Episcopia Hușilor, în parteneriat cu alte instituții bisericești, s-a implicat și în anul precedent în prevenirea abandonului școlar, prin mai multe programe de burse școlare.

Potrivit dării de seamă anuale, prezentată în cadrul Adunării Eparhiale a Episcopiei Hușilor din 13 februarie 2021, anul trecut au fost acordate un număr total de 126 de burse, însumând 184.000 lei.

Programele de burse de studiu, de performanță și pentru prevenirea abandonului școlar sunt următoarele:

  • Bursa „Braţele părinteşti”, susținut financiar de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin care au fost acordate burse sociale (30 euro/persoană) unui număr de 100 de copii de vârstă şcolară, cu rezultate bune la învăţătură, provenind din familii sărace şi cu mulţi copii;
  • Bursa „Sf. Ioan Evanghelistul”, susținută financiar de Parohia Ortodoxă Cambridge, 1 copil/ 250 lei/lună.
  • Bursa „Ioachim Mareș”, susținută financiar de Centrul Eparhial Huși, oferită elevilor și studenților cu rezultate  deosebite la învățătură (10 elevi/ 300 lei/ lună; 5 studenți/ 500 lei/lună) .
  • Bursa „Axios”, susținută financiar de Asociațiile NEPSIS și AXIOS ale Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, oferită pentru 10 elevi cu rezultate deosebite (200 lei/lună).

La aceste burse se adaugă cele oferite de mai multe parohii și mănăstiri din Episcopia Hușilor pentru tinerii merituoși, elevi și studenți.