Marți, 8 noiembrie 2022, de Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba de resfințire a bisericilor din localitățile Alexandru Vlahuță și Buda, ale Parohiei „Alexandru Vlahuță”, Protopopiatul Bârlad.

După slujba de târnosire a Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Alexandru Vlahuță a urmat Sfânta Liturghie, oficiată în apropierea locașului de cult.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele exarh Zaharia Curteanu, părintele protopop Vasile Lăiu și părintele paroh Ciprian Radu Aghergheloaei.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Sfânta mare Muceniță Chiriachi”, al Catedralei Episcopale din Huși, coordonat de diaconul Vlad Mironescu.

În cuvântul rostit după citirea pericopei evanghelice, Părintele Episcop Ignatie a vorbit despre rolul îngerilor în viața oamenilor:

«În anul morţii regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt şi măreţ şi poalele hainelor Lui umpleau templul. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau și strigau unul către altul, zicând: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!” Din pricina acestor strigăte, porţile se zguduiau din ţâţânele lor, iar templul s-a umplut de fum» (Isaia 6, 1-4)

Memoria liturgică a zilei de astăzi ni-i pune spre cinstire pe Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil și toate Puterile cerești.

Conform mărturiei Sfintei Scripturi și a Tradiţiei Bisericii noastre, sfinţii îngeri sunt cei care vestesc oamenilor voia lui Dumnezeu. Cuvântul „înger” provine din limba greacă și înseamnă „trimis” - cel care are o misiune specială din partea lui Dumnezeu, pentru noi, oamenii.

În Tradiţia Bisericii, cel care ne-a vorbit despre puterile nevăzute este Sfântul Dionisie Areopagitul, care a trăit în secolul al V-lea, undeva în Siria.

Conform mărturiei acestui Sfânt Părinte, și a celor care au venit după el – mai cu seamă, Sfântul Nichita Stithatul, lucrarea esenţială a îngerilor este rugăciunea și slăvirea lui Dumnezeu.

Sfântul Nichita Stithatul a trăit în secolul al XI-lea și a fost ucenicul Sfântului Simeon Noul Teolog, cel pe care Biserica îl cinstește în mod deosebit în acest an, dimpreună cu Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Paisie de la Neamţ.

Sfântul Nichita Stithatul este cel care a prezentat împărăţia îngerilor în câte trei triade și, despre fiecare în parte, ne-a spus ce lucrare deosebită săvârșește în ceruri.

Prima dintre aceste triade, Tronurile (Scaunele), Heruvimii și Serafimii, care sunt cel mai aproape de Tronul dumnezeiesc al Preasfintei Treimi – sunt cei care au înţelepciune înfocată (arzândă), vie, și cunoștinţa celor cerești, iar drept culme a lucrării acestor îngeri din prima triadă este cântarea vrednică de Dumnezeu.

A doua triadă, Stăpâniile, Domniile și Puterile – sunt cei care fac lucrări minunate și semne, în vieţile oamenilor, iar drept culme a îndeletnicirii lor este cântarea întreit sfântă: „Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaot!”.

A treia triadă, Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii, care sunt cel mai aproape de noi, sunt cei care liturghisesc, iar culmea duhovnicească a lucrării lor este cântarea „Aliluia!”.

Prin urmare, așa cum reiese din acest text al Sfântului Nichita Stithatul, îngerii sunt cei care trăiesc din rugăciune, se hrănesc cu rugăciunea și cu slava lui Dumnezeu.

Preasfinția Sa a amintit de prezența îngerului păzitor în viața fiecăruia și de starea pe care ne-o insuflă:

Suntem chemaţi, ori de câte ori ne aflăm în prezenţa Domnului sau invocăm Numele Lui în rugăciunile noastre (de dimineaţa, de seara, sau în orice moment al zilei), să luăm aminte la lucrarea îngerilor și să ne străduim să fim și noi în stare de rugăciune.

Obișnuiesc să le spun creștinilor, la Sfintele Slujbe, când sunt cu inima și cu mintea îndreptată înspre cele care se rostesc în Altar sau la strană, că au fost ca niște îngeri, pentru că îngerii au drept lucrare esenţială slăvirea Numelui lui Dumnezeu (rugăciunea).

