarp a fost forțat să îl renege pe Hristos. Iar el dă un  răspuns absolut minunat: „de 86 de ani îl slujesc pe Hristos și nu mi-a făcut niciun rău. Cum să renunț la Hristos acum, în ultimele clipe ale vieții mele? Hristos este viața mea!

Este o mărturie extraordinară, pe care o putem considera drept exemplu pentru fiecare dintre noi, în sensul că centrul vieții noastre trebuie să fie Hristos! În jurul Lui trebuie să graviteze totul! La această misiune suntem chemați și noi, cei care facem parte din Adunarea Eparhială, cei care dăm o direcție activității spirituale, culturale, administrative și edilitare. (...) Să reflectăm fiecare dintre noi în ce măsură Hristos este centrul vieții noastre!

Totodată, Ierarhul Hușilor a mulţumit membrilor Adunării Eparhiale pentru implicarea şi ajutorul acordat în proiectele ce s-au derulat în anul ce a trecut:

„Această şedinţă dorim să fie îmbibată de duhul Liturghiei. (...) În centrul vieţii noastre trebuie să fie Hristos. (...) Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am putut să facem în anul ce a trecut. Întotdeauna se poate şi mai mult şi mai bine. Ne-am străduit, pe cât ne-a stat în putinţă, să fim de folos celor din jur, să rămânem fideli misiunii pentru care suntem chemaţi.”

A urmat apoi prezentarea rapoartelor de activitate ale Sectoarelor Centrului Eparhial Huşi şi aprobarea lor de membrii Adunării Eparhiale.

Au luat cuvântul şi membrii laici, prezentând implicarea pe care au avut-o în viaţa Bisericii în anul ce a trecut şi reiterând totodată sprijinul lor în ceea ce priveşte dezvoltarea şi intensificarea activităţilor multiple ale Episcopiei Huşilor.

Vă prezentăm, mai jos, o sinteză a activității Episcopiei Huşilor în 2018:

 

Expunere sintetică privind activitățile desfășurate în Episcopia Hușilor în anul 2018

 

Activitatea Episcopiei Hușilor în anul 2018, proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al unității de credință și de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic și administrativ economic-patrimonial, cultural-misionar şi social-filantropic.

Toate activitățile mai importante ale eparhiei în anul trecut s-au înscris în programul cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod și transmis tuturor eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române.

  1. Activitatea pastoral-liturgică

În ceea ce privește activitatea pastoral-liturgică a Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, menționăm faptul că în cursul anului trecut, Preasfinția Sa a oficiat  129 de Sfinte Liturghii și a săvârșit un număr de 16 hirotonii în treapta de diacon sau preot; s-au efectuat un număr de 235 de vizite pastorale la parohii și 18 vizite la mănăstiri și schituri; a oficiat un număr de 16 Sfinte Taine, a slujit la 65 ierurgii și slujbe misionare, a sfințit un număr de 6 biserici noi și a resfințit alte 4 sfinte lăcașuri.

În anul 2018, Preasfinția Sa a participat la cinci ședințe de lucru ale Sfântului Sinod, la 2 ședințe ale Adunării Naționale Bisericești, a prezidat cele  2 ședințe de lucru ale Adunării Eparhiale a Episcopiei Hușilor, a prezidat cele 4 conferințe preoțești pastoral-misionare, a prezidat sinaxa monahală eparhială din luna octombrie și un număr de 3 conferințe preoțești administrative.

Tot în 2018, a participat la Sfințirea altarului Catedralei Mântuirii Neamului (25.11.2018) și la sărbătoarea Sf. Ap. Andrei, primul hram al acesteia, precum și în alte eparhii cu prilejul unor evenimente bisericești importante.

Concomitent, s-au efectuat un număr de 10 vizite la așezămintele sociale și la școlile teologice din eparhie. În anul precedent, s-au acordat peste 500 de audiențe.

  1. Activitatea administrativă

În cadrul Episcopiei Hușilor funcționează 3 protopopiate (Vaslui, Bârlad și Huși), care totalizează un număr de 290 de parohii și 194 filii. La acestea se adaugă un număr de 19 unități monahale, Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel – Catedrala Episcopală din Huși, integrată în cadrul Centrului Eparhial Huși, 14 mănăstiri și 4 schituri.

În județul Vaslui, sunt 344 cimitire parohiale, dintre care 14 sunt în mediul urban, 330 în mediul rural, precum și 13 cimitire la mănăstiri.

La finalul lunii decembrie, în cadrul Episcopiei Hușilor își desfășurau activitatea un număr de 600 de salariați, dintre care 298 persoane sunt clerici și 302 persoane reprezintă personal neclerical. În unitățile bugetare funcționează cu binecuvântarea Centrului Eparhial Huși, 2 preoți de caritate la Spitalele din Vaslui și Bârlad, 1 preot capelan la  Garnizoana Militară Bârlad și 1 preot slujitor la Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Vaslui și a funcționat 1 preot capelan la Penitenciarul Vaslui.

