Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii Catedralei Episcopale din Huşi, au fost sărbătoriţi într-un mod aparte la Huşi. Sfânta Liturghie de hram a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan, alături de Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, de Preasfinţitul Părinte Macarie, al românilor ortodocşi din Europa de Nord şi de Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte părinţii consilieri de la Centrul Eparhial, părinţii protopopi, stareţi şi alţi invitaţi.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită pe podiumul special amenajat în curtea Catedralei Episcopale, iar răspunsurile la strană au fost date de grupul psaltic „Sfântul Ierarh Grigorie Palama” al preoţilor din protopopiatul Vaslui.

În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a îndemnat pe cei prezenţi să se regăsească în chipurile de sfinţenie ale Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, „pentru a încerca să ne înscriem pe aceeaşi cale pe care au bătătorit-o ei”:

„Dacă eşti bogat, poţi privi la Sfântul Pavel, care aparţina unei familii bogate, ce l-a trimis la şcoli înalte, şi vei vedea că bogat fiind, poţi să nădăjduieşti în Împărăţia Cerurilor. Eşti sărac, îl ai în faţa ta pe Sfântul Petru, om sărac, sărman pescar de pe Marea Galileii. Eşti învăţat, te regăseşti în chipul de sfinţenie a Sfântului Pavel, care îi uimea pe contemporani prin multa sa învăţătură. Eşti om obişnuit, nu cu prea multă carte, îl ai în faţa ta pe Sfântul Petru, care era un om obişnuit, fără carte multă, dar cu râvnă imensă pentru Dumnezeu.(...) Dacă eşti om cu multă credinţă, îl rogi pe Dumnezeu să se împlinească în viaţa ta ce a spus Sfântul Pavel, că nu mai trăieşte el, ci Hristos tăieşte în el.

Eşti îndoielnic în credinţă, nu deznădăjdui, căci îl ai în faţa ta pe Apostolul Petru, care s-a îndoit până la a-L tăgădui pe Domnul Hristos, dar a plâns cu amar şi a dobândit Taina Căinţei şi a fost reprimit de Domnul.(...)

Eşti om cuprins de deznădejde, îl ai pe Sfântul Petru care a spus că Hristos, după Înviere, a coborât în cele mai de jos ale pământului ca să vestească celor de acolo Taina Împărăţiei. Şi în iadul deznădejdii tale poate să coboare Dumnezeu, aşa cum coboară ploaia pe pământ, ca să te ridice pe tine în Taina Împărăţiei Sale! (...)

Putem să ne regăsim în Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel care ne-au lăsat viaţa lor şi bogăţia cuvintelor lor din care să ne hrănim aşa cum suntem chemaţi acum să ne hrănim din Taina Sfintei Liturghii.

Numeroşi credincioşi au participat la slujbă, cu toate că ploaia torenţială care a început în timpul Sfintei Liturghii a făcut lucrul acesta foarte dificil. A fost însă doar prilejul pentru a se putea observa perfecta comuniune între ierarhi, cler şi popor, căci, la invitaţia expresă a Părintelui Episcop Ignatie, întâi copiii, apoi toţi cei care nu au reuşit să găsească un adăpost, au urcat pe scenă, aşezându-se în jurul altarului pe care s-a slujit Sfânta Liturghie. S-a realizat astfel imaginea firească a Bisericii: clerul şi poporul uniţi şi gravitând în jurul Sfântului Potir.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a mulţumit Ierarhilor prezenţi, oficialităţilor prezente, remarcând în mod special pe domnul ministru - secretar de stat Victor Opaschi, membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Huşilor, precum şi tuturor creştinilor prezenţi: „L-aţi primit pe Hristos prin Sfânta Împărtăşanie, şi vă mulţumesc pentru că aceasta este participarea reală la Sfânta Liturghie, aceasta este Biserica cea vie, atunci când noi ne împărtășim, când îl primim pe Hristos!”

După Sfânta Liturghie, domnul ministru - secretar de stat Victor Opaschi, în mesajul adresat, a remarcat suflul nou şi dinamica vieţii bisericeşti din Episcopia Huşilor, felicitându-l pe Ierarhul Huşilor şi asigurând pe toţi cei prezenţi de o permanentă conlucrare.

Ultimele articole