Sâmbătă, 25 noiembrie 2023, de Sărbătoarea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a oficiat Sfânta Liturghie la biserica „Învierea Domnului și Sfânta Ecaterina”, din municipiul Bârlad, cu prilejul hramului sfântului locaș.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părinții consilieri eparhiali Vladimir Beregoi și Marian Dumitru Rugină, părintele protopop Andrei Mereuță și părintele paroh Petru Silviu Giușcă.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul Hușilor a vorbit despre calitățile deosebite ale Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina:

«Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde; căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri» (Luca 21, 14-15)

Memoria liturgică a zilei de astăzi ne-o pune spre cinstire pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, cea care L-a mărturisit, cu curaj și cu întreaga sa fiinţă, pe Hristos, Mirele sufletului ei.

Biografia spirituală a Sfintei surprinde două dintre calităţile sale. Prima dintre ele este legată de mintea acesteia – Dumnezeu a înzestrat-o cu o înţelepciune aparte. Pe lângă faptul că a asimilat aproape tot ceea ce ţinea de cultura vremii respective, Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina a dat dovadă de foarte multă înţelepciune, pe care ar trebui să o deosebim de inteligenţă.

Un om inteligent poate avea momente în care este malefic (șiret, viclean), însă un om înţelept nu va alege niciodată să-i inducă în eroare pe cei din jurul său. Omul înţelept activează întotdeauna cele mai bune gânduri, cele mai frumoase simţăminte și cele mai frumoase atitudini.

Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina era înţeleaptă și avea capacitatea de a purta o polemică cu cei mai mari învăţaţi, lucru care s-a și întâmplat.

Părinţii Sfintei Ecaterina își doreau foarte mult să o căsătorească cu un tânăr. Condiţia pe care a pus-o Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina a fost aceasta: dacă se va găsi în cetatea Alexandriei un tânăr la fel de frumos, înţelept și pregătit, care să fi acumulat cultura vremii, atunci va accepta să se căsătorească cu el.

Mama Sfintei Ecaterina, creștină fiind, a dus-o pe aceasta la duhovnicul ei, ca să ceară sfat, să ceară un cuvânt care să o ajute să ia decizia cea mai bună. Duhovnicul mamei Sfintei Ecaterina i-a zis: „Eu îţi voi arăta un Tânăr mai frumos decât toţi tinerii din lumea aceasta, mai înţelept, mai luminos și mai desăvârșit, decât tot ceea ce vei putea găsi tu în cetatea Alexandriei sau în lumea întreagă”, și i-a dat o icoană cu Maica Domnului cu Pruncul Iisus în braţe, spunându-i să se roage acesteia, ca să-I arate pe Tânărul Cel preafrumos, desăvârșit, curat și dumnezeiesc.

Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina era foarte curioasă, cine ar putea să fie Tânărul atât de minunat, descris de către duhovnicul mamei ei. S-a dus acasă și a luat acest sfat pe care l-a primit, cu maximă responsabilitate, și s-a rugat. În rugăciune, i s-a arătat Maica Domnului, care dialoga cu Domnul Hristos, vorbindu-I despre frumuseţea și înţelepciunea Sfintei Ecaterina.

Până nu s-a botezat și nu a primit pe Dumnezeu-Treimea, în inima ei,  Hristos nu i-a arătat Sfintei Ecaterina niciun fel de atenţie. După ce s-a botezat, după ce L-a primit pe Hristos în inima sa, Acesta a lăudat înţelepciunea ei, curăţia sufletească și frumuseţea ei, dându-i un inel pe deget, ca semn de logodire cu Sine, Mirele sufletului ei.

Preasfinția Sa a arătat că înțelepciunea și frumusețea lăuntrică a cuiva se revarsă și asupra gesturilor și chipului acelei persoane:

A doua calitate a Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina a fost frumuseţea lăuntrică, care se revărsa și peste chipul ei, încât toţi se minunau când o vedeau. Împăratul Maximian și soţia lui, Faustina, precum și toţi cei care o întâlneau, își exprimau, în mod spontan, admiraţia faţă de frumuseţea chipului Sfintei – nu numai frumuseţe fizică, ci și o frumuseţe lăuntrică, care se răsfrângea pe chipul ei.

Împăratul Maximian, care se închina zeilor și aducea jertfă de carne acestor dumnezei închipuiţi de mintea omului, când a văzut-o pe Sfânta Muceniţă Ecaterina, a spus că el nu crede că este o fiinţă pământească, că este născută din părinţi pământești, ci sigur este fiica unui zeu, de vreme ce este atât de frumoasă și de înţeleaptă.

Sfânta Muceniţă Ecaterina i-a dat această replică: „Nimic din lumea aceasta nu este mai de preţ, mai frumos, decât să-L ai pe Iisus Hristos în inima ta. Frumuseţea va pieri, odată cu moartea trupului, la fel și bogăţiile – nu le vei lua cu tine în lumea de dincolo. Prin urmare, nimic nu contează atât de mult, ca faptul de a-L avea pe Hristos în inima ta.”

Mucenicii lui Hristos, asemeni Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, au primit de la Dumnezeu înţelepciune, al cărei conţinut este curajul, elocinţa și puterea de a mărturisi credința, într-un context ostil. Au primit frumuseţea lăuntrică, prin harul sălășluit în sufletele lor.

De fapt, orice credincios asumat, cu inima deschisă înspre Hristos, primește de la Acesta înţelepciune și frumuseţe lăuntrică, pentru că Însuși Domnul este Înţelepciunea fiinţială, Frumuseţea fiinţială, de care ne face părtași, ori de câte ori căutăm să fim în comuniune cu El.

Învăţăm din viaţa Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina să fim oameni înţelepţi, oameni frumoși la suflet, capabili de a da mărturie despre credinţa noastră. Nu putem mărturisi credinţa dacă nu o cunoaștem, dacă nu am asimilat-o (aprofundat-o) foarte bine.

Este incompatibil ca cineva să spună că este al lui Hristos, și să aibă un suflet urât, răutăcios, sau să nu dea dovadă de înţelepciune. Un astfel de om nu mai este creștin, sau este doar un creștin cu numele.

Un creștin autentic este cel care caută, în pofida poticnirilor pe care le avem cu toţii, să fie cât mai înţelept și să dobândească frumuseţea lăuntrică, care vine prin harul lui Dumnezeu.

Oricâte slăbiciuni am avea, dacă Dumnezeu vede pocăinţa și dorinţa noastră de a ne schimba, ne dă un strop din harul Său, care ne face sufletul frumos și ne ajută să avem atitudini frumoase, plăcute Lui și oamenilor.

Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina să ne facă părtași înţelepciunii și frumuseţii lăuntrice, pe care Dumnezeu i le-a dăruit.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l-a hirotonit întru diacon pe teologul Florin Marius Doloi, pe seama Parohiei Telejna, Protopopiatul Vaslui.