Ieri, 29 iunie 2015, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel a fost o dublă sărbătoare la Huși: hramul catedralei voievodale și împlinirea a șase ani de la întronizarea Preasfințitului Corneliu ca Episcop al Hușilor.

Curtea Catedralei episcopale din Huși, ctitorită de Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, a fost neîncăpătoare ieri pentru pelerinii sosiți din tot județul Vaslui la hramul acesteia. Pentru ca sărbătoarea să fie completă, a fost adusă spre închinare icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, din judeţul Neamţ, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului.

Programul sărbătorilor a debutat sâmbătă, 27 iunie, când a fost întâmpinată icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, iar apoi duminică seara manifestările au continuat cu o procesiune pe străzile municipiului Huși, cu icoana Maicii Domnului, alături de racla în care se află un fragment din moaştele Sfintei Muceniţe Chiriachi – din Catedrala episcopală din Huși.

În dimineața hramului Catedralei, după slujba Utreniei, soborul preoţilor şi al diaconilor l-a întâmpinat pe Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor, în faţa Reşedinţei episcopale. Ierarhul s-a închinat mai întâi la icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni şi la racla Sfintei Muceniţe Chiriachi, apoi s-a îndreptat spre podiumul de lângă catedrală. La Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor, a fost înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte clericii din Administraţia eparhială, părinţi protoierei din eparhie, stareţi şi duhovnici ai mănăstirilor, slujitorii Catedralei Episcopale din Huşi, dar şi alţi clerici invitaţi. Răspunsurile la strană au fost date de corul Catedralei episcopale din Huşi, dirijat de preot Marian Simion.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, a vorbit despre câteva asemănări care există între cei doi Apostoli, Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Pavel: „Apostolul Petru, pescarul din Betsaida Galileii a dat mărturia cea bună în apropierea orașului Cezareea. Când a fost întrebat de Mântuitorul Iisus Hristos asupra identității Lui, ce părere au oamenii despre Cine este El, în numele tuturor Apostolilor, a răspuns bătrânul pescar Petru: «Tu ești Hristos, Fiul Lui Dumnezeu Celui Viu!», iar Domnul i-a spus că «Nu trupul și sângele i-au descoperit aceasta, ci Dumnezeu Tatăl Cel din ceruri.» De aceea, i-a spus că mărturisirea credinței lui va face ca Biserica care o întemeiază Domnul va fi biruitoare deasupra veacurilor și timpurilor. Celălalt apostol, Pavel, Saul cel din Tars, născut evreu, fariseu, plin de râvnă pentru Legea lui Moise, se întâlnește cu Mântuitorul, așa cum mărturisește el însuși, pe drumul către orașul Damasc din Siria. În mijlocul zilei, o lumină puternică din ceruri l-a cuprins deodată și celui care prigonea Biserica Lui Hristos și lupta împotriva ei, Saul, i se descoperă Cel pe care Îl prigonea. «Cine ești Doamne?». « Eu sunt Iisus pe care tu Îl prigonești». «Ce trebuie să fac?». «Mergi în cetate și acolo ți se va spune ce trebuie să faci». Și în cetate a mers, trei zile fiind fără vedere, și după trei zile a primit taina Sfântului Botez, devenind Apostolul Pavel. El nu va înceta a mărturisi că în Persoana Mântuitorului Hristos se află toate cele văzute și cele nevăzute și că toate au fost create prin El și că Dumnezeu a creat lumea prin Hristos și a mântuit-o prin El. Apoi, n-a încetat de a mărturisi taina credinței, pe Hristos cel mort și înviat, din Antiohia Siriei, până la Roma, peste tot întemeind biserici, hirotonind preoți și episcopi, pe care i-a încredințat Cuvântului lui Dumnezeu și Harului Său, Care poate să-i întărească și să-i sfințească”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Corneliu a felicitat pe toți cei ce poartă numele celor doi apostoli. Apoi, Preasfinția Sa a fost felicitat la Centrul eparhial, cu ocazia aniversării a şase ani de slujire arhierească, de la întronizarea ca Episcop al Huşilor.

Catedrala din Huși a fost construită de domnitorul Ştefan cel Mare în anul 1495, în cadrul curţii domneşti, funcţionând de-a lungul timpului ca mânăstire şi catedrala episcopală, începând din anul 1598. Monument istoric de valoare, a fost reconstruit în secolele XVIII-XIX și mai păstrează astăzi doar urmele temeliilor şi pisania din vremea marelui voievod. Biserica a fost avariată de cutremurul din 1692, incendiată şi jefuită în 1711 de tătari şi a fost reclădită în perioada 1753-1756 de către episcopul Inochentie, cu ajutorul domnitorului Matei Ghica. Lăcaşul a suferit numeroase transformări, de la ferestre în sus; în 1863 zona cornişei, în 1945 turlele, s-a adăugat în 1896 proscomidiarul, în 1910 veşmântăria şi în 1945 pridvorul cel mare. Biserica a fost pictată de Gheorghe Tătărescu, între 1890-1891, pictură refăcută în 1945 şi în 1996.

Ultimele articole