Episcopia Hușilor scoate la concurs următoarele parohii vacante:

Parohii gradul I – urban:

Parohia „Înălțarea Domnului” - Bârlad, Protopopiatul Bârlad (are biserică, nu are casă parohială)

Parohii gradul I - rural:

Parohia Văleni II, comuna Văleni, Protopopiatul Vaslui (biserică comună cu Parohia Văleni I, casă parohială în construcție)

Parohia Zorleni II, comuna Zorleni, Protopopiatul Bârlad (fără biserică, fără casă parohială)

Parohii gradul II - rural

Parohia Mânzați, comuna Alexandru Vlahuță, Protopopiatul Bârlad (are biserică, nu are casă parohială)

Parohia Sărățeni, comuna Murgeni, Protopopiatul Bârlad (are biserică și casă parohială)

Parohia Avrămești, comuna Voinești, Protopopiatul Bârlad (are biserică și casă parohială)

Parohia Țifu, comuna Banca, Protopopiatul Bârlad (are biserică și casă parohială)

Parohii gradul III – rural

Parohia Ghergheleu, comuna Codăești, Protopopiatul Vaslui (are biserică, are casă parohială)

Parohia Bozia, comuna Fălciu, Protopopiatul Huși (are biserică și casă parohială)

Parohia Găgești, comuna Găgești, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială)

Parohia Crâng, comuna Ciocani, Protopopiatul Bârlad (are biserică, nu are casă parohială)

Parohia Călimăneşti, comuna Puieşti, Protopopiatul Bârlad (are biserică, nu are casă parohială)

 

Pentru parohiile de categoria I  urban şi rural concursul va consta din:

 • Probă liturgică
 • Probă scrisă (anexă tematica și bibliografia)
 • Interviu
 • Analiza dosarului

Pentru parohiile de categoria II și III concursul va consta din:

 • Analiza dosarului
 • Interviu

Actele necesare pentru dosarul de examen și concursul de dosare (gradul II și III):

 • cerere de înscriere către Chiriarh
 • copie după actele de studiu și foaia matricolă
 • adeverinţă privind vechimea în preoţie și gradul profesional
 • memoriu de activitate vizat de protopop
 • recomandarea protopopului care să conțină și notările administrative pe ultimii 5 ani
 • recomandarea duhovnicului

Condiții de înscriere:

 • Vechime de cel puțin 5 ani în parohie
 • Candidatul nu a beneficiat de un alt transfer în ultimii 5 ani
 • Candidatul nu a avut abateri disciplinare

Dacă în urma concursului nu se ocupă parohiile de gradul II și III, pentru ele se vor putea înscrie, în ordinea mediilor, absolvenții examenului de capacitate preoțească.

Calendarul examenului:

03 iunie – 22 iunie 2020: depunerea dosarelor la Centrul Eparhial Huși

03 iulie 2020: 

07.00-09.00 proba practică liturgică (pentru parohiile de gradul I urban şi rural)

09.30-11.30 proba scrisă (pentru parohiile de gradul I urban şi rural)

12.00 – interviu (pentru toate categoriile)

Ultimele articole