  1. Activitatea economic-patrimonială

Din punct de vedere economic, principala sursă proprie și constantă de venituri a Centrului Eparhial Huși o constituie vânzarea de lumânări, precum și distribuirea calendarului bisericesc și a vinului cultic. Totodată, parohiile și mănăstirile s-au implicat activ și eficient în buna desfășurare a activităților eparhiei, iar veniturile obținute sunt folosite pentru susținerea multiplelor sale activități culturale, misionare, educaționale sau social-filantropice pe care eparhia le desfășoară de la an la an.

În ceea ce privește aspecte privind locașurile de cult, construirea de noi biserici, repararea, restaurarea și întreținerea locașurilor de cult și a altor edificii bisericești care nu sunt monumente istorice, menționăm faptul că în anul 2018, au fost finalizate de construit un număr de 5 biserici, sunt în construcție un număr de 34 de biserici, iar în curs de reparații și consolidări un număr de 26 de biserici. În același an au fost finalizate și lucrările de reparații și consolidări pentru un număr de 3 biserici. Case parohiale aflate în construcție sunt în număr de 4 și în curs de reparații și consolidări sunt în număr de 12, iar case de prăznuire la care se execută lucrări de construcție sunt în număr de 11.

În anul 2018, s-au terminat de pictat 2 biserici și se află în curs de pictare 13 biserici. Sumele alocate acestor activități provin de la Secretariatul de Stat pentru Culte – București, Centrul Eparhial (cota cuvenită din Fondul Central Misionar), Consiliul Județean Vaslui și Consiliile Locale, contribuții de la credincioși și sponsori și sunt în sumă de 5.424.271 lei.

  1. Activitatea culturală, educațională și pentru tineret

Pe plan cultural, Preasfințitul Ignatie a avut intervenții pe diverse tematici la un număr de 15 conferințe și simpozioane, precum și la o emisiune difuzată de postul Realitatea TV în ajunul Crăciunului și de Botezul Domnului.

În anul 2018, s-au editat cele două pastorale - la Învierea Domnului cu titlul: Hristos cel Înviat – autentica şi unica noastră bucurie, și la Nașterea Domnului cu titlul: Crăciunul – dreptul omului de a-şi regăsi demnitatea pierdută, precum și Calendarul creștin ortodox pe anul 2018.

Preasfințitul Părinte Ignatie a avut un număr de 11 articole publicate, pe teme cultural-misionare.

În anul 2018, au predat disciplina Religie un număr de 152 cadre didactice titulari și suplinitori calificați.

De asemenea, 80 elevi au fost participanți la etapa județeană a Olimpiadei de Religie.

Episcopia Hușilor a oferit premii în bani și cărți pentru rezultatele excepționale la faza Națională a Olimpiadei de Religie şi la Concursul „Credinţă şi Cultură”, elevii din județul Vaslui fiind prezenți pe podium în cadrul fiecărui an de studiu.

Totodată, Episcopia Hușilor a oferit un premiu special, în bani, elevului Sava Alin-Constantin, calificat la 4 Olimpiade Naţionale.

Concursul național „Unirea: libertate și unitate”

În Eparhia Hușilor în perioada 1 decembrie 2017 – 30 aprilie 2018 s-a organizat, prin Sectorul Cultural, Concursul național „Unirea: libertate și unitate”, la care s-au înscris un număr de 42 parohii din cele 3 protopopiate ale Eparhiei, cu un număr de 42 de portofolii și 416 copii participanți.

Activități misionare pentru tineret

La inițiativa Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie, în anul 2018 a fost organizată prima ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Vaslui (25.08.2018), eveniment ce a adunat peste 1.200 de tineri. Programul întâlnirii a conținut: slujba Sfintei Liturghii, conferința tematică susținută de pr. prof. Constantin Necula (Conferința: „Unitate, libertate și responsabilitate în viața tinerilor – Tânărul între esență și aparență”), ateliere tematice, marșul tinereții, spectacol tradițional.

Taberele de vară „Copilărie și credință”:  Proiectul misionar eparhial „Tabăra «Copilărie și credință»” a fost implementat în fiecare protoierie din Episcopia Hușilor, în anul 2018 desfășurându-se trei serii de tabere, prima fiind organizată în localitatea Fălciu, Protopopiatul Huși, cea de-a doua în localitățile Viltotești, Viișoara și Țifu, comuna Dodești, Protopopiatul Bârlad, iar cea de-a treia în localitățile Tăcuta, Protopopești și Rediu-Galian, Protopopiatul Vaslui.

Au participat peste  400 de copii din mediul rural, majoritatea provenind din familii cu un statut social precar sau cu posibilități financiare reduse. Acest proiect și-a propus să ofere copiilor și tinerilor din parohiile defavorizate, ce nu își permit suportarea costurilor, o tabără gratuită, unde pot beneficia de un program interactiv format din ateliere de creație și workshop-uri. De asemenea, s-a urmărit apropierea tinerilor de viața Bisericii și de Sfintele Taine.

