Sâmbătă, 4 februarie 2023, a avut loc, în Sala de şedinţe a Protopopiatului Huşi, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Episcop Ignatie, şedinţa anuală a Consiliului Eparhial și a Adunării Eparhiale a Episcopiei Huşilor.

Ziua a debutat cu slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Ierarhul Huşilor la Catedrala Episcopală. Soborul slujitorilor a fost alcătuit din părinţi consilieri eparhiali şi din membrii clerici ai Adunării Eparhiale.

În deschiderea întrunirii, Părintele Episcop Ignatie i-a îndemnat pe cei prezenți la unitate în jurul binelui, într-o societate care își sabotează valorile și tradiția:

În cadrul Liturghiei pe care am slujit-o, ca prefaţă a întâlnirii noastre, aduceam în atenţie un aspect atât de evident pentru omul postmodern, anume faptul că trăim într-o lume extrem de instabilă, care își sabotează valorile și tradiţia. În pasajul biblic citit, se vorbea despre stăruinţa perseverenţa pe care a avut-o o văduvă faţă de un judecător, fiind nedreptăţită de către cineva.

Poetul irlandez William Butler Yeats surprinde extraordinar de ingenios, autentic și fidel, modul cum omul postmodern înţelege să se raporteze la tradiţie și la tot ceea ce ţine de autenticitate și valori perene:

„Lucrurile se destramă, centrul se clatină;/ Doar anarhia se dezlănţuie în lume,/ Întunecată, asemenea sângelui, această maree se dezlănţuie,/ Înecată e pretutindeni ceremonia inocenţei/ Cei mai buni sunt lipsiţi de orice credinţă, pe când / Cei mai răi sunt plini de pătimașă înflăcărare”.

Fiecare dintre noi avem o candelă pe care o aprindem prin faptele noastre bune, prin modul cum relaţionăm cu cei din jurul nostru, în funcţie de câtă lumină și iubire reușim să dăruim celor din jurul nostru. Dacă această candelă este stinsă, este un semn de a ne autoevalua, de a ne face o introspecţie și a ne interoga de ce aceasta este stinsă.

Dumnezeu vrea ca noi toţi să avem candelele aprinse, fiecare, acolo unde ne desfășurăm activitatea.

Am nădejdea că fiecare dintre noi avem o candelă aprinsă, care este expresia dragostei noastre, a atenţiei pe care o avem faţă de semenii noștri, faţă de Biserică și, mai ales, faţă de binele pe care ar trebui să-l împărtășim, cu mai multă bucurie și determinare.

Răul este cel care dezbină. Binele este cel care, întotdeauna, unește. Aparent, de cele mai multe ori, oamenii se unesc în jurul răului – dacă au un adversar comun, vor pune toate energiile pentru a se răzbuna sau pentru a-și lua o anumită revanșă. Însă, acea unitate este una extrem de fragilă și neautentică.

Adevărata unitate este în jurul binelui. Ori de câte ori noi decidem să facem binele, nu facem altceva decât să sfidăm și să venim cu o replică la tot ceea ce ţine de dezintegrare, fragmentare și sciziune (destrămare, dezbinare).

De asemenea, Preasfinția Sa a mulțumit celor prezenți pentru implicarea și susținerea constantă a proiectelor derulate de Episcopia Hușilor:

Îmi doresc ca această dare de seamă să fie un bilanţ care să ne determine să facem și mai mult. Ceea ce Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a inspirat să facem în anul precedent nu face parte decât din datoria pe care o avem faţă de Dumnezeu și faţă de oameni.

Vă mulţumesc tuturor că ne susţineţi și că aveţi conștiinţa că toţi formăm Biserica lui Hristos. Toți oferim drept dar, în slujba Bisericii și a oamenilor, energia, statutul pe care îl avem și experienţa noastră.

Ca membri ai Bisericii, noi nu facem lucruri pentru a fi răsplătiţi sau pentru a căuta o anumită formă de compensaţie lumească. Pentru noi, adevărata compensaţie sau răsplată este în Împărăţia lui Dumnezeu. De aceea, când apar unele momente de clătinare, când unii ne mai critică și au anumite păreri negative, noi rămânem neclintiţi, pentru că știm Cui slujim – lui Dumnezeu (și, implicit, oamenilor).

Să reușim să menţinem candela aprinsă în sufletul nostru.

A urmat prezentarea rapoartelor de activitate ale Sectoarelor Centrului Eparhial Huşi şi aprobarea lor de către membrii Adunării Eparhiale.

În partea a doua a întâlnirii, membrii Adunării Eparhiale, precum și ceilalți invitați, au luat cuvântul, dezvoltând diferite aspecte care țin de prezența Bisericii în societate și reiterând sprijinul lor în ceea ce priveşte intensificarea activităţilor derulate în cadrul Eparhiei.

Potrivit Statutului Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Eparhială este un organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Adunarea se compune din reprezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor.

Adunarea Eparhială este formată din cinci comisii de lucru permanente: Comisia administrativ-bisericească, Comisia culturală și educațională, Comisia economică, bugetară și patrimonială, Comisia social-filantropică și Comisia organizatorică, juridică și de validare.