Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Ierarh Grigorie Palama”, din municipiul Bârlad, Protopopiatul Bârlad, Episcopia Hușilor, județul Vaslui, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de realizare a picturii din nou, în tehnica „frescă” pentru suprafața de aproximativ 914,25 mp, la Catedrala cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Ierarh Grigorie Palama”, pentru pictorii de categoria I.

Pictorii interesați vor prezenta Parohiei, până cel târziu la 19.03.2023, ofertele de execuție, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului Parohial din data de 20.03.2023, orele 17:00.

Ofertele se trimit la la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Ierarh Grigorie Palama”, str. Frunzelor, nr. 7, municipiul Bârlad, județul Vaslui.

Persoana de contact: PC. Pr. Ciprian Aurelian Tacu, tel. 0766.465.173; mail: cipriantacu@yahoo.com