Demnitatea persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu, precum și virtutea biblică a milosteniei, a grijii pentru cei aflați în suferințe de orice fel, sunt principii fundamentale pentru o societate modernă, fiind aduse în atenție cu ocazia Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei (17 octombrie), fixată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU),  în data de 22 decembrie 1992.

Aceste principii profund creștine nu rămân însă circumscrise doar unor contexte generale, teoretice, oricât de multă bună intenție ar fi în spatele acestora. În duh creștin, acestea trebuie să caracterizeze conduita noastră zilnică, fiind transpuse mai ales în relațiile pe care le construim cu cei de la care, aparent, nu avem nimic de așteptat, adică cei care au cea mai mare nevoie de atenția și grija noastră.

Copii și familii vulnerabile sau vârstnici cu multiple neputințe, toți aflați la limita sărăciei și a excluziunii sociale, așteaptă faptele iubirii milostive ale lui Dumnezeu, materializate zilnic prin cei care se pun în slujba semenilor lor, cu conștiința că în spatele neputinței, a sărăciei sau a unor alegeri greșite de viață, se profilează chipul divin din fiecare om.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune căsărăcia sau bogăția nu pot învinge dragostea, dar dragostea poate învinge și sărăcia și bogăția”.

Acesta este motivul pentru care, an de an, serviciile sociale oferite de Episcopia Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă Huși”, se diversifică, căutând să se plieze cât mai concret pe nevoile identificate în comunitățile din mediul rural sau urban. Principiile fundamentale rămân însă aceleași, având ca sursă primă iubirea creștină, concretizată prin facilitarea accesului la educație - rețeta sigură a depășirii stării de sărăcie, alături de grija pentru cei în vârstă, singuri și fără posibilități.

Cele 11 așezăminte sociale din cadrul Asociației „Filantropia Ortodoxă Huși”, dedicate celor mai vulnerabile categorii de vârstă, însumează zilnic un număr de 704 beneficiari:

1. Așezământul Social „Sf. Ierarh Nicolae” Fălciu;

- Centru de zi pentru copii

- Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

2. Așezământul Social „Sf. Gheorghe” Ghermănești;

- Centru de zi pentru copii

- Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

- Serviciul de asistență comunitară

3. Așezământul Social „Sf. Stelian” Boțești;

- Centru de zi pentru copii

- Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

- Cămin pentru persoane vârstnice „Sf. Gheorghe”

- Serviciul mobil de acordare a hranei – „Masa pe roți”

4. Așezământul Social „Sfinții Adrian și Natalia” Vaslui;

- Centru de zi pentru copii

- Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

5. Așezământul Social „Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv” Bârlad;

- Centru de zi pentru copii

6. Așezământul Social „Căpitan Rudi Pavel Florentin” Bârlad;

- Centru de zi pentru copii

7. Așezământul Social „Sf. Mc. Chiriachi” Huși;

- Centru de zi pentru copii

- Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

- Centrul Cultural Educațional

8. Complex medical „Sf. Mare Muceniță Chiriachi”  Episcopia Hușilor;

- Serviciul de îngrijire medicală, la domiciliu

- Serviciul de Ambulanță „Filantropia Ortodoxă” Huși

- Cabinet de kinetoterapie și recuperare medicală

9. Așezământul Social „Sf. Spiridon” Bârlad;

-Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

10. Așezământul Social „Sf. Calinic de la Cernica” Vutcani

- Cămin pentru persoane vârstnice

11. Așezământul Social „Sf. Proroc Daniel” Răşcani

- Serviciul Cantină Socială

Acestora se adaugă o serie de programe cu caracter anual, precum: „De Paşti aducem împreună lumină în suflete”, „Bun venit copilărie”, „Ajutor de urgență”, „Mama și copilul”, „Un ghiozdan pentru noul an școlar”, și „Dar de Crăciun”, precum și numeroase burse de studiu și de excelență, care însumează, în ultimii cinci ani, peste 25.000 de beneficiari (copii și bătrâni săraci).

Este necesar să citim nevoile celui de lângă noi. Dragostea și mila, pe care trebuie să le manifestăm față de semenul nostru, sunt fără de frontiere.

Într-o lume în care dispunem de tehnică și comunicăm foarte rapid, este necesar să ne apropiem sufletele unul de celălalt și să suspendăm diferențele, prejudecățile și tot ceea ce poate constitui un obstacol în manifestarea iubirii față de semenul nostru.

Se impune ca altarul dragostei lui Dumnezeu, la care slujim cu toții, clerici și credincioși, să hrănească altarul inimii aproapelui nostru, care este sărac și neputincios. Deci, rugăciune și acțiune.

Să ne rugăm neîncetat pentru orice lacrimă care cade peste obrazul unui copil sărman, privat de educație, pentru că este nevoit să-și câștige traiul zilnic prin truda mâinilor sale fragile; să ne rugăm pentru orice mamă căreia îi arde sufletul de dor după copilul lăsat acasă, în ţară, în grija bunicii sau a rudeniilor; să ne rugăm pentru orice bătrân abandonat, sărman și singur.