Într-o atmosferă de sărbătoare, numeroşi vasluieni au participat în Piaţa Civică a municipiului reşedinţă de judeţ la manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a României.

În cadrul manifestărilor oficiale prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a avut loc şi tradiționala slujbă de Te-Deum, oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie.

În cuvântul său, rostit înainte de alocuţiunile autorităţilor publice, Preasfinţia Sa a făcut amintit de importanţa şi solemnitatea evenimentului de la 1 decembrie 1918, socotind că tot ceea ce a condus la deznodământul de atunci se află sub semnul proniei dumnezeieşti:

„Martori oculari, precum Alexandru Vaida-Voevod, mărturiseau că toţi români adunaţi la Alba Iulia apreciau importanţa acestui eveniment cu tot sufletul lor. Oare noi cei de astăzi reuşim să valorizăm cu adevărat această moştenire pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în decembrie 1918? Unirea este darul lui Dumnezeu!(...)

Unul din cei care au fost contemporani  cu vremurile respective, Ion Agârbiceanu, surpinde în chip profetic modul cum se raportau cei de atunci la eveniment, într-un dialog imaginar cu Patria: „Tu ştii cât am dorit să te văd aşa cum eşti acum cu toate lanţurile sfărâmate, să strălucești de întreaga ta tinereţe şi frumuseţe. Credeam că-ți vor cădea la sfintele tale picioare adoratorii cu sutele de mii, să te vadă, să te admire, să te cunoască, să te iubească. Credeam că se va face o linişte de biserică de jur-împrejur, şi tu vei fi altarul nostru, România Mare. Şi, iată, în jurul tău e larmă şi alergare, oamenii se zbat după lucruri trecătoare, şi tu, veşnică frumusețe, veşnică avuţie, ești dată uitării…”

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem fructifica acest dar mare al unităţii, mai ales acum, în lumea aceasta atât de bulversată din toate punctele de vedere şi în care morbul dezbinării şi al urii este foarte prezent!

Închei prin cuvintele Regelui Ferdinand, adresate reprezentanţilor guvernului cu prilejul Unirii, cuvinte care sunt ca o rugăciune, ca un indemn: „Să consacrăm unirea gândurilor, unirea sufletelor, dar şi unirea în muncă roditoare, prin strigătul: trăiască România mare, puternică şi unită!“

Manifestările au continuat cu depunerile de coroane de flori la statuia Sfântului Ştefan cel Mare din Piaţa Civică, defilarea militară și un program artistic de muzica populară.

Menţionăm faptul că în dimineaţa aceleaşi zile, Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie a oficiat slujba de Te-Deum şi în municipiul Huşi, în faţa Centrului militar din localitate.

Ultimele articole