Episcopia Hușilor scoate la concurs următoarele posturi vacante:

Parohii gradul I – urban:

Preot paroh - Parohia „Sf. Spiridon I” - Bârlad, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)

Preot paroh - Parohia „Sf. Nicolae II”- Vaslui, Protopopiatul Vaslui (biserică comună cu Parohia „Sf. Nicolae I”, nu are casă parohială)

Preot slujitor - Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel”- Vaslui, Protopopiatul Vaslui

 

Parohii gradul I - rural:

Preot paroh - Parohia Giurcani, comuna Găgești, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială, filie - Peicani)

Preot paroh - Parohia Muntenii de Jos II, comuna Muntenii de Jos (nu are biserică, nu are casă parohială)

 

Parohii gradul II - rural

Preot paroh - Parohia Boțești, comuna Boțești, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Gugești, comuna Boțești, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Bogdănești, comuna Fălciu, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială, filie – Odaia Bogdana)

Preot paroh - Parohia Cozmești, comuna Cozmești, Protopopiatul Vaslui (are biserică, are casă parohială, filii – Bălești și Unirea)

Preot paroh - Parohia Mălușteni, comuna Mălușteni, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială, filie - Ghireasca)

 

Parohii gradul III – rural

Preot paroh - Parohia Rânceni, comuna Berezeni, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială, filii – Mușata și Stuhuleț)

Preot paroh - Parohia Docăneasa, comuna Vinderei, Protopopiatul Bârlad (are biserică, nu are casă parohială, vor fi rearondate filiile Valea Lungă și Tălășmani, de la Parohia Vinderei la Parohia Docăneasa)

 

Pentru posturile de preot paroh/slujitor de la parohiile de categoria I  urban şi rural concursul va consta din:

 • Probă liturgică
 • Probă scrisă (anexă tematica și bibliografia)
 • Interviu
 • Analiza dosarului

Pentru posturile de preot paroh/slujitor de la parohiile de categoria II și III concursul va consta din:

 • Analiza dosarului
 • Interviu

Actele necesare pentru dosarul de examen și concursul de dosare (gradul II și III):

 • cerere de înscriere către Chiriarh
 • copie după actele de studiu și foaia matricolă
 • adeverinţă privind vechimea în preoţie și gradul profesional
 • memoriu de activitate vizat de protopop
 • recomandarea protopopului care să conțină și notările administrative pe ultimii 5 ani
 • recomandarea duhovnicului ce va conține:
  • o caracterizare a candidatului;
  • menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice a candidatului;
  • numărul de telefon al duhovnicului;

Condiții de înscriere:

 • Vechime de cel puțin 5 ani în parohie
 • Candidatul nu a beneficiat de un alt transfer în ultimii 5 ani
 • Candidatul nu a avut abateri disciplinare

Dacă în urma concursului nu se ocupă posturile de preot paroh/slujitor de la parohiile de gradul II și III, pentru ele se vor putea înscrie, în ordinea mediilor, absolvenții examenului de capacitate preoțească.

Calendarul examenului:

01-21 septembrie 2021: depunerea dosarelor la Centrul Eparhial Huși

30 septembrie 2021: 

07.00-09.00 - proba practică liturgică (pentru posturile de preot paroh/slujitor de la parohiile de gradul I urban şi rural)

09.30-11.30 - proba scrisă (pentru posturile de preot paroh/slujitor de la parohiile de gradul I urban şi rural)

12.00 – interviu (pentru toate categoriile)