Prezentăm alăturat cuvântul Preasfintitului Părinte Episcop Ignatie rostit la Vaslui cu prilejul Independenței de Stat a României și Zilei Europei - 09 mai 2018

Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne încredinţează de adevărul că „mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prieteni” (Ioan 15, 13). Cu alte cuvinte, Hristos este cel care ne dă măsura dragostei pentru semeni: jertfa deplină pentru ei. Acest lucru l-au făcut toţi eroii neamului care au murit „pentru libertatea şi demnitatea poporului român”, pentru suveranitatea, independenţa şi integritatea României .

În toţi eroii neamului găsim întrupată dragostea necondiţionată pentru două valori cardinale existenţei umane: credinţa şi iubirea de patrie. Nu putem pătrunde frumos şi demn în conştiinţa posterităţii dacă parcursul vieţii noastre pământeşti nu este imprimat de lumina jertfei, de bucuria abnegaţiei şi de frumuseţea dragostei pentru ţară şi pentru toate valorile pe care aceasta o  reprezintă. În acest sens, scriitorul Ion Agârbiceanu remarca faptul că: poporul „nu trece în legendă, nu înconjoară cu aureola sfinţeniei, nici pe tirani, nici pe demagog, nici pe cel încântat de sine însuşi, nici pe marele simulator. El simte aurul din sufletul cuiva cum simte magnetul din fierul ascuns. Şi acest aur sufletesc, absolut necesar pentru a rămâne în amintirea şi cultul poporului, e dragostea dezinteresată şi jertfa pentru semenii tăi mai mici, mai neputincioşi, dar măreţi luaţi în colectivitate”.

Prin urmare, eroii neamului constituie cea mai frumoasă şi aleasă ofrandă a poporului român către Dumnezeu.

Ultimele articole