Centrul Eparhial Huși organizează, în data de 07.03.2023, examenul de Capacitate preoțească, potrivit Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, aprobată prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008, la sediul Protopopiatului Huși, str. 1 Decembrie, nr. 1, Huși, după următorul program:

09.00 - 12.00 – proba scrisă

13.00 – proba orală

Dosarele de înscriere vor conține:

  • dosar cu șină pentru biblioraft;
  • cerere de înscriere (adresată Chiriarhului);
  • copii după actele de studiu (Foaia matricolă şi Diploma (adeverința) de Licenţă);
  • Curriculum vitae;
  • Copii după: certificat de naștere; certificat de botez; carte de identitate; certificat de căsătorie; binecuvântarea chiriarhului pentru căsătorie; certificat de cununie religioasă;
  • recomandarea duhovnicului Facultăţii absolvite;
  • Recomandarea duhovnicului personal (va conține: a. o caracterizare a candidatului; b. menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice la hirotonie a candidatului; c. numărul de telefon al duhovnicului)

Dosarele se vor depune la Secretariatul Centrului Eparhial Huși, până la data de 24.02.2023.

Bibliografia pentru examen se poate consulta în documentul word atașat.