Cu prilejul sărbătorii „Intrării Maicii Domnului în Biserică”, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, a oficiat Sfânta Liturghie la biserica Vovidenia din Bârlad, răspunzând invitaţiei făcută de preoții Florin Chireac-Pavliuc şi Ciprian-Petru Căpriţă.

După slujba Acatistului şi a Utreniei, de la ora 9,30 a urmat slujba Sfintei Liturghii în cadrul căreia, după citirea pericopei evanghelice, Preasfinţitul Părinte Ignatie, a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a scos în evidenţă semnificaţia liturgică şi duhovnicească a „Intrării Maicii Domnului în Biserică” pentru toţi creştinii, „de ieri şi de azi”: „Memoria liturgică a zilei de astăzi ne aduce aminte de un eveniment din viaţa Maicii Domnului, care a venit în lume ca rod al rugăciunilor Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana; viaţa ei fiind rugăciune, născută din rugăciune, devenind model de rugăciune isihaştilor şi lumii (...) toţi suntem chemaţi să devenim biserici ale lui Dumnezeu prin Taina Sfântului Botez şi Ungerea cu Sfântul şi Marele Mir - ce se foloseşte doar la sfinţirea bisericii, la sfinţirea antimiselor şi botezul copilaşilor. De ce? Noi prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir devenim biserici ale lui Dumnezeu şi inima noastră devine ca un antimis, ca un altar, pe care noi trebuie să aducem ofranda rugăciunii, a smereniei şi a curăţiei”.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Florin Chireac-Pavliuc i-a mulţumit Preasfinţitului Părinte Ignatie, în numele credincioşilor prezenţi, pentru bucuria împreună liturghisirii, oferindu-i ca semn de mulţumire o icoană cu Maica Domnului, ocrotitoarea acestui sfânt lăcaş. Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie, răspunzând dragostei cu care a fost primit, a oferit buchete de flori la două mame care şi-au adus cei cinci copii pentru a primi Sfânta Împărtăşanie.

Întrucât odată cu „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” au început Catavasiile Naşterii Domnului Iisus Hristos, Preasfinţitul Părinte Episcop a introdus pe toţi cei prezenţi -  preoţi şi credincioşi - în atmosfera frumoaselor colinde de Crăciun, cântând un colind din zona natală a Preasfinţiei Sale.

Biserica Vovidenia din Bârlad este monument istoric ce datează din anul 1826, ctitorie a familiei nobile Duca din Bârlad, pentru care Preasfinţitul Ignatie a oficiat slujba parastasului pomenindu-i pe aceştia şi pe toţi cei care de-a lungul timpului s-au îngrijit de păstrarea şi înfrumuseţarea acestei biserici. 

În după-amiaza aceleiaşi zile, Preasfinţia Sa a vizitat Parohiile Ţifu (preot Zaharia Alexandru) şi Viltoteşti (preot Simionescu Gheorghe) cu filiile acestora, interesându-se de viaţa religios-morală şi de cea de zi cu zi a preoţilor şi credincioşilor.  Precizăm faptul că cele două parohii au şantiere în lucru: de reparaţie capitală la bisericile din localităţile Ţifu şi Micleşti, şi de reconstruire a bisericii parohiale Viltoteşti, distrusă în urma incendiului din iarna anului 2009.

Ultimele articole