Activitatea de asistenţă socială în cadrul Episcopiei Huşilor

În Episcopia Huşilor activitatea de asistenţă socială este conformă cu prevederile „Statutului pentru organizarea şi functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, aprobat de Sfântul Sinod prin hotarârea nr. 4768/28 noiembrie 2007, recunoscut de către Guvernul Romaniei prin H.G. nr. 53/16 ianuarie 2008 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 50/22 ianuarie 2008” şi ale „Regulamentului de organizare şi functionare a sistemului de asistenţă socială în Biserica Ortodoxa Româna”.

Sectorul Social-Filantropic şi Misionar din cadrul Administraţiei Eparhiale a Episcopiei Huşilor a fost înfiinţat prin decizia nr. 74 din 25 ianuarie 2002 a Permanenţei Consiliului Eparhial.

Activitatea de asistenţă socială la nivel eparhial este organizată şi desfaşurată prin “Biroul de asistenţă socială“, componentă a Sectorului Social – Filantropic şi Misionar al Eparhiei.

Sectorul Social –Misionar este coordonat de un consilier eparhial social numit de chiriarhul locului, iar Biroul de asistenţă socială este condus de un inspector eparhial cu probleme de asistenţă socială.

Scopul Sectorului Social este de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor aflate în dificultate (materială, financiară, spirituală, psihică, fizică şi/sau socială) din judeţul Vaslui, prin oferirea de servicii de asistenţă socială persoanelor care au nevoie, nediscriminatoriu şi neconditionat.

Din data de 16 mai 2008, Biroul de Asistenţă Socială Vaslui din cadrul Centrului Eparhial a fost acreditat de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale din judeţul Vaslui. Ca urmare a acestei decizii, Episcopia Huşilor este autorizată în a furniza servicii sociale.

Birourile de Asistenţă Socială ale Centrului Eparhial, cât şi cele al Protoieriilor au ca activităţi cu caracter permanent, identificarea cazurilor sociale individuale şi stabilirea grupurilor ţintă care necesită intervenţie urgentă. Activitatea de asistenţă socială în cadrul parohiilor se desfăşoară sub îndrumarea preoţilor, cu implicarea preoteselor şi a membrilor consiliilor parohiale.

Principalii parteneri din domeniul social ai Episcopiei Huşilor sunt:

- Patriarhia Română;
- Mitropolia Moldovei şi Bucovinei;
- Secretariatul de Stat pentru Culte;
- Fundaţia “Maica Tereza” – Olanda;
- Fundaţia “Prieteni pentru Moldova”- Olanda;
- International Orthodox Christian Charities (IOCC)
- Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştin Ortodoxa;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui;
- Spitalele din Vaslui, Bârlad, Negreşti, Huşi.

Ultimele articole