Prima conferința pastorală din acest an a preoților din Protopopiatul Bârlad a avut loc astăzi, 13 iunie a.c., fiind prezidată de către Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

În deschiderea lucrărilor, Preasfinția Sa a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfântul Ioan” din municipiul Bârlad, înconjurat de un sobor de preoți, din care au făcut parte părintele Vladimir Beregoi, consilier economic și social-misionar în cadrul Administrației Eparhiale Huși și părintele protopop Vasile Lăiu. La slujbă au participat și credincioși din localitate, care au dorit să se împărtășească de bucuria întâlnirii cu ierarhul lor și cu preoții de la sfintele altare din partea de sud a județului Vaslui.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice, Părintele Episcop Ignatie a rostit un cuvânt de învățătură pe marginea textului din capitolul al 16-lea al Evangheliei după Ioan, în care a arătat că dobândirea păcii în Hristos este o lucrare capitală în viața credincioșilor. Ierarhul Huşilor a explicat de ce este atât de important acest lucru pentru toți credincioșii, arătând că doar credința și intimitatea cu Iisus Hristos a fiecărui creștin pot conduce spre dobândirea păcii lăuntrice: Iisus Hristos, Mântuitorul nostru ne încredințează că dacă vom căuta pacea întru El, indiferent câte încercări, necazuri sau momente de răscruce ne rezervă viața, prin El noi le putem învinge și ieși biruitori. Hristos ne dă și cheia, în sensul că nu ne vinde iluzii, nu ne spune că în lumea aceasta totul este perfect, că toți suntem îngeri, vom face numai binele și vom ajunge să trăim într-un rai pământesc. Hristos este de un realism extraordinar, ne spune că vom avea necazuri în lumea aceasta, important este ca noi să avem curaj, pentru că vom putea birui aceste încercări și necazuri. Le vom putea birui numai dacă căutăm pacea în Hristos”.

În continuare, Preasfințitul Ignatie a arătat că Sfântul Evanghelist Ioan face în acest text o deosebire între pacea lui Hristos și pacea care este în Hristos: Numai dacă vom căuta pacea în Iisus Hristos, această particulă în ne trimite la o relație de intimitate și de familiaritate cu El, numai dacă vom reuși să ne asumăm și să trăim pacea aceasta în Hristos, adică avându-L pe Hristos în noi înșine. Hristos să fie centrul vieții noastre și prioritatea sufletului nostru. Dacă noi locuim în Hristos și El va locui în noi și primim pacea care ne ajută să biruim toate încercările care vin în lumea aceasta”.

Opusul stării de pace este tulburarea din această lume, regăsită mai ales în deteriorarea relațiilor cu aproapele nostru. În acest sens, Hristos ne înțelege mai bine decât oricine și ne recomandă să ne păstrăm pacea și seninătatea sufletească spre a lua cele mai înțelepte și bune decizii: „Hristos ne înțelege, ne dă această încredințare; El Însuși a trecut prin momente de dramă pe Cruce, toți Îl batjocoreau, toți Îl disprețuiau, nu și-a pierdut liniștea și dragostea față de noi, dimpotrivă. Hristos, în momentele de încercare, în clipele de suferință cumplită pentru noi, pentru păcatele noastre, El se roagă pentru noi, pentru că rugăciunea este cea care dă pace celui pentru care te rogi. Hristos nu avea nevoie de pace, El este Pacea ființială, însă se ruga pentru cei care nu aveau pace, pentru cei care erau la picioarele Crucii, pentru cei care-L răstigneau și strigau cu frenezie împotriva Lui. Prin pace vom birui păcatul… Hristos rămâne în starea de pace, pentru că El este Pacea, este Cel care a biruit lumea, adică păcatul și necredința, pentru fiecare dintre noi. Rămâne ca noi să ne asumăm pacea lui Hristos ca în felul acesta să putem să biruim păcatul, care ia diverse forme în viața noastră și ne fură liniștea. Păcatul este singura realitate care fură liniștea omului și îl transformă într-o ființă care se chinuie și trăiește împrăștiat într-o debusolare și degringoladă spirituală. Tot prin pace biruim și necredința, care bântuie cu impetuozitate lumea în care trăim”.

Lucrările conferinţei au început la orele 12,00. În deschidere părintele protopop Lăiu Vasile a adresat un cuvânt de bun-venit Părintelui Episcop Ignatie și ținând cont de faptul că anul 2019, în Patriarhia Română, este declarat „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) a amintit câteva elemente din viaţa trecută a satului.

Tema conferinței a fost „Rolul satului în păstrarea valorilor autentice ale neamului românesc”, fiind susţinută de părintele Daniel Pleşu de la Parohia Hălăreşti. În prezentarea Preacucerniciei Sale, părintele conferenţiar a arătat că românul întotdeauna s-a simţit strâns legat de lumea satului, iar satul românesc este o realitate al cărei început nu poate fi determinat, este un timp viu aflat în pline schimbări ale vremurilor. Un punct al referatului părintelui Daniel Pleșu a constat în  explicarea unor termeni specifici precum sat, pământ, pământean, ţară, ţăran, etc. Din punct de vedere spiritual, pentru ţăranul român, Dumnezeu este o prezenţă vie, rugăciunile de binecuvântare a universului lumii rurale arată o strânsă legătură între timpul rugăciunii şi timpul acţiunii. În încheiere, părintele a reliefat câteva repere din propria misiune preoţească, subliniind aspecte importante ale pastoraţiei în mediul rural.

În cuvântul rostit, Preasfințitul Ignatie a apreciat faptul că tema conferinţei nu a idealizat satul, ci a oferit o perspectivă reală a situaţiei actuale și a precizat că toată criza satului românesc încă nu poate fi prezentată în toată complexitatea, dar și în toată durerea ei. Din perspectivă pastorală, un rol important îl are preotul, care poate lucra cu mai multă osârdie în stoparea desacralizării satelor. În încheiere, Preasfinția Sa a precizat că o prioritate a slujirii preoțești este intensificarea misiunii în rândul copiilor și tinerilor, pentru că misiunea Bisericii constă tocmai în vestirea Evangheliei iubirii lui Hristos pentru întreaga lume și în mod special pentru ei. 

Ultimele articole