Episcopia Hușilor scoate la concurs următoarele posturi vacante:

Parohii gradul I – urban:

Preot paroh - Parohia „Sf. Nicolae II”- Vaslui, Protopopiatul Vaslui (biserică comună cu Parohia Sf. Nicolae I, nu are casă parohială)

 

Parohii gradul I - rural:

Preot paroh - Parohia Giurcani, comuna Găgești, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială, filie - Peicani)

Preot paroh - Parohia Șuletea, comuna Șuletea (are biserică, are casă parohială)

 

Parohii gradul II - rural

Preot paroh - Parohia Bogdănești, comuna Fălciu, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială, filie – Odaia Bogdana)

Preot paroh - Parohia Cozmești, comuna Cozmești, Protopopiatul Vaslui (are biserică, are casă parohială, filii – Bălești și Unirea)

Preot paroh - Parohia Costești II, comuna Costești, Protopopiatul Vaslui (are biserică, are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Lupești, comuna Mălușteni, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială, filie: Mânzătești)

 

Parohii gradul III – rural

Preot paroh - Parohia Rânceni, comuna Berezeni, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială, filii – Mușata și Stuhuleț)

Preot paroh - Parohia Mălăiești, comuna Vutcani, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială)

 

Pentru posturile de preot paroh de la parohiile de categoria I  urban şi rural concursul va consta din:

 • Probă liturgică
 • Probă scrisă (anexă tematica și bibliografia)
 • Interviu
 • Analiza dosarului

Pentru posturile de preot paroh de la parohiile de categoria II și III concursul va consta din:

 • Analiza dosarului
 • Interviu

Actele necesare pentru dosarul de examen și concursul de dosare (gradul II și III):

 • cerere de înscriere către Chiriarh
 • copie după actele de studiu și foaia matricolă
 • adeverinţă privind vechimea în preoţie și gradul profesional
 • memoriu de activitate vizat de protopop
 • recomandarea protopopului care să conțină și notările administrative pe ultimii 5 ani
 • recomandarea duhovnicului ce va conține:
  • o caracterizare a candidatului;
  • menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice ale candidatului;
  • numărul de telefon al duhovnicului;

Condiții de înscriere:

 • Vechime de cel puțin 5 ani în parohie
 • Candidatul nu a beneficiat de un alt transfer în ultimii 5 ani
 • Candidatul nu a avut abateri disciplinare

Dacă în urma concursului nu se ocupă posturile de preot paroh/slujitor de la parohiile de gradul II și III, pentru ele se vor putea înscrie, în ordinea mediilor, absolvenții examenului de capacitate preoțească.

Calendarul examenului:

25 octombrie -16 noiembrie 2021: depunerea dosarelor la Centrul Eparhial Huși

23 noiembrie 2021: 

07.00-09.00 - proba practică liturgică (pentru posturile de preot paroh de la parohiile de gradul I urban şi rural)

09.30-11.30 - proba scrisă (pentru posturile de preot paroh de la parohiile de gradul I urban şi rural)

12.00 – interviu (pentru toate categoriile)

Ultimele articole