Prof. Liliana Țacu

Tel: +40 736 334 226

Şcoala teologică huşeană

Învăţământul teologic huşean instituţionalizat începe în perioada în care scaunul episcopal din Huşi era ocupat de episcopul Meletie Lefter (1851 – 1857). În anul 1851, domnitorul Grigore Alexandru Ghica dă în Moldova o lege pentru organizarea învăţământului – care includea şi învăţământul bisericesc . În urma acestei legi se ia hotărârea înfiinţării a două noi seminarii în Moldova, şi anume unul la Roman şi altul la Husi. În acest sens, episcopul Meletie Istrati al Huşilor îl aduce în 1852 de la mănăstirea Slatina pe arhimandritul Veniamin Arhipescu, pentru a se ocupa de administraţia seminarului. Aşadar, Veniamin Arhipescu este primul director al Seminarului din Huşi, însă pentru puţină vreme, până în1853.

Ca orice început, şi cel al seminarului huşean a fost unul modest, având în vedere că şcoala funcţiona doar cu câţiva elevi şi profesori. Însă cu trecerea anilor, seminarul huşean reuşeşte să devină o şcoală teologică de condiţie înaltă, şcoală în care au predat , dar au şi învăţat mai multe personalităţi ale timpului: Melchisedec Ştefănescu, Narcis Creţulescu, Policarp Bârlădeanul, Gavriil Musicescu.

Asemenea oricărei instituţii, au existat în decursul timpului urcuşuri şi coborâşuri. Astfel, în scurt timp de la înfiinţare s-a reuşit construcţia unui local propriu şi înfiinţarea unei biblioteci, pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ. Cu toate acestea, în anul 1893, Seminarul Teologic din Huşi va fi desfiinţat, iar în clădire avea să se instaleze gimnaziul Anastasie Panu şi şcoala de cântăreţi bisericeşti, care luase fiinţă în urmă cu doi ani.

De la înfiinţare şi până în aceast an, majoritatea preoţilor hirotoniţi pe seama parohiilor din Episcopia Huşilor fuseseră formaţi la această şcoală. După desfiinţare, viitorii preoţii ai parohiilor s-au format la alte seminarii, mai ales la cele de la Iaşi şi de la Galaţi. Începuse să se simtă o lipsă a preoţilor în parohii, mai ales în perioada imediat următoare războiului. Totodată, era necesar un aşezământ de cultură în această parte a ţării. Astfel că, printr-un decret de lege dat în 1919, de înfiinţare a unor seminarii la Curtea de Argeş şi Roman, s-a hotărât şi înfiinţarea (sau, mai bine spus, reînfiinţarea) seminarului de la Huşi. Nu după mulţi ani se ridică un alt local pentru seminar, care, până astăzi, a rămas una din clădirile semeţe ale oraşului. În momentul de faţă construcţia se află în folosinţa unităţii militare din Huşi.

Din păcate, începând cu 1 septembrie 1931, seminarul este scos din bugetul de stat, dar va mai funcţiona din taxele elevilor şi cu sprijinul episcopiei până în 1932, cănd va fi desfiinţat.

Până la începerea celui de-al doilea război mondial nu se va mai pune problema reactivării acestui aşezământ de educaţie, iar dacă acest fapt nu s-a întâmplat până atunci, cu atât mai puţin în perioada războiului sau în anii grei de comunism, prin care a trecut Biserica şi întreaga ţară.

Căderea comunismului în România a dus la o altă perspectivă în ceea ce priveşte activităţile Bisericii, dar şi ale altor instituţii ce au ca menire nobilă şi imperios necesară educaţia. Astfel, în 1996, prin strădaniile Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi, mai ales, a Preasfinţitului Părinte Ioachim , s-a reactivat Episciopia Huşilor, desfiinţată de regimul comunist în 1949. Tot în acel an s-a luat hotărârea înfiinţării unui seminar în eparhie, care să deservească cerinţele de personal din parohii. Aşa că, în anul şcolar 1996-1997, în planul de şcolarizare al Liceului Teoretic „Cuza- Vodă” au fost cuprinse şi clasa a IX-a profil teologic, şi anul I cântăreţi bisericeşti. Aceste clase au fost propuse şi aprobate şi în anii următori şi au funcţionat în localul liceului.

Din anul 1998 seminarul teologic de la Huşi se bucură de prezenţa în cadrul corpului profesoral a Preasfinţitului Părinte Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Huşilor. Preasfinţia Sa predă disciplinele teologice biblice şi are un rol determinant în formarea profesională şi duhovnicească a viitorilor slujitori.

În anul 2000 se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale înfiinţarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”, cu sediul în strada I. Al. Angheluş, nr. 1, începând cu anul şcolar 2000-2001. Director a fost desemnat părintele Costică BUSUIOC, care, până în vara anului 2006, s-a îngrijit cu devotament de bunul mers al activităţilor seminarului. Din septembrie 2006 până în mai 2020 director a fost părintele Andrei Dragoş ZAGAN.

Din mai 2020 până în prezent, conducerea școlii este asigurată de doamna profesoară Liliana Țacu.

Alegerea Sfântului Ioan Gură de Aur ca patron al şcolii noastre nu este întâmplătoare. Ierarhii noştri s-au gândit că, sub ocrotirea lui , în şcoala teologică huşeană vor creşte vlăstare de nădejde ale teologiei ortodoxe româneşti.

Sf. Ioan Gură de Aur, predicatorul prin excelenţă al Bisericii creştine, reprezintă pentru elevii noştri model al predicatorului bisericesc. Predicile   sale nu doar că-i ghidează pe viitorii teologi în alcătuirea cuvintelor de învăţătură ce le vor rosti de la amvonul bisericii, ci sunt adevărate tratate de teologie, în care elevii găsesc învăţături dogmatice şi morale, pe care caută să şi le însuşească pentru a-şi potrivi viaţa cu ele, dar şi pentru ca să le propovăduiască oamenilor în mijlocul cărora vor trebui să-şi împlinească misiunea sfântă a preoţiei.

An de an elevii, seminarului participă la olimpiade şcolare, mai ales la cele de discipline teologice, unde s-au obţinut şi rezultate deosebite. Spre exemplu, în aprilie 2007, elevii Iacob Ionuţ şi Pleşca Mihail din clasa a XII-a au obţinut menţiuni la Olimpiada de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române, respectiv Dogmatică, ce s-a desfăşurat la Satu Mare. Nu puţine au fost participările la diferite conferinţe şi simpozioane pe teme religioase, precum şi la diferite concursuri muzicale şi concerte religioase.