În ziua sărbătorii Izvorului Tămăduirii, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Bujoreni, protopopiaul Bârlad, cu prilejul hramului sfântului lăcaş. Răspunsurile liurghice au fost date de corul „Dignus est” al preoţilor din Episcopia Huşilor.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a explicat principalele repere duhovniceşti ale sărbătorii închinate Maicii Domnului:

„De ce sărbătorim această minune a Maicii Domnului în Săptămâna Luminată? Una dintre motivaţii este aceea că Maica Domnului este Maica Luminii, căci Hristos a venit să aducă în lume Lumina sfinteniei, a dragostei, a păcii. Iar cea care s-a împărtăşit de la început de această Lumină, cea care s-a bucurat de roadele îndumnezeirii firii umane este Maica Domnului. Lumina lui Dumnezeu, lumina necreată, este cea care pătrunde în sufletul omului cu foarte multă discreţie.”

De asemenea, Ierarhul Huşilor a arătat că învăţăm de la Maica Domnului discreţia şi delicateţea:

Viaţa Maicii Domnului s-a identificat cu viaţa lui Hristos. Când iubeşti pe cineva foarte mult, nu mai trăieşti pentru tine, conţinutul vieţii celui de lângă tine devine conţinutul vieţii tale. Tot ceea ce faci tu se reportează la persoana pe care o iubeşti foarte mult. Şi cele mai nesemnificative gesturi le treci prin filtrul dragostei. Dacă noi, la nivelul nostru uman, atât de slăbănogit, trăim această calitate a dragostei, de a ne dărui total celor din jurul nostru, cu atât mai mult Maica Domnului s-a dedicat Domnului Hristos.

Omul care trăieşte în smerenie, în discreţie, nu face spectacol de virtuţile, de calităţile de care dispune. El este omul care pentru posteritate va fi celebru. Dacă vrei să fi celebru, aleargă după smerenie şi anonimat, şi vei vedea că Dumnezeu îţi va asigura celebritatea, nu a lumii de azi, ci a sfinţeniei. Aşa s-a întâmplat cu Maica Domnului.(...)

Învăţăm deci de la Maica Domnului să fim oameni de lumină prin tot ceea ce facem, fiecare  gest la nostru să fie imprimat de lumină, de delicateţe, de nobleţe.

În lumea în care trăim astăzi, din nefericire, viaţa privată este pusă sub reflectoare, nu mai există niciun fel de graniţă între viaţa privată şi cea publică, este o intruziune în viaţa personală. Trist este că omul însuși îşi dă acordul ca tot ceea ce ţine de viaţa lui personală, privată, să fie deliciul întregii naţiuni. De ce să alegem să ne otrăvim, să ne murdărim sufletul, să devenim complici la multiplicarea urâtului? Maica Domnului ne învaţă discreţia. Cât de plăcut este un om discret, elegant, cu fineţe, un om care nu pătrunde în viaţa ta, care nu pune întrebări nelalocul lor.”

În cadrul Sfintei Liturghii Părintele Episcop Ignatie a hirotonit întru preot pe preacuviosul ierodiacon Ioachim, vieţuitor al Mănăstirii Bujoreni.