Centrul Eparhial Huși organizează în data de 05.11.2018 examenul de Capacitate preoțească, potrivit Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, aprobată prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008, la sediul Protopopiatului Huși, str. 1 Decembrie, nr. 1, Huși, după următorul program:

            09.00-12.00 – proba scrisă

            13.00– proba orală

Dosarele de înscriere vor conține:

  • dosar cu șină pentru biblioraft;
  • cererea de înscriere (adresată Chiriarhului);
  • copii după actele de studiu (Foaia matricolă şi Diploma (adeverința) de Licenţă);
  • Curriculum vitae;
  • recomandarea Duhovnicului Facultăţii absolvite;

Dosarele se vor depune la Secretariatul Centrului Eparhial Huși, până la data de 25.10.2018.

Bibliografia pentru examen se poate consulta în documentul word atașat.

Ultimele articole