În urma unor solicitări privind comunicarea unui punct de vedere referitor la materialul de presă apărut pe site-ul „săfielumină.ro”, Episcopia Hușilor precizează următoarele:

O dezbatere onestă și obiectivă privind aspectele semnalate nu se poate baza pe supoziții și asocieri factuale, privind aspecte care țin în mod exclusiv de competența instituțiilor abilitate ale Statului, cărora Episcopia Hușilor, sub nicio formă, nu se poate substitui.

Ca o întărire a acestei realități, chiar dacă, spre exemplu, șantajul în sine este un delict din punct de vedere spiritual, Biserica nu dispune de instrumentele necesare pentru a dovedi realitatea acestuia, în maniera în care o fac organele competente ale Statului. Ulterior, Biserica ia act de deciziile pronunțate, pe baza cărora aplică sancțiunile canonice aferente.

Prin urmare, în principiu, o faptă poate fi în sine imorală, dar pentru a se dovedi acest aspect din punct de vedere legal, astfel încât Biserica să poată proceda în consecință, este nevoie de expertiza instituțiilor Statului.

În spiritul celor menționate, ne rezervăm dreptul de a nu dezvolta mai mult acest subiect, în afara celor deja precizate.

Biroul de presă al Episcopiei Hușilor

Ultimele articole