Concerte de colinde

Concertul de colinde “Bun eşti, Doamne, bun!” a fost primul din cele organizate de Episcopia Huşilor în 2018. Pe 16 decembrie, la Sala Polivalentă (Sala Sporturilor) din Vaslui, interpretul Ştefan Hruşcă a susţinut concertul intitulat Deschide uşa, creştine!”, iar pe data de 23 decembrie, la Catedrala Episcopală din Huşi a concertat Corala „Fantasia” din Vaslui.

Prezența Episcopiei Hușilor pe Internet

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, site-ul eparhial episcopiahusilor.ro s-a îmbunătățit substanțial în 2018, devenind mai accesibil celor interesați de dinamica vieții bisericești din Episcopia Hușilor. Site-ul episcopiahusilor.ro este pagina oficială a Eparhiei Hușilor și conține, pe lângă datele de contact și structura administrativă, știri și informații de interes public privind activitățile Centrului Eparhial Huși.

În perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018 au fost postate 440 de știri. În această perioadă site-ul a avut un număr de 326.217 utilizatori, reprezentând o medie de 893 utilizatori unici pe zi.

  1. Activitatea social-filantropică

Anul 2018 a însemnat pentru eparhie  o intensificare a activităților social-filntropice întrucât s-a înființat Asociația „Filantropia Ortodoxă Huși”, asociație creștin-ortodoxă non-guvernamentală, social-filantropică și de dezvoltare comunitară, fără scopuri politice, pentru a veni în sprijinul persoanelor defavorizate din cadrul Episcopiei Hușilor.

 În cursul anului 2018, atât Episcopia Hușilor, cât și Asociația „Filantropia Ortodoxă Huși”, au fost acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Principale programe și activități sociale derulate în anul 2018 sunt:

  • Programul „Braţele părinteşti”, susținut financiar de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin care au fost  acordate burse sociale unui număr de 100 de copii de vârstă şcolară, cu rezultate bune la învăţătură, provenind din familii sărace şi cu mulţi copii;
  • ,,Un ghiozdan pentru noul an școlar”. În cadrul acestui proiect, aproximativ 650 de copii au primit ghiozdane și rechizite pentru ȋnceputul noului an școlar;
  • ,,Căldură pentru inimi curate” - un număr de peste 400 de copii, proveniţi din familii cu probleme financiare, au primit ȋmbrăcăminte și încălțăminte nouă (geacă de iarnă, ghete, pulovere, căciuli, mănuși, fulare, șosete);
  • „Caravana dăruirii” - programul este destinat în special copiilor aflați în dificultate materială, dar și persoanelor în vârstă, cu venituri foarte modeste, din Episcopia Hușilor. Prin intermediul acestuia au fost distribuite aproximativ 4500 kg. de alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, 23 de paturi pentru spital, aparatură electronică, rechizite școlare și calculatoare;

-,,Bucuria e acasă”- proiect concretizat în primă fază prin construirea unei case pentru o familie săracă din Grăjdeni, căreia i-a ars integral locuința. Proiectul va continua prin construirea mai multor case pentru familii cu mulţi copii;

- Programul „Ajutor de urgenţă”, care se desfăşoară permanent, scopul său este sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale aflate în situaţie de criză.

       Pe lângă aceste programme social-filantropice permanente, amintim și suportul material și financiar al unor parohii ortodoxe române din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale (Marea Britanie, Irlanda, Franța), Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei si Portugaliei, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, precum și din partea Parohiei Sf. Maria – New York.

În anul 2018, au fost organizate următoarele acțiuni social–filantropice de anvergură:

- Evenimentul ,,Bun venit, copilărie” - în cadrul evenimentului, peste 300 de copii proveniţi din familii defavorizate din parohiile judeţului Vaslui, ȋnsoţiţi de preoţii coordonatori și de voluntari au sărbătorit Ziua copilului ȋn curtea Catedralei Episcopale;

- ,,1 Octombrie - Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice”  la Centrul de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Vârstnice Huși, cei 60 de rezidenţi ai centrului au primit daruri constând ȋn fructe și dulciuri.

- ,,Dar de Crăciun la Centenar” - evenimentul a avut loc ȋn curtea Catedralei Episcopale unde peste 1400 de copii, proveniţi din parohiile Eparhiei, au primit daruri bogate cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

În cadrul Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Huși, au fost înființate trei Așezăminte sociale, fiecare având două servicii (centru de zi pentru copii și Serviciu de ȋngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice):

- Așezământul social ,,Sf. Ierarh Nicolae” Fălciu, inaugurat în data de 21 noiembrie;

- Așezământul social ,,Sf. Stelian” Boţești, inaugurat în data de 26 noiembrie;

- Așezământul social ,,Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv” Bârlad, inaugurat în data de  06 decembrie.

Valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate în anul 2018 a fost de 989.676 lei.

Această sumă nu cuprinde și cheltuielile legate de multiplele activități caritabile ocazionale sau tradiționale ale parohiilor și mănăstirilor desfășurate în beneficiul persoanelor aflate în dificultate, care nu au fost cuantificate financiar și nici valoarea produselor distribuite către aceștia în cursul acestui an.

Ultimele articole