Episcopia Hușilor organizează un nou concurs pentru următoarele parohii vacante:

Parohii gradul I - urban:

Parohia Sfântul Ioan I Vaslui, Protopopiatul Vaslui, biserică comună cu Parohia Sf. Ioan II, fără casă parohială

Parohia Sfântul Spiridon II Bârlad, Protopopiatul Bârlad, biserică comună cu Parohia Sf. Spiridon I, fără casă parohială

Parohii gradul I - rural:

Parohia Codăești II, comuna Codăești, Protopopiatul Vaslui (biserică comună cu Parohia Codăești I, casă parohială în construcție)

Parohii gradul II - rural

Parohia Ursoaia, comuna Ivănești, Protopopiatul Vaslui (are biserică și casă parohială)

Parohia Zăpodeni de Sus, comuna Zăpodeni, Protopopiatul Vaslui (are biserică, nu are casă parohială)

Parohia Arsura, comuna Arsura, Protopopiatul Huși (are biserică și casă parohială)

Parohia Mânzați, comuna Alexandru Vlahuță, Protopopiatul Bârlad (are biserică, nu are casă parohială)

Parohia Sărățeni, comuna Murgeni, Protopopiatul Bârlad (are biserică și casă parohială)

Parohii gradul III – rural

Parohia Bozia, comuna Fălciu, Protopopiatul Huși (are biserică și casă parohială)

Parohia Găgești, comuna Găgești, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială).

 

Pentru parohiile de categoria I urban*  și rural concursul va consta din:

 • Probă scrisă (anexă tematica și bibliografia)
 • Probă practică liturgică
 • Analiza dosarului
 • Interviu

* Potrivit Ghidului privind numirea și transferarea clerului la parohii (Anexă la Hot. Sf. Sinod. Nr. 5504/2011), media minimă pentru promovarea examenului la parohiile urbane trebuie să fie de  8,51

Pentru parohiile de categoria II și III concursul va consta din:

 • Analiza dosarului
 • Interviu

Actele necesare pentru dosarul de examen și concursul de dosare (gradul II și III):

 • cerere de înscriere către Chiriarh
 • copie după actele de studiu și foaia matricolă
 • adeverinţă privind vechimea în preoţie și gradul profesional
 • memoriu de activitate vizat de protopop
 • recomandarea protopopului care să conțină și notările administrative pe ultimii 5 ani
 • recomandarea duhovnicului

Condiții de înscriere:

 • Vechime de cel puțin 5 ani în parohie
 • Candidatul nu a beneficiat de un alt transfer în ultimii 5 ani
 • Candidatul nu a avut abateri disciplinare

 

Dacă în urma concursului nu se ocupă parohiile de gradul II și III, pentru ele se vor putea înscrie, în ordinea mediilor, absolvenții examenului de capacitate preoțească.

 

Calendarul examenului:

12.10-07.11.2018 depunerea dosarelor la Centrul Eparhial Huși

15.11.2018:  

08.00-10.00 proba practică liturgică (pentru parohiile de gradul I)

10.30-12.30 proba scrisă (pentru parohiile de gradul I)

13.30 – interviu (pentru toate categoriile)