La sediul Protopopiatului Huşi va avea loc, luni, 16 iunie 2014, şedinţa de constituire a Adunării eparhiale a Episcopiei Huşilor, pentru perioada 2014-2018. Întrunirea va fi prezidată de Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor.

După cuvântul de deschidere al lucrărilor rostit de ierarhul locului, se vor prezenta şi valida mandatele reprezentanţilor aleşi, urmând apoi a se stabili componenţa celor cinci comisii de lucru: Comisia bisericească; Comisia culturală şi educaţională; Comisia economică, bugetară şi patrimonială; Comisia social-filantropică; Comisia organizatorică, juridică şi de validare.

Tot în cadrul acestei şedinţe, vor fi aleşi, prin vot nominal, reprezentanţii în Adunarea Naţională Bisericească a Bisericii Ortodoxe Române (un cleric şi doi mireni), membrii Consiliului eparhial, ai Consistoriului eparhial, precum şi un reprezentant cleric în Consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Adunarea Eparhială a Episcopiei Huşilor este formată din 30 de membri, 10 clerici şi 20 mireni.

Ultimele articole