Episcopia Hușilor scoate la concurs următoarele parohii vacante:

Parohii gradul I – urban:

Parohia „Sf. Mina II” - Bârlad, Protopopiatul Bârlad (biserică comună cu Parohia „Sf. Mina I”, nu are casă parohială)

Parohii gradul I - rural:

Parohia Giurcani, comuna Găgești, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială, filie - Peicani)

Parohia Unțești, comuna Bogdănești, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială, filii – Hupca, Vlădești și Ulea)

Parohia Viișoara, comuna Viișoara, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)

Parohii gradul II - rural

Parohia Boțești, comuna Boțești, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială)

Parohia Cozmești, comuna Cozmești, Protopopiatul Vaslui (are biserică, are casă parohială, filii – Bălești și Unirea)

Parohia Mălușteni, comuna Mălușteni, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială, filie - Chireasca)

Parohii gradul III – rural

Parohia Rânceni, comuna Berezeni, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială, filii – Mușata și Stuhuleț)

Parohia Stroiești, comuna Tătărăni, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială în reparații, filii – Giurgești, Valea lui Bosie și Bobești)

Parohia Docăneasa, comuna Vinderei, Protopopiatul Bârlad (are biserică, nu are casă parohială, va fi rearondată filia Valea Lungă, de la Parohia Vinderei, la Parohia Docăneasa)

Pentru parohiile de categoria I  urban şi rural concursul va consta din:

 • Probă liturgică
 • Probă scrisă (anexă tematica și bibliografia)
 • Interviu
 • Analiza dosarului

Pentru parohiile de categoria II și III concursul va consta din:

 • Analiza dosarului
 • Interviu

Actele necesare pentru dosarul de examen și concursul de dosare (gradul II și III):

 • cerere de înscriere către Chiriarh
 • copie după actele de studiu și foaia matricolă
 • adeverinţă privind vechimea în preoţie și gradul profesional
 • memoriu de activitate vizat de protopop
 • recomandarea protopopului care să conțină și notările administrative pe ultimii 5 ani
 • recomandarea duhovnicului ce va conține:
  • o caracterizare a candidatului;
  • menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice a candidatului;
  • numărul de telefon al duhovnicului;

Condiții de înscriere:

 • Vechime de cel puțin 5 ani în parohie
 • Candidatul nu a beneficiat de un alt transfer în ultimii 5 ani
 • Candidatul nu a avut abateri disciplinare

Dacă în urma concursului nu se ocupă parohiile de gradul II și III, pentru ele se vor putea înscrie, în ordinea mediilor, absolvenții examenului de capacitate preoțească.

Calendarul examenului:

23 februarie – 24 martie 2021: depunerea dosarelor la Centrul Eparhial Huși

30 martie 2021: 

07.00-09.00 - proba practică liturgică (pentru parohiile de gradul I urban şi rural)

09.30-11.30 - proba scrisă (pentru parohiile de gradul I urban şi rural)

12.00 – interviu (pentru toate categoriile)