Luni, 7 iulie 2014, la Reşedinţa Mitropolitană din Iaşi au avut loc, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, lucrările şedinţei Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (MMB).

Între subiectele aflate pe ordinea de zi a sinodului menţionăm desemnarea de către epar­hii­le sufragane şi de către Sino­dul mitropolitan a membrilor con­sistoriilor mitropolitane (pen­tru clericii de mir şi monahi) ce funcţionează din încre­din­ţarea Sinodului mitro­politan şi a membrilor ce vor intra în componenţa Consisto­riu­lui Supe­rior Bisericesc şi a Consis­toriului Superior Biseri­cesc Monahal, după cum ur­mează:

a) Consistoriul Mitropolitan (pentru clericii de mir)

- Arhiepiscopia Iaşilor: pr. Mihail-Eduard Ciocan (titular), pr. Fănică Ropotă (titular);

- Arhiepiscopia Sucevei şi Ră­dăuţilor: pr. Saftiuc Gheor­ghe (titular), pr. Babici Modest (supleant);

- Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului: pr. Ion Vadana (titular), pr. Ştefan Chelaru (supleant);

- Episcopia Huşilor: pr. Abăr­găoniţei Sorin (titular).

b) Consistoriul Mitropolitan Monahal:

- Arhiepiscopia Iaşilor: ar­him. Petroniu Marin de la M-rea. Pângăraţi (titular), protos. Teo­dosie Pleşca de la M-rea. Zo­sin (titular);

- Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor: arhim. Damaschin Luchian (titular), protos. Hrisostom Ciuciu (supleant);

- Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului: protos. Andrei Aure­lian Ioniţă (titular), protos. Da­niel Leonte (supleant);

- Episcopia Huşilor: protos. Zaharia Curteanu de la M-rea „Al. Vlahuţă“ (titular).

c) Pentru Consistoriul Supe­rior Bisericesc:

- pr. Fercal Petru de la Parohia „Sf. Ioan Botezătorul“, Protopopiatul Botoşani (titular);

- pr. Segneanu Lauren­ţiu de la Parohia „Sf. Nicolae“, Pro­topopiatul Roman (supleant).

d) Pentru Consistoriul Supe­rior Bisericesc Monahal:

- arhim. Nechifor Horia, sta­reţul Mănăstirii „Sf. Trei Ie­rarhi“ şi exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor (titular);

- arhim. Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna şi e­xarh al mănăstirilor din Ar­hiepiscopia Sucevei şi Rădău­ţilor (supleant).

De asemenea, membrii Sino­dului mitropolitan au abordat şi aspecte ce ţin de disciplina bisericească şi probleme legate de patrimoniul bisericesc. (Bi­roul de Presă al Arhiepiscopiei Iaşilor)

Ultimele articole