În Cartea Apocalipsei (4, 8), ni se spune că Sfântul Ioan Evanghelistul a fost răpit în duh și a văzut un tron în cer, și pe tron ședea Dumnezeu, înconjurat de douăzeci și patru de scaune, ale unor bătrâni îmbrăcaţi în haine albe și care purtau pe capetele lor cununi de aur. Din acest tron ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Şapte făclii ardeau înaintea tronului, care erau cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu.

În jurul tronului mai erau patru fiinţe, fiecare dintre ele având câte șase aripi, pline de ochi, de jur-împrejur și pe dinăuntru, și odihnă nu aveau, nici ziua nici noaptea, zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, Cel ce era și Cel ce este și Cel ce vine. Şi aceste patru fiinţe (îngerii, serafimii) dădeau slavă, cinste și mulţumită Celui ce șade pe tron, Celui ce este viu în vecii vecilor.

Fiecare dintre noi am primit, în Taina Sfântului Botez, un înger păzitor, căruia ne rugăm, în rugăciunile de dimineaţa și de seara (rugăciunea a noua din cadrul rugăciunilor de dimineaţa și rugăciunea a șaptea din cadrul rugăciunilor de seară). În rugăciunea de seară, dedicată îngerului păzitor, îl rugăm să ne ierte de păcatele pe care le-am făcut, că l-am neglijat și nu l-am ascultat, ca cel care ne descoperă voia lui Dumnezeu.

În cadrul slujbelor, diaconul sau preotul îi cere lui Dumnezeu să ne dea fiecăruia înger de pace, îndrumător (călăuzitor) pentru viaţa aceasta.

Biserica ne sensibilizează, cel puţin o dată pe an, la această sărbătoare, dedicată tuturor puterilor cerești, să luăm aminte și să ascultăm mai mult de îngerul nostru păzitor, să transpunem în viaţa noastră rugăciunea, simţirea prezenţei lui Dumnezeu, care să devină căutarea noastră cea mai intensă, pe tot parcursul unei zile. Dacă ne vom strădui în felul acesta, atunci ne vom asemăna îngerilor din ceruri.

Când vedem un copilaș cu chipul senin și surâzător, spunem despre acesta că este ca un înger, pentru că noi asociem tot ceea ce ţine de viaţa unui înger cu frumuseţea, curăţia, autenticitatea, și, mai ales, cu lumina, de care ei se împărtășesc, văzându-L pe Dumnezeu.

Sfântul Grigorie Palama, cel pe care îl sărbătorim anul acesta, ne spune că îngerii se împărtășesc de lumina necreată (lumina lui Dumnezeu), ei înșiși devenind lumină, ca nouă să ni se arate în lumină, și noi, la rându-ne, să devenim lumină, în ceea ce facem.

Cu cât intensificăm mai mult rugăciunea, cu cât ne propunem să fim mai buni, să ne debarasăm de păcate, cu atât pe chipul și în sufletul nostru se amplifică strălucirea luminii dumnezeiești, pe care o avem cu toţii în inima noastră.

Să le cerem ajutorul sfinţilor îngeri, ca să ne dea putere să sporim lumina și rugăciunea – cele care ne ajută să simţim mai conștient prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l-a hirotesit pe părintele paroh Ciprian Radu Aghergheloaei întru iconom stavrofor, în semn de apreciere a activităților pastorale și edilitare desfășurate până în prezent, și a oferit distincții de vredncie celor care au sprijinit activitățile edilitare din parohie.

În după-amiaza aceleiași zile, Ierarhul Hușilor a oficiat si slujba de resfințire a bisericii din localitatea Buda, filie a Parohiei „Alexandru Vlahuță”. Cu acest prilej, biserica „ Sfântul Ierarh Nicolae” a primit ca ocrotitor și pe Sfântul Proroc Daniel.

De asemenea, cu prilejul acestei vizite pastorale, Preasfințitul Ignatie a sfințit și casa parohială din Alexandru Vlahuță.